Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου ἐξυμνεῖ ἑαυτόν!

Share:

Ἰδού, πῶς προωθεῖται ὁ οἰκουμενισμός: ὁ Σεβ. Ναυπάκτου ἀντὶ νὰ ἐλέγξη τὰς κακοδοξίας τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ μεταβαίνει καὶ πάλιν εἰς τὸν τόπον, ὅπου συν­ήντησε τὸν κ. Πάιατ. Μάλιστα, τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Μητροπόλεως κατατάσσει τὸν Μητροπολίτην εἰς τοὺς «ἀναγνωρισμένους δασκάλους τῆς θεολογίας καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς..». Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθέν:

«Τὴν πρώτη ἑβδομάδα τοῦ Νοεμβρίου 2019 ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, προκειμένου νὰ συμμετάσχη ὡς διδάσκων σὲ μαθήματα πρὸς μεταπτυχιακοὺς καὶ διδακτορικοὺς ὑποτρόφους.

Πρόκειται γιὰ τὸ Πρόγραμμα Ὑποτροφιῶν Προχωρημένων Σπουδῶν στὴν Ὀρθόδοξη Πνευματικὴ Ζωὴ καὶ Θεολογία «Εὐγένιος Βούλγαρις», πού συστήνει τὸ Ἰνστιτοῦτο «Ἅγιος Μάξιμος ὁ Γραικὸς» μὲ τὴν ἔμπνευση τοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς Γέροντος Ἐφραίμ, μιὰ προσπάθεια γιὰ νὰ φέρουν σὲ ἐπαφὴ τοὺς κατόχους πτυχίων θεολογίας πού θέλουν νὰ προχωρήσουν σὲ ἀνώτατο ἐπίπεδο τὶς θεολογικές τους σπουδὲς μὲ τὴν ζωντανὴ θεολογικὴ παράδοση τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Οἱ συμμετέχοντες στὸ πρόγραμμα, πού προέρχονται ἀπὸ διάφορες χῶρες τοῦ κόσμου, παρακολουθοῦν μαθήματα ἀπὸ ἀναγνωρισμένους δασκάλους τῆς θεολογίας καὶ τῆς πνευματικῆς ζωῆς καὶ συμμετέχουν στὴν λατρευτικὴ ζωὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς… Ἕνας ἀπὸ τοὺς καθηγητὲς τοῦ Προγράμματος εἶναι καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος…».

Previous Article

Μετὰ τὸν Σπάρτης καὶ ὁ Φωκίδος!

Next Article

Τρισάγιον εἰς ὅσους ἀποτεφρώνονται