Ὁ Σεβ. Νικαίας καὶ ἡ καῦσις τῶν νεκρῶν

Share:

Εἰς περιοχὴν τῆς Μητροπόλεως Νικαίας ἐτελέσθη κηδεία εἰς νεκρόν, ὁ ὁποῖος θὰ ὡδηγεῖτο δι’ ἀποτέφρωσιν! Τὸ γνωρίζει ὁ Σεβασμιώτατος; Ἔδωσεν ἄδεια ἢ οἱ ἱερεῖς του δροῦν ἀνεξέλεγκτα; Εἰς κάθε περίπτωσιν εὑρίσκεται ἐκτεθειμένος καὶ αἱ φωτογραφίαι εἰς γνωστὴν ἱστοσελίδα δὲν βοηθοῦν εἰς τὴν βελτίωσιν τῶν πραγμάτων. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα xaidarisimera.gr τῆς 26ης Δεκεμβρίου 2019:
«Ἦταν ὑπερήλικας, χριστιανὸς ὀρθόδοξος, καὶ εἶχε ἀφήσει παραγγελία στὰ παιδιά του νὰ κάνουν ἀποτέφρωση στὸ σῶμα του, μετὰ τὸ θάνατό του. Ὅταν πρὶν λίγες μέρες ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωή, οἱ συγγενεῖς του ἀπευθύνθηκαν στὴν ἐκκλησία τῆς γειτονιᾶς του (δὲν θὰ γράψουμε ὀνόματα, δὲν ἐξυπηρετεῖ σὲ τίποτε τὸ θέμα μας ἄλλωστε), γιὰ νὰ τελεστεῖ ἐκεῖ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία. Ὁ ἱερέας ἔμαθε ὅτι πρόκειται νὰ ἀκολουθήσει ἀποτέφρωση καὶ ἀρνήθηκε νὰ τὸν κηδέψει. Οἱ συγγενεῖς θορυβήθηκαν, καθὼς ἡ ἐκπλήρωση τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀνθρώπου τους μπορεῖ νὰ σήμαινε ὅτι θὰ στεροῦνταν τὴν θρησκευτικὴ κηδεία, κάτι ποὺ ἐπίσης ἐπιθυμοῦσε. Τὸν προβληματισμὸ ἔλυσε ἡ συγκατάνευση ἄλλου ναοῦ στὸ Χαϊδάρι νὰ τελέσει τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία, ὅπως καὶ ἔγινε… Κάποιος ἀπὸ τοὺς παριστάμενους ἀνέφερε… ὅτι ἄλλες ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες, ὅπως καὶ τὸ Πατριαρχεῖο, δέχονται τὴν καύση νεκρῶν… Δὲν ἔχουν δεῖ τὶς φωτογραφίες μὲ τὶς πεταμένες πλαστικὲς σακοῦλες μὲ μέλη ἀνθρώπων στὸ νεκροταφεῖο τοῦ Σχιστοῦ; Αὐτὰ δὲν παραβιάζουν τοὺς ἱεροὺς κανόνες; Δὲν ἐνοχλοῦν τὴν Ἱεραρχία;»

Previous Article

Ἡ Ἐκκλησία θὰ τελεῖ ἀνελλιπῶς τὶς ἀκολουθίες της

Next Article

Τίνος δικαιοδοσία εἶναι ἡ Ἀνταρκτική;

Διαβάστε ακόμα