Ὁ Σεβ. Πειραιῶς ἐβράβευσεν ἐφοπλιστὴν

Share:

Εἰς κοσμικὴν συναυλίαν εἰς τοπικὸν ἀνοικτὸν θέατρον τοῦ Πειραιᾶ μὲ κύριον τραγουδιστὴν τὸν γνωστὸν κ. Μιχάλην Χατζηγιάννην, ποὺ διωργάνωσεν ἡ Ἱ. Μ. Πειραιῶς ἐβραβεύθη ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατον ὁ γνωστὸς ἐφοπλιστὴς κ. Βαγγέλης Μαρινάκης. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπήνεσε τὴν ὑλικὴν προσφοράν του εἰς τὰς ἀγαθοεργίας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως καὶ ἀπένειμεν εἰς αὐτὸν Σταυρόν, Περγαμηνὴν καὶ εἰκόνα τοῦ Ἁγ. Νικολάου. Δυστυχῶς, εἰς τὴν εἰκόνα ὁ Ἅγιος κρατᾶ ἕνα πλοῖον ποὺ φέρει τὸν τίτλον «CAPITAL», δηλαδὴ τὴν ὀνομασίαν τοῦ ὁμίλου τοῦ κ. Μαρινάκη. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος τῶν πτωχῶν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ φέρη πλοῖον μὲ τὸ ὄνομα «ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ», ὡς σημαίνει ἑλληνιστί…, ἀντιβαίνει εἰς τὸ ἦθος τοῦ Ἁγίου, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἐτήρει τὸ ἁγιογραφικὸν «ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ μὴ λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου».

Previous Article

Φανάρι: «Βόρεια Μακεδονία»!

Next Article

Ποῖος Μητροπολίτης τῆς Βορείου Ἑλλάδος ἐπιθυμεῖ «μεταθετόν»;

Διαβάστε ακόμα