Ὁ Σεβ. Περιστερίου ἀναφέρεται εἰς τὸν Σεβ. Μεσογαίας;

Share:

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀντελήφθη μᾶλλον τὸ τραγικόν του λάθος εἰς προηγουμένην συν­έντευξιν νὰ ὁμολογήση ὅτι ἀποδέχεται τρεῖς Ἀρχιεπισκόπους Ἀθηνῶν (Ὀρθόδοξον, Λατῖνον, Οὐνίτην) καὶ εἰς νέαν συνέντευξιν «ἐγλύκανε» ὑπὲρ τοῦ δεόντως τὸν λόγον αὐτοῦ… Ἀπορίαν προκαλεῖ ἡ ἄποψίς του ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν ὑπεισέρχεται εἰς ἐπιστημονικὰ θέματα σχετικῶς μὲ τὴν πανδημίαν. Δὲν ἦτο ἡ ἐπιτροπὴ μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβ. Μεσογαίας ποὺ ἐμελέτησε τὰ ἐμβόλια καὶ τὴν τεχνικήν τους εἰς βάθος; Τὸ «πρὸς τὸν λαὸν» δὲν ἀναφέρει ἐπιστημονικάς λεπτομερείας; Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν συνέντευξιν, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα «protipress.gr» τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2022:

«…τὸ 2008 βρέθηκα στὴν Ἀθήνα. Ἐκεῖ…, τότε ἦταν ποὺ ὁ Μακαριώτατος μὲ ἀγκάλιασε πατρικά, καί, ἐνῷ μὲ γνώριζε ἐλάχιστα, μὲ περιέβαλε μὲ ἕνα κῦμα καθολικῆς ἐμπιστοσύνης – ποὺ μὲ ὠθεῖ νὰ τοῦ πῶ ἕνα υἱικὸ εὐχαριστῶ καὶ ἀπὸ ἐτοῦτο ἐδῶ τὸ δημοσιογραφικὸ βῆμα – καὶ μὲ τὴν ἀγάπη του, ἐντάσσοντάς με στὴν δύναμη τῶν κληρικῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἡ ἀπροϋπόθετη συν­εργασία μᾶς ἔδωσε τὸ ἔναυσμα τῆς πρότασής του νὰ ἐκλεγῶ ἐπίσκοπος ἀπὸ τὸ Συνοδικὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας, ἡ ὁποία μὲ ἐξέλεξε ἐπίσης μὲ ἀγάπη Μητροπολίτη ἐπίσκοπο Περιστερίου.

Ἐρ.: Πῶς βλέπετε τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στὴν πανδημία, τοὺς ἀρνητὲς ἱερεῖς καὶ τὴν ἐπίδρασή τους στοὺς πιστούς;

Ἀπ.: Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ἀποφανθεῖ καὶ ἀποσαφηνίσει τὴν στάση της/μας ἀπέναντι στὴν πανδημία καὶ τὸν τρόπο ἀντιμετώπισής της. Θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε ἐδῶ ἐμφατικὰ ὅτι ἡ Ἐκκλησία μεθοδολογικὰ δὲν ὑπεισέρχεται σὲ ἐπιστημονικὰ θέματα, ὅπως καὶ ἡ Ἐπιστήμη μεθοδολογικὰ δὲν ὑπεισέρχεται σὲ θέματα τῆς πίστεως. Ὅπου καταστρατηγεῖ­ται αὐτὴ ἡ πάγια ἀρχὴ ἑκατέρωθεν, προκαλεῖται σύγχυση μὲ ὀλέθρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο ἀποτελέσματα».

Previous Article

Τὰ «κορόϊδα»;!

Next Article

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς