Ὁ Σεβ. Σύρου καὶ τὸ «δημοψήφισμα»

Share:

Διὰ τὴν διαμάχην ποὺ ἔχει ἐκσπάσει διὰ τὸ ἵδρυμα τῆς Παναγίας εἰς Τῆνον ἐπιστολὴν ἀπέστειλεν ὁ τοπικὸς Ποιμενάρχης πρὸς τὸν Βουλευτὴν κ. Συρμαλένιον. Παραθέτομεν τὴν ἐπιστολὴν τῆς 9ης Ἰουλίου 2019:

«Ἀφοῦ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὴν ἐπανεκλογή σας στὸ Βουλευτικὸ ἀξίωμα, ἐπιτρέψτε μου, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκλογικῆς διαδικασίας, νὰ σᾶς καταθέσω μὲ τὸ παρὸν αὐτὰ ποὺ μὲ βαρύνουν καὶ δὲν μπορῶ πλέον νὰ ἀποκρύπτω. Ὅπως ἀντιληφθήκατε ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν ἐκλογῶν καὶ τῶν ποσοστῶν, ποὺ ἔλαβε ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὴν ἱερὰ νῆσο Τῆνο (ΝΔ 40,47%, ΣΥΡΙΖΑ 33,12%) τὸ μόνο τὸ ὁποῖο κερδίσατε ἀπὸ τὴν ὑπόθεση τῆς, ὡς μὴ ὄφειλε, ἀναμείξεώς σας στὰ ἐσωτερικά τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος ἦταν νὰ μοῦ δημιουργήσετε παραπικρασμό, καὶ τοῦτο διότι, ὡς Ἐκπρόσωπος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀνέγνωσα, κατ’ ἐντολήν Της, στην πλατεία Συντάγματος, κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ Συλλαλητηρίου γιὰ τὸ θέμα τῆς Μακεδονίας, τὸ κείμενο τὸ ὁποῖο μοῦ ἐδόθη ἀπὸ Αὐτήν!

Γνωρίζετε πολὺ καλά, ὅτι καὶ σᾶς σέβομαι, καὶ σᾶς τιμῶ καὶ σᾶς ἀγαπῶ, καὶ δὲν ἀνέμενα νὰ μοῦ στερήσετε τὴν ψῆφο μου κατὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν καθηκόντων μου, ὡς Προέδρου τοῦ ΠΙΙΕΤ, μὲ τὶς ἀμπελοφιλοσοφίες τοῦ κ. Ξυδάκη, (ὁ ὁποῖος σημειωτέον δὲν ἐξελέγη στὴ Β΄ Ἀθηνῶν) καὶ τὴ συνέργεια καὶ τῶν ἄλλων δύο Βουλευτῶν Κυκλάδων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Κατὰ συν­έπειαν, οὔτε ὄφελος ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἐπιλογὴ σας εἴχατε, οὔτε ὁ κ. Δήμαρχος Τήνου σᾶς ὑπεστήριξε, ὅπως ἐλπίζατε ὅτι θὰ ἔπραττε, οὔτε ὁ λαὸς τῆς Τήνου σᾶς ἐψήφισε καὶ σᾶς ἐστήριξε. Τὸ μόνο καλό, ποὺ προέκυψε γιὰ σᾶς, ἴσως, εἶναι τὸ μάθημα νὰ μὴ ἐμπιστεύεσθε ἄκριτα ὅσους σᾶς χρησιμοποιοῦν γιὰ ἰδιοτελῆ συμφέροντα καὶ προσ­ωπικές τους ἐπιδιώξεις».

Μὲ ἐπιστολὴν τῆς 23ης Ἰουλίου ἀνταπάντησε ὁ κ. Συρμαλένιος. Δὲν εἰσερχόμεθα εἰς τὴν συζήτησιν τῶν κομματικῶν ποσοστῶν. Δύο σημεῖα τοῦ Βουλευτοῦ ἔχουν ἐκκλησιαστικὸν ἐνδιαφέρον. Πρῶτον, γράφει ὅτι «σὲ ὁρισμένα θέματα ποὺ θίγετε καὶ ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μου ὑπερβαίνουν σαφέστατα τὸ ρόλο σας ὡς ἀνώτατου θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ τῆς περιοχῆς μας, ἀφοῦ ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς ἐπιστολῆς σας διαφαίνεται κατὰ πρῶτον σαφὴς διάθεση νουθεσίας…». Ἐγκαλεῖ τὸν Σεβασμιώτατον, ἐπειδὴ ἀκριβῶς ἐκτελεῖ τὸν ρόλον του, δηλ. νὰ νουθετῆ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν; Λησμονεῖ ὅτι, ἂν δὲν ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία, δὲν θὰ ὑπῆρχεν ἡ Πολιτεία; Δεύτερον, γράφει διὰ τὸ ἵδρυμα «ἂς ζητούσατε νὰ διεξαχθεῖ τοπικὸ δημοψήφισμα στὴν Τῆνο»! Διὰ τὸ «Σκοπιανὸν» ἔγινε δημοψήφισμα, κ. Βουλευτά; Ἢ μήπως νὰ ἐνθυμηθῶμεν τὸ δημοψήφισμα τοῦ 2015; Τέλος, τὸ ἵδρυμα ἔχει ἱ. ναὸν καὶ κάθε ἱ. ναὸς ὑποχρεωτικῶς πρέπει νὰ ἀνήκη καὶ νὰ διοικῆται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ αὐτονόητον δηλαδή, βεβαίως ὅμως ἡ διαχείρισις τοῦ ἱδρύματος τῆς Εὐαγγελιστρίας πρέπει νὰ γίνεται ὑπὸ ἀπόλυτον διαφάνειαν.

Previous Article

Ὀρθόδοξος συμμετοχὴ εἰς ἑορτὴν χαλκευμένων γεγονότων!

Next Article

Η  ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΒΟΛΗ,  ΑΙΤΙΑ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ!

Διαβάστε ακόμα