Ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος φοβεῖται τὸν Μεγάλον Ἁγιασμόν;

Share:

Πατριάρχαι καὶ Ἀρχιεπίσκοποι δὲν ἐφόρεσαν μάσκα κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ, ἀλλὰ ὁ Σεβ. Χαλκηδόνος δὲν τὴν ἀπεχωρίσθη. Βασιλικώτερος τοῦ Βασιλέως ἢ ἀνησυχεῖ μήπως τοῦ προξενήση βλάβην ὁ Ἁγιασμός; Συμφώνως πρὸς τὴν ἱστοσελίδα «Φῶς Φαναρίου» τῆς 6ης Ἰανουαρίου 2022:

«Κατὰ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος κ. Ἐμμανουὴλ προέστη τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Γεωργίου Κουσκουντζουκίου, συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸν ἱερατικῶς Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ π. Κωνσταντῖνο Καγιάντελεν. Ὁ Σεβασμιώτατος ἐτέλεσε τὸν Μέγα Ἁγιασμὸ τῶν Θεοφανείων παρουσίᾳ ἱκανοῦ ἀριθμοῦ πιστῶν, τηρουμένων τῶν ὑγειονομικῶν μέτρων λόγω τῆς πανδημίας. Ἐν πομπῇ, μετὰ τὸ τέλος τῆς θείας Λειτουργίας, μετέβη στὴν ἀποβάθρα πλησίον τοῦ Ἱ. Ναοῦ, ὅπου ἐτέλεσε τὸν Ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων. Ἐκκλησιάστηκαν καὶ μετεῖχαν τῆς ἱερᾶς πομπῆς ὁ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος κ. Σταῦρος Χριστοδουλίδης, Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου καὶ πλῆθος πιστῶν».

Previous Article

Το Φανάρι σε νέα οικουμενιστική προσευχή για την Ενότητα των Χριστιανών

Next Article

«Σκασίλα μου» τώρα, Παναγιώτατε;