Ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου «ἀπεθρόνισε» τὴν Ἁγ. Παρασκευήν

Share:

Εὐσεβεῖς Κρῆτες ἀπέδωσαν τοὺς προσφάτους σεισμοὺς εἰς τὸν ἐπιχωματισμὸν ναϋδρίου προκειμένου νὰ δημιουργηθῆ ἀεροδρόμιον. Ὁ Σεβ. Ἀρκαλοχωρίου, ὁ ὁποῖος τελεῖ δευτερογαμίαν κληρικοῦ ἐνάντια εἰς τοὺς Ἱ. Κανόνας, ἔχει ἑτέραν θέσιν ἐπὶ τοῦ θέματος, ποὺ ἐξεφράσθη ἀπὸ τὸν τοπικὸν ἱερέα:

«Ἀγαπητοὶ Συμπολίτες, “ἐν Χριστῷ Ἀδερφοὶ”

Μὲ ἀφορμὴ διάφορα δημοσιεύματα, τηλεφωνικὲς κλήσεις, θεωρίες καὶ συνωμοσιολογικὰ σενάρια σχετικὰ μὲ τὴν ἐκκλησία τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ρουσσοχωρίων, ὡς καθ’ ὕλην ἁρμόδιος – ἱερέας τῆς ἐνορίας – δηλώνω τὰ παρακάτω… 1) Μὲ τὴν ἄδεια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἔγινε ἀπεθρόνιση τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς, ἀφοῦ προηγήθηκε λειτουργία ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ.κ. Ἀνδρέα καὶ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐνοριτῶν καὶ ἄλλων πιστῶν ἀπὸ τὰ γειτονικὰ χωριά. 2) Τὰ ἱερὰ λείψανα, εἰκόνες, βιβλία καὶ ἱερὰ σκεύη, βρίσκονται σὲ ἀσφαλὲς μέρος τῆς ἐνορίας μου. 3) Ἡ μεταφορὰ τοῦ Ναοῦ ἦταν ἀδύνατη, γιατί τὸ κτίσμα τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ δὲν εἶχε θεμέλια. 4) Ἔχει ἤδη προγραμματιστεῖ ἡ ἐκ νέου οἰκοδόμηση Ναοῦ στὴ χάρη τῆς Ἁγ. Παρασκευῆς σὲ χῶρο ποὺ βρίσκεται ἐντός της ἐνορίας μου. Εἶναι ἀμφίβολο ἐὰν μετὰ τοὺς τελευταίους σεισμοὺς θὰ ἄντεχε ὁ συγκεκριμένος ναὸς μὲ βάση τὴν κατασκευή του. Γιὰ τοὺς ἀνωτέρω λόγους καὶ προκειμένου νὰ μὴ δημιουργοῦνται ἐντυπώσεις καὶ νὰ μὴ διαδίδονται σκοταδιστικὲς ἀπόψεις, παρακαλῶ τὸ Χριστεπώνυμο κοινὸ νὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη στοὺς χειρισμοὺς τοῦ ὅλου θέματος ἀπὸ τούς καθ’ ὕλην ἁρμόδιους – Ἱερὰ Μητρόπολη & Ἐνορία Ρουσσοχωρίων – καὶ νὰ σταματήσει ἡ παραφιλολογία ἐπὶ τοῦ θέματος ποὺ μόνο τὸ κακὸ καὶ κλονισμὸ πίστεως προκαλεῖ.

Ὁ Ἱερέας τῆς Ἐνορίας Ρουσσοχωρίων π. Πέτρος Ψυλλάκης».

Previous Article

Συγχαρητήρια εἰς τὸν Σεβ. Σουηδίας

Next Article

Ο μοναδικός τρόπος να ξεπεράσουμε τη σύγκρουση είναι η ειλικρινής μετάνοια του Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Πατριάρχη Θεοδώρου