«Ὁ σοβιετισμὸς τοῦ κ. Πάιατ καὶ ἡ ἀνυπαρξία τῆς ρωσικῆς πρεσβείας»

Share:

Τοῦ κ. Παναγιώτου Ἀποστόλου, Πολιτικοῦ ἀναλυτοῦ

Ὁ ρόλος τῆς κάθε πρεσβείας ξένου κράτους στὴν Ἑλλάδα εἴθισται νὰ εἶναι διακριτικὸς μὲ τὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα τῆς χώρας μας, νὰ σέβεται καὶ νὰ μὴ παρεμβαίνει σὲ αὐτά, γιατί τότε παραβιάζει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἀνεξαρτησία ἑνὸς ἐλεύθερου κράτους, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα!

Ἐπὶ προκειμένου, ἡ ἀμερικανικὴ Πρεσβεία τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα, ἔχει τὶς ἴδιες παραπάνω ὑποχρεώσεις, ὅπως ἄλλωστε κι ὅλες οἱ ἄλλες πρεσβεῖες, ποὺ ὑπάρχουν στὴν ἑλληνικὴ Πρωτεύουσα!

Ὡστόσο, ἡ ἀμερικανικὴ πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν καὶ εἰδικότερα ὁ πρέσβης τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα, ἔχει ἐπανειλημμένα ὑπερβεῖ τὰ ἐσκαμμένα! Σὲ ρόλο ὑποκατάστασης τῆς κυβέρνησης – τῆς χθεσινῆς, ἀλλὰ καὶ τῆς σημερινῆς – ὑπεισέρχεται στὰ ἐσωτερικά μας καὶ θυμίζει ἄλλες μαῦρες ἐποχές, ποὺ ὁ ἀμερικανικὸς παράγοντας ἀνεβοκατέβαζε κυβερνήσεις στὴν Ἑλλάδα!

Κύριε Μητσοτάκη, ἐτέθη ὁ Ἕβρος

ὑπὸ ἀμερικανικὴν διοίκησιν;

Πρὶν ἀπὸ λίγες μόλις ἡμέρες στὸ ἄρθρο μου “Παρέδωσαν τὰ κλειδιὰ τῆς χώρας στὸν Πρέσβη τῶν ΗΠΑ” ἀποκάλυπτα ὠμὴ καὶ σκανδαλώδη παρέμβαση τοῦ πρέσβη τῶν ΗΠΑ στὰ ἐσωτερικὰ τοῦ Ἕβρου μας!

Κάνοντας ἀναφορὰ καὶ σὲ δύο προηγούμενα ἄρθρα μου, πὼς οἱ ΗΠΑ, διὰ χειρὸς κ. Πάιατ ἀνέλαβαν νὰ τορπιλίσουν ὁποιαδήποτε συμμαχία – συμφωνία μας μὲ τοὺς Ρώσους, ἔχοντας σύμμαχο τὴ δουλικότητα τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων καὶ τὴν ὑποταγή τους στὸ ψευδεπίγραφο δόγμα: “Ἀνήκουμε στὴ Δύση”!

Αὐτὰ τὰ ἄρθρα μου ἦταν, τὸ πρῶτο μὲ τὸν τίτλο: «Ἡ Σαμοθράκη καὶ ἡ Ἀλεξανδρούπολη θύματα τῆς ἀντιρωσικῆς ἐκστρατείας τοῦ Σόρος» καὶ τὸ δεύτερο εἶχε τὸν τίτλο: «Πλήγματα στὴν Ἐθνικὴ Ἀσφάλεια ἀπὸ τὴν ἀντιρωσικὴ ἐπίθεση στὸν Ἕβρο»!

Σὲ αὐτὰ ἀποδεικνυόταν ἐπίσης, πὼς τὸ “γεράκι τῶν ΗΠΑ” στὴν Ἑλλάδα, ὁ Πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, εἶχε ἀντικαταστήσει τὴν κυβέρνηση τῶν ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ἀλλὰ ἐξ ὅσων φαίνεται καὶ τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ!

Σήμερα συνεχίζοντας τὸ ρεπορτάζ μας, ἀπὸ τὸν ἀκριτικὸ Ἕβρο – μία ἀπὸ τὶς πλέον εὐαίσθητες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας – μὲ τὶς ἀποκαλύψεις ποὺ θὰ κάνουμε θὰ ἐνισχύσουμε τὸν ἰσχυρισμό μας, πὼς ὁ Ἕβρος τέθηκε ἤδη ὑπὸ ἀμερικανικὴ διοίκηση καὶ θὰ ἀναμένουμε τὴν τοποθέτηση τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος!

Ἀνέλαβεν “ἐργολαβικὰ”

τὸν Ἕβρον ὁ κ. Πάιατ;

Ὡστόσο, τὸ στίγμα τῆς ὁλικῆς ἐπίθεσης κατὰ τῶν Ἑλληνορωσικῶν σχέσεων, τὴν ἔδωσε τὸν Φεβρουάριο ἡ ἀμερικανικὴ ἐφημερίδα Wall Street Journal, ἡ ὁποία σὲ δημοσίευμά της ἀνέφερε, πὼς εἶναι σὲ ἐξαιρετικὸ δρόμο οἱ σχέσεις τῶν Ἀμερικανῶν καὶ Ἑλληνικῶν ἐνόπλων δυνάμεων!

Χαρακτήριζε ὅμως, τὴν Ἀλεξανδρούπολη ὡς μία πόλη μὲ παραδοσιακοὺς στενοὺς δεσμοὺς μὲ τὴν Ρωσία καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ θὰ ἔπρεπε ὁ ἀμερικανικὸς παράγοντας νὰ δείξει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν πόλη!

Ὅπερ καὶ ἐγένετο! Καὶ προφανῶς ὁ ρόλος αὐτὸς ἀνατέθηκε στὸ πρέσβη τῶν ΗΠΑ στὴν Ἀθήνα, ὁ ὁποῖος συχνὰ ἀνεβαίνει καὶ “περιοδεύει” τὸν Ἕβρο!

Ἔτσι οἱ ΗΠΑ θέλουν νὰ ἐμποδίσουν τὴν Ρωσία (καὶ ἄλλους) ἀπὸ τὸ νὰ κάνει ὁτιδήποτε στὸν Ἕβρο, ὥστε ὅ,τι ἀμερικανικὸ γίνει ἀκολούθως, νὰ φανεῖ σὰν ὄαση στὴν ἔρημο. “Ἐρημώνουν” τὸν τόπο, γιὰ νὰ φτιάξουν “ὄαση” μὲ τὶς βάσεις τους κ.λπ. καὶ μετὰ θὰ ἐπιζητήσουν καὶ τὸ χειροκρότημα!

Ἀλλά, ἡ πολλῶν ἑβδομάδων ἔρευνά μας γιὰ τὴν Ἀλεξανδρούπολη, μέχρι καὶ τὸν βόρειο Ἕβρο, ἀλλὰ καὶ ἡ προηγούμενη ἀναφορὰ στὸ ἄρθρο μας, γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη συμμόρφωση τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἕβρου κ. Χριστόδουλου Τοψίδη, μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν ἐντολῶν τοῦ πρέσβη τῶν ΗΠΑ, Τζέφρυ Πάιατ, νὰ ἀκυρώσει τὴν συμφωνία συνεργασίας καὶ τὴν ἀδελφοποίηση μὲ τὸ Ἐπιμελητήριο Συμφερούπολης στὴν Κριμαία, τάραξαν τὰ βαλτώδη νερὰ στὴν Ἀλεξανδρούπολη καὶ ὄχι μόνο.

Ἀφοῦ μεταξὺ ἄλλων, ὁ κ. Τοψίδης σὲ δηλώσεις του στὸ τηλεοπτικὸ κανάλι ΔΕΛΤΑ τῆς Ἀλεξανδρούπολης – ὅπως ἐνημερωθήκαμε – προσπάθησε νὰ δικαιολογηθεῖ, ὅτι ἡ διακοπὴ τῆς ἀδελφοποίησης μὲ τὸ Ἐπιμελητήριο Συμφερούπολης τῆς Κριμαίας (ποὺ παραδόξως “ἱκανοποίησε τὸν κ. Πάιατ”) ἔγινε διότι, τὸ νέο ΔΣ τοῦ Ἐπιμελητηρίου εἶδε ὅτι δὲν ὑπῆρχε ἐνδιαφέρον ἀπὸ τὴν ρωσικὴ πλευρά!

Δὲν ὑπῆρχε δηλαδὴ ὄφελος γιὰ τὸ Ἐπιμελητήριο…

Δηλαδή, ὅπως τοῦ εἶχε πεῖ παλαιότερα ὁ κ. Πάιατ;

Δεῖτε τί ὀφέλη ἀπεμπόλησεν

ἡ Πατρίς ἀπὸ τὴν ἀκύρωσιν

τῆς Ἑλληνορωσικῆς Συμφωνίας…

Ἴσως ὅμως, ἡ μνήμη τοῦ κ. Τοψίδη νὰ μὴ τὸν βοηθάει! Κυρίως μετὰ καὶ ἀπὸ τὸ σὸκ τῆς ἀπροκάλυπτης καὶ χοντροκομμένης ἐνέργειας τοῦ κ. Πάιατ στὰ τέλη τοῦ 2018, νὰ τοῦ ἀσκήσει δημόσια ἔλεγχο μὲ θεατρικὸ τρόπο, γιατί ἔκανε τὴν ἀδελφοποίηση καὶ πὼς ἔπρεπε νὰ τὴν ἀκυρώσει, ἐπιτυγχάνοντας ἔτσι τὰ θέλω τῆς ἀμερικανικῆς πολιτικῆς!

Δηλαδὴ γιὰ νὰ καταλάβουμε! Ἕλληνας πολίτης, ἐπικεφαλῆς Ἐπιμελητηρίου ἀκριτικῆς μας περιοχῆς, ἔδωσε ἐξετάσεις (κυριολεκτικὰ) ὑπὸ τὸν ἔλεγχο ξένης κυβέρνησης;

Στὰ τέλη τοῦ 2018 “ἐλέγχθηκε” ἀπὸ τὸν κ. Πάιατ καὶ ἀρχὲς τοῦ 2019 ἐφάρμοσε τὴν ἀκύρωση τῆς ἀδελφοποίησης, ὅπως …δεσμεύτηκε στὴν κυβέρνηση τῶν ΗΠΑ;

Ἀξίζει ὅμως νὰ δοῦμε τί περιελάμβανε ἡ συμφωνία καὶ ἡ ἀδελφοποίηση ποὺ ὑποχρεώθηκε νὰ ἀκυρώσει ὁ κ. Τοψίδης;

Νομίζω ἀξίζει τὸν κόπο!

Δεῖτε ἀπὸ τὴν ἐπίσημη σελίδα τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἕβρου, τὴν ἀναδημοσίευση τοῦ δελτίου Τύπου στὶς 22 Φεβρουαρίου 2016, τῆς ἐπίσκεψης τῶν φορέων τοῦ Ἕβρου στὴν Ρωσία καὶ θὰ ἐξάγετε πολὺ χρήσιμα συμπεράσματα:

“ Ὡς ἄκρως ἐπιτυχημένο, χαρακτήρισε ὁ Δήμαρχος Ἀλεξανδρούπολης, κ. Εὐάγγελος Λαμπάκης, τὸ πρόσ­φατο ταξίδι του στὴ Ρωσία, σὲ κοινὴ Συνέντευξη Τύπου ποὺ παραχώρησε στὰ ΜΜΕ μὲ τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ν. Ἕβρου, κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, παρουσίᾳ τοῦ Ἐπίτιμου Γενικοῦ Πρόξενου Ἀν. Μακεδονίας καὶ Θράκης, κ. Κωνσταντίνου Γκαμπαερίδη.

Μεταξὺ τῶν συμφωνιῶν ποὺ ἐπετεύχθησαν εἶναι ἡ καθιέρωση τῆς ἀπευθείας ἀεροπορικῆς σύνδεσης Ἀλεξανδρούπολη – Ἁγ. Πετρούπολη, τὴν ὁποία ἀνέλαβαν νὰ ἐγκαταστήσουν, μετὰ τὴν ἄρνηση τῆς ἑλληνικῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας Aegean Airlines, ὁ Δῆμος καὶ ἡ Κυβέρνηση τῆς Ἁγ. Πετρούπολης. Πρόκειται γιὰ ἑβδομαδιαῖο δρομολόγιο, τὸ ὁποῖο ἀναμένεται νὰ ξεκινήσει τὸν Ἰούνιο καὶ θὰ ἔχει ἰσχὺ γιὰ τέσσερις μῆνες, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχει ἐγκαταλειφθεῖ ἡ πρόθεση γιὰ καθιέρωση τῆς ἐν λόγω ἀεροπορικῆς σύνδεσης καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ ἔτους, καθὼς ὁ κ. Λαμπάκης μετέφερε στὶς ἀρχὲς τὴν πρότασή του γιὰ τὴν ἀεροπορικὴ σύνδεση Ἁγ. Πετρούπολη – Μπουργκάς – Ἀλεξανδρούπολη.

Ἐπιπλέον, ὁ Δήμαρχος Ἀλεξανδρούπολης παρέλαβε ἀπὸ τὸν Ἀρχιμανδρίτη, ἐκπρόσωπο τοῦ Μητροπολίτη τῆς Ἁγ. Πετρούπολης τὰ ἀρχιτεκτονικὰ σχέδια γιὰ τὴν ἀνέγερση ὀρθόδοξου ναοῦ ρωσικῆς τεχνοτροπίας, ὁ ὁποῖος ἀναμένεται νὰ ἀνεγερθεῖ σὲ ἔκταση τοῦ Δήμου Ἀλεξανδρούπολης κοντὰ στὴν περιοχὴ τοῦ στρατοπέδου Ἰ. Ζήση ἢ στὴν ἐπέκταση τοῦ φυτώριου μὲ ἔξοδα τῆς ρωσικῆς πλευρᾶς.

Ὁ ναὸς μὲ τοὺς 12 χρυσοὺς τρούλλους, ὁ ὁποῖος θὰ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγ. Βλαδίμηρου, ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσει πόλο ἕλξης γιὰ τοὺς Ρώσους τουρίστες καὶ νὰ συμβάλλει στὴν ἀρχιτεκτονικὴ ἀναβάθμιση τῆς πόλης.

Ὁ κ. Λαμπάκης παρέστη ἐπίσης, στὴν ἐπίσημη τελετὴ ἀδελφοποίησης τῶν Τμημάτων Δημοτικῆς Ἐκπαίδευσης καὶ Ἰατρικῆς τοῦ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μὲ τὰ ἀντίστοιχα Τμήματα τοῦ Παν­επιστημίου Ἁγ. Πετρούπολης. Πρόκειται γιὰ μία κίνηση, μὲ τὴν ὁποία ὁλοκληρώνεται καὶ τυπικὰ ἡ ἀδελφοποίηση τῶν δύο Δήμων καθὼς εἶχε ἤδη προηγηθεῖ ἡ ἀδελφοποίηση τῶν Ἐπιμελητηρίων καὶ σχολικῶν μονάδων, καὶ ἡ ὁποία ἀναμένεται νὰ ἀποτελέσει ἔναυσμα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τῆς πολιτιστικῆς συν­εργασίας καὶ τὴν ἀνταλλαγὴ τεχνογνωσίας καὶ ἀνθρώπινου δυναμικοῦ.

Ἀκόμη, παρουσίᾳ τοῦ κ. Λαμπάκη καὶ τοῦ κ. Τοψίδη, πραγματοποιήθηκε ἡ ἐπίσημη ἀδελφοποίηση τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ν. Ἕβρου μὲ τὸ Ἐπιμελητήριο τῆς Συμφερούπολης, μίας πόλης 300.000 κατοίκων, στὴν ὁποία κατοικοῦν 4.000 Ἕλληνες ἀπὸ τοὺς 8.000 συνολικὰ ποὺ κατοικοῦν στὴ Χερσόνησο τῆς Κριμαίας.

Σύμφωνα μὲ τὸν κ. Τοψίδη, “πρόκειται γιὰ μία κίνηση ἐξωστρέφειας, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει τόσο τὸ Δῆμο Ἀλεξανδρούπολης ὅσο καὶ τὸ Ἐπιμελητήριο Ν. Ἕβρου ποὺ ὡς κυρίαρχο στόχο ἔχει τὴν εἰσαγωγὴ ἑλληνικῶν προϊόντων καὶ δὴ ἑβρίτικων στὴν ἀγορὰ τῆς Ρωσίας”, ἐνῶ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς διοίκησης τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Ἀλεξανδρούπολης δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὶς δυνατότητες διασύνδεσης τῶν δύο λιμανιῶν ἐπισημαίνοντας ὅτι ἀμφότερες οἱ δύο πλευρὲς θὰ πρέπει νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὴ χρονικὴ συγκυρία, κατὰ τὴν ὁποία τὸ 2016 ἔχει ὁριστεῖ ὡς ἔτος Ἑλληνορωσικῆς φιλίας καὶ νὰ ἀναζητηθοῦν οἱ δίοδοι γιὰ τὴν τοποθέτηση τῶν ἑλληνικῶν προϊόντων στὴ ρωσικὴ ἀγορά.

Μὲ τὴ σειρά του ὁ κ. Γκαμπαερίδης ἀναφέρθηκε στὴν ὑπογραφὴ Πρωτοκόλλου Συνεργασίας ἀνάμεσα στὸ Ρωσικὸ Σπίτι Ἀλεξανδρούπολης καὶ τὴν Ἕνωση Ἑλλήνων τῆς περιοχῆς Συμφερούπολης, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στὸ κτίριο τῆς Βουλῆς τῆς Δημοκρατίας καὶ πρόσθεσε ὅτι ἡ ἀνέγερση τοῦ ρωσικοῦ ὀρθόδοξου ναοῦ, στὴν τοποθέτηση τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ ὁποίου εἶναι πολὺ πιθανὸ νὰ παραβρεθεῖ ὁ Πατριάρχης Ρωσίας καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἁγ. Πετρούπολης, μπορεῖ νὰ συμβάλλει στὴν ἀνάπτυξη τοῦ θρησκευτικοῦ τουρισμοῦ.

Μάλιστα δὲν παρέλειψε νὰ ἀναφερθεῖ καὶ στὶς ἐκτεταμένες ἐνέργειες τοῦ Δημάρχου Ἀλεξανδρούπολης γιὰ τὴν προβολὴ τῆς Ἀλεξανδρούπολης ὡς τουριστικοῦ προορισμοῦ μὲ τὴν ἐμφάνισή του σὲ μεγάλο τηλεοπτικὸ σταθμὸ (Russia Today) καὶ τὴν προώθηση ἑλληνορωσικοῦ τουριστικοῦ ὁδηγοῦ σὲ ἐπιλεγμένα σημεῖα.

Τέλος, ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι τόσο ὁ Δήμαρχος Ἀλεξανδρούπολης ὅσο καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐπιμελητηρίου Ν. Ἕβρου δὲν παρέλειψαν νὰ ἐκφράσουν τὶς εὐχαριστίες τους πρὸς τὸν κ. Γκαμπαερίδη ἀναγνωρίζοντας τὴ συνεισφορά του στὴν προσπάθεια ἀνάπτυξης οὐσιαστικῶν σχέσεων μὲ φορεῖς τῆς Ρωσίας”!

Δηλαδή, ἡ συμφωνία ποὺ ἀκύρωσε ὁ κ. Τοψίδης, μετὰ ἀπὸ τὴν “ἐντολὴ” τοῦ πρέσβη τῶν ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, στὸν μεγαλύτερο βαθμό, δὲν ἦταν μονομερῶς ἐπωφελὴς γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐξαχθοῦν στὴν ρωσικὴ ἀγορὰ τοπικὰ προϊόντα τοῦ Ἕβρου;

Ἐνῶ τὸ θέμα τῶν λιμανιῶν εἶχε καὶ στρατηγικὴ σημασία, ὄχι μόνο γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Ρωσία, ἀλλὰ καὶ γιὰ πολλὲς ἄλλες χῶρες, λόγω τῆς παράκαμψης τῶν Στενῶν καὶ οὐσιαστικὰ πετύχαινε μείωση τῆς τουρκικῆς ἰσχύος καὶ τοῦ ἐλέγχου ποὺ ἔχει ἡ Τουρκία στὰ Στενά;

Δηλαδή, ὁ κ. Πάιατ “ἔβαλε” τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἐπιμελητηρίου νὰ πλήξει τὴν ἀγροτιὰ τοῦ Ἕβρου καὶ νὰ βγάλει ἕνα πονοκέφαλο ἀπὸ τὴν Τουρκία; Ἡ Ἑλλάδα δὲν ἦταν ξεκάθαρα ὠφελημένη ἀπὸ αὐτὴν τὴν συμφωνία καὶ τὴν ἀδελφοποίηση καὶ κυρίως ὁ νομὸς τοῦ Ἕβρου;

Ὅταν ἐπιπρόσθετα ὑπῆρχε ἡ δέσμευση γιὰ ἀνέγερση ὀρθόδοξου ναοῦ ρωσικῆς τεχνοτροπίας, ὁ ὁποῖος ἀναμενόταν νὰ ἀποτελέσει πόλο ἕλξης γιὰ τοὺς Ρώσους τουρίστες καὶ θὰ συνέβαλε στὴν ἀρχιτεκτονικὴ ἀναβάθμιση τῆς πόλης;

Καὶ τὸ εὔλογο ἐρώτημα ποὺ γεννᾶται σὲ κάθε νοήμονα Ἕλληνα πολίτη καὶ δὴ Ἑβρίτη, εἶναι:

Τί θὰ κερδίσουμε ἐμεῖς ὡς χώρα, ὡς ἀκριτικὴ περιοχὴ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς;

Μία ἀκόμα βάση τοῦ “θανάτου”, σύμφωνα μὲ τὴ ρήση τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου καὶ σύσσωμης τῆς ἀριστερᾶς;

Μεγάλη δυσαρέσκεια τῆς Ρωσίας

διὰ τὴν ἀφωνίαν τῆς ἐδῶ πρεσβείας της

Ἀξίζει ἐπίσης νὰ ποῦμε, ὅτι ἡ Κριμαία μὲ τὸ δημοψήφισμα ποὺ πραγματοποιήθηκε ἐκεῖ, ἀπελευθερώθηκε ἀπὸ τὴν οὐκρανικὴ κατοχή, στὴν ὁποία τὴν εἶχε βάλει ὁ σοβιετικὸς γραμματέας Νικίτα Χρουτσώφ, ὅταν τὴν ἀποσχίσε ἀπὸ τὴ Ρωσία τὸ 1954 καὶ τὴν “κόλλησε” στὴν Οὐκρανία μὲ τὸ “ἔτσι θέλω”.

Δηλαδή, ὁ λαὸς τῆς Κριμαίας διόρθωσε τὴν σοβιετικὴ ἀλαζονεία τοῦ 1954.

Στὸ κάτω-κάτω ἂν ὑπῆρχαν ἀμερικανικὲς καὶ ἄλλες πιέσεις στὸν κ. Τοψίδη, θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ ὅτι θὰ ὀργανώσει τὸ Ἐπιμελητήριο διεθνὲς συνέδριο σχετικὰ μὲ τέτοια θέματα, ποὺ προκύπτουν γύρω ἀπὸ τὴν Κριμαία καὶ ἀνάλογα μὲ τὰ ἀποτελέσματα θὰ κινηθεῖ τὸ Ἐπιμελητήριο. Γιατί δὲν τὸ ἔκανε, δὲν τὸ σκέφτηκε;

Θὰ τὸ κάνει τώρα; Μήπως ἡ ἀκύρωση τῆς συμφωνίας μὲ τὴν Κριμαία ἦταν σὲ ἕνα μεγαλύτερο πακέτο ἐνεργειῶν ποὺ ἔγιναν μὲ “παραίνεση” τοῦ κ. Πάιατ, ὅπως γιὰ παράδειγμα καὶ ἡ συνάντηση τοῦ κ. Τοψίδη μὲ τοὺς ψευτομουφτῆδες στὴν Κομοτηνή;

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἰσχυριστοῦμε μὲ ὅλα τὰ παραπάνω, ὅτι ὁ κ. Τοψίδης “διπλώθηκε σὲ μία κόλλα χαρτὶ” ἀπὸ τὸν σπουδαῖο διπλωμάτη Τζέφρι Πάιατ;

Ὅτι τὸ “Βαθὺ Κράτος” τῶν ΗΠΑ ἔδωσε παράσταση ἰσχύος, ὅπως ἔκανε ἡ ΕΣΣΔ στὰ ἀνατολικοευρωπαϊκὰ κράτη ἐπὶ Ψυχροῦ Πολέμου;

Πῶς, ἕνα τμῆμα αὐτῆς τῆς ἐπίδειξης ἰσχύος ἦταν νὰ δώσει τὸ μήνυμα σὲ ὅλο τὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο, ὅτι ἀκόμη καὶ στὸν ἐπιχειρηματικὸ τομέα, ἡ πρεσβεία τῶν ΗΠΑ καὶ ὁ στρατηγικὸς χῶρος ποὺ ἐκφράζει ὁ κ. Πάιατ, θὰ καθορίζουν τί θὰ γίνει στὴν Ἑλλάδα;

Δηλαδὴ ἐπίσημα ἐπέβαλε στὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο τοῦ Ἕβρου (ἀλλὰ προβάλλοντάς το καὶ σὲ πόλη τὴν Ἑλλάδα) ὅτι ἡ ἐλεύθερη οἰκονομία καὶ ὁ ἐλεύθερος ἀνταγωνισμὸς λειτουργοῦν μόνο στὸ μέτρο καὶ στὴν ἔκταση ποὺ ἐπιτρέπουν τὰ συμφέροντα ποὺ ἐκφράζει ὁ κ. Πάιατ; Δὲν εἶναι ἕνας ἀμερικανικὸς σοβιετισμὸς ὅλο αὐτό;

Ἡ ἀλαζονικὴ καὶ ἀπαράδεκτη συμπεριφορὰ τοῦ κ. Πάιατ κατὰ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐπιμελητηρίου καὶ ἡ συμμόρφωση αὐτοῦ, φαίνεται ὅτι ἦταν ἡ σταγόνα ποὺ γιὰ πολλοὺς ξεχείλισε τὴν ὀργή, ποὺ ἔνιωθαν γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ρῶσος ὁμόλογός του δὲν ἀκούστηκε καθόλου γιὰ ὅλη τὴν περίοδο ποὺ ὁ κ. Πάιατ ἁλωνίζει τὴν Ἀλεξανδρούπολη!

Πρόσφατα εἰς τὴν ἐφημερίδα

Ὀρθόδοξος Τύπος

Πρόσφατα στὴν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, γράφτηκε ὅτι παρόμοια στάση ὑπάρχει καὶ στὴν Ρωσία κατὰ τῆς ρωσικῆς Πρεσβείας στὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς ἀνυπαρξίας τοῦ Ρώσου πρέσβη κυρίως στὸ θέμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πραξικοπήματος, ποὺ ἔγινε ἐναντίον τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας.

Ὑπάρχει δηλαδή, σαφὴς δυσαρέσκεια τόσο στὴν Ἑλλάδα, ὅσο καὶ στὴ Ρωσία γιὰ τὴ στάση ποὺ ἔχει κρατήσει ὁ πρέσβης καὶ τὰ ὑπόλοιπα στελέχη τῆς πρεσβείας ἀπέναντι στὴν ἀμερικανικὴ ἐπέμβαση μὲ τόσο χοντροκομμένο καὶ ἀλαζονικὸ τρόπο!

Previous Article

Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως κήρυξ τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ

Next Article

Σκέψεις ἐπὶ τῇ εἰσόδῳ εἰς τὸ νέον ἔτος

Διαβάστε ακόμα