Ὁ Τζὸ Μπάϊντεν συγκρίνει τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖον μὲ τὸν Χριστόν!

Share:

Ο ΝΕΟΣ «πλανητάρχης» Τζὸ Μπάιντεν, πρόταξε, στὶς προτεραιότητες τῆς πολιτικῆς του, τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν ΗΠΑ, γιὰ τὴν εὐκολότερη εἴσοδο καὶ ἐγκατάσταση μουσουλμάνων λαθρομεταναστῶν, ἀνακαλώντας ἀπόφαση τοῦ προηγουμένου προέδρου. Ἡ πλημμυρίδα τῆς λαθρομετανάστευσης ὅμως εἶναι ἕνα ὀργανωμένο σχέδιο τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, γιὰ τὴν ἐθνολογικὴ καὶ ἀνθρωπολογικὴ ἀλλοίωση τῆς ἀνθρωπότητας. Παρὰ ταῦτα αἴσθηση προκάλεσε ὁ ἔνθερμος χαιρετισμὸς τοῦ Πατρ. Βαρθολομαίου, πρὸς τὸν κ. Μπάιντεν, «νὰ ἄρει τὶς ταξιδιωτικὲς ἀπαγορεύσεις ποὺ εἶχαν ἐπιβληθεῖ σὲ 13 χῶρες, μέ, κατὰ πλειοψηφία, μουσουλμανικὸ πληθυσμό»! Καὶ ὁ ἀμερικανὸς πρόεδρος ἀνταπέδωσε τὸν χαιρετισμό του πρὸς αὐτόν, συγκρίνοντάς τον μὲ τὸν …Χριστό! Ἔγραψε: «Ἔχω ταξιδέψει σὲ ὅλο τὸν κόσμο καὶ γνώρισα μεγάλους ἡγέτες, καὶ ἔχω γνωρίσει μόνο δύο φιγοῦρες σὰν τὸν Χριστὸ – μία εἶναι ὁ Νέλσον Μαντέλα καὶ ἡ ἄλλη εἶναι ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος»! Αὐτοὶ οἱ χαριεντισμοὶ δὲν εἶναι ἄσχετοι μὲ τὴν ἐξαγγελία τοῦ κ. Μπάιντεν γιὰ ἐντατικοποίηση καὶ ἐπέκταση τῶν διαθρησκειακῶν διαλόγων, κάτι ποὺ ἱκανοποίησε ἰδιαίτερα τὸν Πατρ. Βαρθολομαῖο! Ὁ νομιζόμενος «πρῶτος ἄνευ ἴσων» καὶ «ἡγέτης τῆς Ὀρθοδοξίας», δὲν διανοήθηκε νὰ ἀποποιηθεῖ αὐτὴν τὴν βλάσφημη σύγκρισή του μὲ τὸν Χριστό! Τὴν ἀποδέχτηκε σιωπηρῶς, χωρὶς ἀντίδραση, μιμούμενος προφανῶς τὸν «ἀδελφό» του Πάπα Φραγκίσκο, ὁ ὁποῖος νομίζει ὅτι «ἀντιπροσωπεύει τὸν Χριστὸ στὴ γῆ» καὶ αἰσθάνεται ὡς «ὁ ἐπὶ γῆς Χριστός»! Σημεῖα τῶν καιρῶν!

Previous Article

Διεστραμμένος ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς, ἐπειδή ἐκήρυξε παναίρεσιν τόν Οἰκουμενισμόν;!

Next Article

Ο ΠΑΤΡ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΚΡΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑΝ