Ὁ Τσὲ Γκεβάρα ἐφέρθη ἀπανθρώπως ἀπέναντι πρὸς τοὺς ὁμοφυλοφίλους καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία

Share:

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Μὲ λύπη μεγάλη εἴδαμε στὸ διαδίκτυο τὸν τελευταῖο καιρό, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ ἀνακινηθέντος θέματος γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία, πολλοὺς σχολιαστὲς νὰ βρίσκουν ἀφορμὴ νὰ ἐξωτερικεύσουν καὶ τὸ ἀντιεκκλησιαστικὸ φρόνημά τους. Πέραν τῶν ἀπαράδεκτων ὕβρεων στὸ διαδίκτυο κατὰ τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου, ποὺ οὔτε τὴ μακαριστὴ μητέρα του σεβάστηκαν, βρῆκαν ἀφορμὴ κάποιοι νὰ βγάλουν γιὰ μία ἀκόμα φορά τὸ μένος τους πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρο καὶ πρὸς τὴν Ἐκκλησία γενικότερα. Δὲν εἴδαμε νὰ εὐαισθητοποιεῖται ὅμως κανένας γιὰ τὴν μεγάλη ὕβρη γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου σὲ κυπριακὴ ἐφημερίδα καὶ μάλιστα ἐξ ἀφορμῆς τῶν δηλώσεων τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου.

Μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ὕβρεων καὶ τῶν ἀπαξιωτικῶν χαρακτηρισμῶν, δὲν ἦταν λίγοι αὐτοὶ ποὺ ἄφηναν νὰ διαφανεῖ ἡ ἰδεολογικὸ – πολιτικὴ “ὑφὴ” τοῦ ἀντιεκκλησιαστικοῦ φρονήματός τους. Ἀρκετοὶ ἦταν ἐκεῖνοι οἱ σχολιαστές ποὺ ἐξ ἀφορμῆς τῶν δηλώσεων τοῦ Μητροπολίτη Μόρφου γιὰ τὸ θέμα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, ἔβρισκαν ἀφορμὴ νὰ ἐκφράσουν τὴν πικρία τους γιὰ τὴ νέα στάση του στὸ ἐθνικὸ θέμα τῆς Κύπρου, ἀφήνοντας στὴν ἀνάλυση ποὺ ἀκολουθοῦσε νὰ διαφανοῦν οἱ ἰδεολογικὸ-πολιτικὲς ἐπιλογές τους. Ἄλλο ἦταν τὸ θέμα καὶ ἀλλοῦ ἦταν τὰ ἰδεολογικὰ ἀπωθημένα κάποιων.

Τὰ ἀπαξιωτικὰ καὶ ὑβριστικὰ σχόλια γιὰ τὸν Μητροπολίτη Μόρφου, εἰδικότερα ἐξ ἐκείνων ποὺ μέχρι χθὲς μὲ ἀπαξιωτικὸ τρόπο πρὸς τοὺς ὑπόλοιπους Ἱεράρχες τῆς Κύπρου, τὸν θεωροῦσαν ὡς τὸν μοναδικὸ Ἐπίσκοπο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, πρόδιδαν μὲ τὴν ἀνάλυσή τους καὶ τὴν ἰδεολογικὴ χροιὰ τῆς πικρίας τους. Μάλιστα τὸν χαρακτηρισμὸ ὁ “Ἐπίσκοπος μὲ τὸν σοβαρὸ λόγο”, ἀκολουθοῦσε ἡ αἰτιολόγηση γιὰ τὴν προηγούμενη στάση του στὸ ἐθνικὸ θέμα. Πολλοὶ ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ στὰ μακροσκελῆ σχόλιά τους, ἄφηναν νὰ διαφανοῦν στὴν ἀνάλυσή τους οἱ ἀριστερὲς ἰδεολογικὸ-πολιτικὲς τους καταβολές.

Ἀναλογίστηκαν ὅμως ποτέ, ὅσοι τῶν μαρξιστῶν κακίζουν ὡς ἀφιλάνθρωπη τὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους, ποιὰ ἦταν ἡ στάση τοῦ ὑπερπροβαλλόμενου ἀπὸ αὐτοὺς Τσὲ Γκεβάρα; Τὴν ἀπανθρωπιὰ ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους θὰ τὴν διαπιστώσουν στὴ στάση τοῦ ὑπερπροβαλλόμενου ἀπὸ αὐτοὺς Τσὲ Γκεβάρα, ποὺ μὲ ἀπάνθρωπο τρόπο πολέμησε τοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ ὄχι στὴ στάση τῆς Ἐκκλησίας.

Τὴν ἀπάνθρωπη στάση τοῦ Τσὲ Γκεβάρα, καταμαρτυροῦν τὰ τέσσερα στρατόπεδα ἐγκλεισμοῦ καὶ ἐξόντωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων ποὺ δημιούργησε, ὅταν ἔγινε ὑπουργὸς Βιομηχανίας στὴν κομμουνιστικὴ Κούβα. Ἡ δημόσια παραδοχὴ τῆς Μαριέλας Κάστρο, κόρης τοῦ Ραοὺλ Κάστρο, γιὰ τὴν κακοποίηση τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴν Κούβα, δὲν ἀφήνει περιθώρια ἀμφισβήτησης. Ἡ ἀπάνθρωπη στάση τοῦ Τσὲ Γκεβάρα ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους ἕλκει τὸν παραδειγματισμό της στὸ Βουλγάρικο κομμουνιστικὸ πρότυπο στὸ θέμα τοῦτο. Νὰ θυμίσουμε ὅμως καὶ τὸ ὑπόδειγμα τῆς κομμουνιστικῆς Σαγκάης, ποὺ ἦταν ἀκόμα πιὸ ἀπάνθρωπο. Δὲν χρειάζεται νὰ μποῦμε στὶς φρικιαστικὲς λεπτομέρειες τῆς ἐξόντωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων στὶς κομμουνιστικὲς αὐτὲς χῶρες. Καμιὰ μνεία δυστυχῶς δὲν γίνεται γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες πρακτικὲς τοῦ κόκκινου φασισμοῦ ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ “ταυτοποιοῦνται ἰδεολογικὰ” μὲ τὸν Τσὲ Γκεβάρα.

Ἡ Ἐκκλησία ἀντιθέτως δείχνει φιλάνθρωπη στάση ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους, καταδικάζοντας ἀποκλειστικὰ τὸ ἁμάρτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τὸ ὁποῖο θεωρεῖ θανάσιμο ἁμάρτημα. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἁμάρτημα. Ἐνδεικτικὰ παραθέτομε τὴ φράση τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, στὴν Πρὸς Τιμόθεον Ἐπιστολὴ «ἀρσενοκοίταις…καὶ εἰ τί ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται» (Α΄ Τιμ. 1,10). Ὅμως ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὸν ὁμοφυλόφιλο ἄνθρωπο δείχνει τὴν πρέπουσα χριστιανικὴ ἀγάπη. Ἡ διάκριση εἶναι σαφέστατη. Αὐτὴ ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας μας συνάδει ἀπόλυτα μὲ τὴ διδασκαλία της, τόσο μὲ βάση τὴν Ἁγιογραφικὴ Παράδοσή της, ὅσο καὶ τὴν Πατερικὴ Παράδοσή της. Ἡ ἀντιμετώπιση μιᾶς ἁμαρτίας δὲν εἶναι θέμα ἐποχῆς καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν πρέπει νὰ ἐπιζητεῖται διαφοροποίηση τῆς στάσης τῆς Ἐκκλησίας μας στὸ θέμα τοῦτο.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιο, πῶς οἱ μαρξιστὲς ποὺ “ταυτοποιοῦνται ἰδεολογικὰ” μὲ τὸν Τσὲ Γκεβάρα, τὸν Τσὲ μὲ τὰ τέσσερα στρατόπεδα ἐγκλεισμοῦ καὶ ἐξόντωσης τῶν ὁμοφυλοφίλων, καταλήγουν νὰ λοιδοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ στάση της ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους, λησμονώντας ταυτόχρονα τὴν ἀπάνθρωπη στάση τοῦ Τσὲ Γκεβάρα στὸ θέμα τοῦτο. Ἀντὶ νὰ κακίσουν τὸν Τσὲ Γκεβάρα, τὸ ὑπόδειγμα ἀπανθρωπιᾶς ἀπέναντι στοὺς ὁμοφυλόφιλους, λοιδοροῦν τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴ στάση της;

Previous Article

ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΣΑΝ 15.000.000 ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ!

Next Article

«Ἡ Ἁγία Τριάδα δέν εἶναι εἰκόνα Ἱεραρχίας!»

Διαβάστε ακόμα