Ὁ Χριστιανισμὸς σβήνει εἰς τὴν Εὐρώπην καὶ ἀνθεῖ τὸ Ἰσλάμ!

Share:

H Εὐρώπη ὁδεύει ὁλοταχῶς σὲ πλήρη ἰσλαμοποίηση: «Ἡ Γαλλία χάνει ἕνα θρησκευτικὸ κτίριο κάθε δύο ἑβδομάδες. Ἐμπρησμός, κατεδάφιση εἶναι μεταξὺ τῶν λόγων γιὰ τὶς χαμένες ἐκκλησίες. Ἕνα θρησκευτικὸ κτίριο ἐξαφανίζεται στὴ Γαλλία κάθε δύο ἑβδομάδες. Αὐτὸ εἶναι τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἐντουὰρ ντὲ Λαμάζ, προέδρου τοῦ Παρατηρητηρίου Θρησκευτικῆς Κληρονομιᾶς στὸ Παρίσι. Κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου στὰ γαλλικὰ μέσα ἐνημέρωσης γιὰ τὴ σταδιακὴ ἐξαφάνιση θρησκευτικῶν κτιρίων σὲ μία χώρα γνωστὴ ὡς ἡ “μεγαλύτερη κόρη τῆς Ἐκκλησίας” […] Ὁ ἴδιος δήλωσε στὸ Καθολικὸ Πρακτορεῖο Εἰδήσεων πώς, “ἕνα τζαμὶ ἀνεγείρεται κάθε 15 ἡμέρες στὴ Γαλλία, ἐνῷ ἕνα Χριστιανικὸ κτίριο καταστρέφεται μὲ τὸν ἴδιο ρυθμό. Αὐτὸ δημιουργεῖ ἕνα σημεῖο ἀνατροπῆς στὴν περιοχή, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη”. Ὁ Λαμὰζ πιστεύει ὅτι κατὰ μέσο ὅρο περισσότερα ἀπὸ δύο χριστιανικὰ μνημεῖα στοχοποιοῦνται καθημερινά. Τὰ 2/3 αὐτῶν τῶν περιστατικῶν ἀφοροῦν κλοπή, ἐνῷ τὸ ὑπόλοιπο 1/3 ἀφορὰ βεβήλωση. Σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πρόσφατα στοιχεῖα τῆς κεντρικῆς μονάδας ἐγκληματολογικῶν πληροφοριῶν τῆς Γαλλίας, μόνο τὸ 2018 καταγράφηκαν 877 ἐπιθέσεις σὲ καθολικοὺς χώρους λατρείας σὲ ὁλόκληρη τὴ χώρα» (Ἱστ. tourkikanea.gr)! Αὐτὰ συμβαίνουν στὴν Εὐρώπη, ἀλλὰ καὶ τὰ συμβάντα στὴν πατρίδα μας δὲν εἶναι διόλου καθησυχαστικά, ὅπου βεβηλώνονται ἐκκλησίες μας! Ἡ δαιμονικὴ θρησκεία τοῦ Ἰσλὰμ ἰσοπεδώνει καὶ «στρώνει τὸ χαλί», γιὰ νὰ περάσει ὁ μεγάλος ἄνομος!

Previous Article

Ἀγώνας ἐνάντια στόν ὁλοκληρωτικό ἀφανισμό μας…

Next Article

Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία