Ὁ Ψευδοκιέβου εἰς τὰς Ἀθήνας;

Share:

Δημοσιεύματα πιέζουν πρὸς τὴν ἀναγνώρισιν τοῦ Ψευδοκιέβου. Ἂν ἔλθη εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἑλλάδος νὰ εἶναι βέβαιοι ὅτι θὰ ὑπάρξουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸ εὐσεβὲς πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» τῆς 27ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες ἀναμένεται νὰ ἀποσταλεῖ στὴν Οὐκρανία ἡ ἀπάντηση στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μητροπολίτη Κιέβου ποὺ βρίσκεται στὰ συρτάρια τῆς Μονῆς Πετράκη 10 μῆνες. Ὁ κ. Ἐπιφάνιος, ὁ ὁποῖ­ος ἐπισκέπτεται τὴ Νέα Ὑόρκη καὶ τὴν Οὐάσιγκτον, ἀναμένει τὴν ἐπιστολὴ ποὺ θὰ σημάνει καὶ τὴν τυπική του ἀναγνώριση ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, ἐνῶ οἱ στενοὶ συνεργάτες του διερευνοῦν διαρκῶς τὴν ἡμέρα ποὺ θὰ λειτουργήσει ὁ κ. Ἱερώνυμος καὶ θὰ ἀκουστεῖ ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τὸ ὄνομά του κατὰ τὴ διάρκεια τῶν μνημονεύσεων. Καὶ σύμφωνα μὲ πληροφορίες ὁ ἴδιος ὁ κ. Ἐπιφάνιος στὴ συνέχεια θὰ ἐπιδιώξει νὰ πραγματοποιήσει ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἀθήνα… Καὶ εἶναι ἐντυπωσιακὸ ὅτι ἀκόμα καὶ ἀρχιερεῖς ποὺ κατὰ τὸ παρελθὸν ἄκουγαν μὲ προβληματισμὸ τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Ρώσων ἢ εἶχαν σχέσεις μὲ τὴ Μόσχα, ὅπως ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ ὁ Πατρῶν κ. Χρυσόστομος, στήριξαν τοὺς κ.κ. Βαρθολομαῖο καὶ Ἱερώνυμο…».

Previous Article

Σᾶς ἐξηπάτησαν, Σεβ. Γόρτυνος!

Next Article

Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί

Διαβάστε ακόμα