Ὁ Ψευδοκιέβου ἀμφισβητεῖ τὴν Θ. Κοινωνίαν

Share:

Δὲν χρειάζεται νὰ ἀμφιταλαντεύεται, καθὼς δὲν ἔχει ἱερωσύνην δὲν ἔχει καὶ θ. Εὐχαριστίαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα vimaorthodoxias.gr τῆς 14ης Μαρτίου 2020:
«ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ! Ὁ ὀλιγοπιστία ἀρκετῶν Ἱεραρχῶν ἀναδεικνύεται περίτρανα στὴν δοκιμασία μὲ τὸν κορωνοϊό. Ὅσοι ἀμφισβητοῦν τὴν Θεία Λειτουργία καλὸ θὰ ἦταν νὰ πετάξουν τὰ ράσα καὶ νὰ πᾶνε σπίτια τους. Ἀναφερόμαστε καὶ σὲ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἀνήκουν στὴν λεγόμενη ἐλιτίστικη πλευρά. Ἐκθέτουν τὴν Ἐκκλησία. Ἂν ζητᾶνε καριέρες, νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ οὐκρανικὲς Ἐκκλησίες συν­έστησαν σήμερα τοὺς πιστοὺς νὰ μὴ φιλοῦν τὶς εἰκόνες καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν κύπελλα μιᾶς χρήσης γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία, σὲ μία προσπάθεια νὰ ἀναχαιτίσουν τὴν ἐξάπλωση τοῦ νέου κορωνοϊοῦ.
Σὲ ἀνακοίνωσή της ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπιφάνιο -ποὺ δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ Μόσχα- προτείνει στοὺς πιστοὺς νὰ προσκυνοῦν τὰ εἰκονίσματα, ἀλλὰ νὰ μὴ τὰ φιλοῦν. Ἐπίσης, κληρικοὶ καὶ πιστοὶ θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγουν τοὺς ἐναγκαλισμοὺς καὶ νὰ χρησιμοποιοῦν γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία ποτηράκια, ποὺ θὰ τὰ πετοῦν μετὰ τὴ χρήση τους ἀντὶ γιὰ τὸ παραδοσιακὸ κουταλάκι.
Ταυτόχρονα, ἔκρινε ὅτι δὲν ὑπάρχει βάσιμος λόγος νὰ περιοριστοῦν οἱ λειτουργίες, παρὰ τὶς συστάσεις τῆς κυβέρνησης ποὺ ζήτησε νὰ σταματήσουν…».

Previous Article

Η ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΙΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ…

Next Article

Ἀποτρέπουν τὴν παρουσίαν μας εἰς τὸν ναὸν

Διαβάστε ακόμα