Ὁ Ψευδοκιέβου Ἐπιφάνιος ἀπαιτεῖ ἐκθρόνισιν τοῦ Μόσχας καὶ ἕνωσιν μὲ τοὺς Οὐνίτας!

Share:

Ἀποκαλύπτονται τελικῶς ποία εἶναι τὰ πραγματικὰ σχέδια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πολέμου (μήπως καὶ τοῦ πολιτικοῦ πολέμου;) μὲ αἰχμὴν τοῦ δόρατος τὴν ψευδοαυτοκεφαλίαν εἰς τοὺς ἀχειροτονήτους τῆς Οὐκρανίας. Ὁ ἀναγνωρισμένος μετὰ ἀπὸ ἀφορήτους ἐκβιασμοὺς μόλις ὑπὸ τριῶν Προκαθημένων θέλει νὰ χειραγωγήση ὅλην τὴν Ὀρθοδοξίαν…, ὥστε νὰ φθάσωμεν εἰς τὴν «ἕνωσιν» (τὸ 2025;). Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «liberal.gr» τῆς 26ης Μαΐου 2022:

«Νὰ ἀπομακρυνθεῖ ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος ἀπὸ τὸ ἀξίωμά του, μὲ τὴν κατηγορία τῆς αἵρεσης, ζητάει ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας, ὅπως μετέδωσε τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο Tass.

«Ὁ Ἐπικεφαλῆς τῆς “σχισματικῆς” Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας Ἐπιφάνιος (Ντουμένκο) δήλωσε τὴν Πέμπτη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ζήτησε ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος ’φέρει τὸν τίτλο’ τοῦ οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, καὶ τοὺς ἐπικεφαλῆς τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν νὰ ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸ ἀξίωμα τὸν Ρῶσο Πατριάρχη Κύριλλο, κατηγορώντας τον γιὰ αἵρεση» ἀναφέρει τὸ ρωσικὸ πρακτορεῖο TASS.

«Τὸ Συμβούλιο τῶν Ἐπισκόπων τῆς OCU (Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας) ἀπηύ­θυνε ἔκκληση στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ στοὺς προκαθήμενους τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν μὲ αἴτημα νὰ καταδικάσουν τὰ πνευματικὰ ἐγκλήματα τοῦ Κύριλλου Γκουντιάγιεφ, καὶ νὰ τοῦ στερήσουν τὸ ἀξίωμα λόγω τῆς διάδοσης αἱρετικοῦ ἐθνοφυλετισμοῦ (ἐθνοφυλετισμὸς – προτίμηση γιὰ ἐθνικὰ συμφέροντα πάνω ἀπὸ τὰ γενικὰ ἐκκλησιαστικὰ συμφέροντα διευκρινίζει τὸ TASS) διδασκαλίες γιὰ τὸν «ρωσικὸ κόσμο» καὶ τὴν ἐξάπλωση τοῦ σχίσματος μεταξὺ τῶν Ὀρθοδόξων», ἀνέφερε στὸ Twitter».

Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἄρθρον τοῦ κ. Κύριλ Ἀλεξάντροφ, εἰς τὴν ἱστοσελίδα «Ἕνωση Ὀρθοδόξων Δημοσιογράφων» τῆς 21ης Μαΐου 2022:

«ἡ ἀνώτατη ἡγεσία τῆς ΟCU νὰ δηλώσει τὴν ἐπιθυμία της νὰ ἑνωθεῖ μὲ τοὺς Οὐκρανοὺς Καθολικοὺς τῆς Ὀρθόδοξης ἱεροτελεστίας, δηλαδὴ νὰ πάει πραγματικὰ σὲ μία ἕνωση. Γιὰ παράδειγμα, ὁ ἰσχυρὸς «ἱεράρχης» τῆς ΟCU, «Μητροπολίτης» Λούτσκ καὶ Βολὶν Μιχαὴλ Ζίνκεβιτς, δήλωσε τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2021: «Θέλουμε νὰ δοῦ­με μία ἑνωμένη ἐκκλησία, ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχουν οὔτε τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας οὔτε οἱ Ἑλληνοκαθολικοὶ καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει ΟCU, θὰ ὑπάρχει μία μεγάλη οὐκρανικὴ ἐκκλησία». Τὸν Μάρτιο τοῦ 2022, ἐπιβεβαίωσε τὴν ἐπιθυμία γιὰ ἑνοποίηση μὲ τοὺς Ἑλληνοκαθολικούς, λέγοντας ὅτι ἡ ΟCU ἀναμένει ἕνα ἀκόμη Τόμο γιὰ μία ἑνιαία «ἐκκλησία», ἡ ὁποία θὰ περιλαμβάνει ὅλα τὰ ὀρθόδοξα δόγματα καὶ τοὺς Οὐνίτες. Ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς ΟCU, Σεργκέι (Ἐπιφάνιος) Ντουμένκο, δήλωσε τὸ 2019 ὅτι τὰ κλειδιὰ γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῆς ΟCU καὶ τῆς UGCC δὲν βρίσκονται στὸ Κίεβο, ἀλλὰ στὴ Ρώμη καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη.

Ἐπίσης τὸ 2019, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Φαναρίου Daniel (Zelinsky) δήλωσε σὲ συνέντευξή του στὸ BBC στὶς 11 Ἰανουαρίου ὅτι «ἡ δημιουργία τῆς ΟCU ἀποτελεῖ ὁρισμένη προϋπόθεση γιὰ τὸν διάλογο μεταξὺ τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἑλληνοκαθολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἀναζήτηση τρόπων κατανόησής τους». Καὶ στὴν διευκρινιστικὴ ἐρώτηση τοῦ ἀνταποκριτῆ τοῦ BBC σχετικὰ μὲ τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ἑνωθεῖ ἡ ΟCU μὲ τοὺς Οὐνίτες, ὁ Zelinsky εἶπε εὐθέως καὶ ὠμά: «Εἶμαι βέβαιος ὅτι αὐτὸ εἶναι πολὺ πιθανό».

Οἱ Οὐνίτες δὲν εἶναι πολὺ πίσω σὲ τέτοιες ρητορεῖες. Γιὰ παράδειγμα, ὁ Μητροπολίτης Οὐνίτων Μπόρις Γκούτζιακ δήλωσε: «Στὴν πράξη, πρέπει νὰ πᾶμε σὲ αὐτὴ τὴν ἑνότητα (OCU καὶ UGCC, – Ed.) Αὐτὸ εἶναι ἕνα πραγματικὸ πρᾶγμα, ὄχι μία ὑπερβατικὴ θεωρία. Ὁ Σεβασμιώτατος Sviatoslav πολὺ καθαρὰ καὶ μὲ χαρὰ μίλησε, λέγοντας ὅτι ἁπλώνουμε ἕνα ἀδελφικὸ χέρι γιὰ νὰ πᾶμε μαζὶ σὲ αὐτὴ τὴν ἑνότητα». Καὶ ὁ πρόεδρος τοῦ Ἰνστιτούτου Οἰκουμενικῶν Σπουδῶν τοῦ Οὐκρανικοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου, Ἰβὰν Ντάτσκο, διευκρίνισε ἀκόμη καὶ τὸ χρονοδιάγραμμα μίας τέτοιας συγχώνευσης: «Θὰ ἤθελα νὰ ἀποκαταστήσω τὴν πλήρη κοινωνία μεταξὺ τῶν Καθολικῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν μέχρι τὸ 2025. Αὐτὸς εἶναι ὁ κύριος στόχος μας», καὶ πρόσθεσε ὅτι ἕνας τέτοιος στόχος πρέπει νὰ ἐφαρμοστεῖ στὴν Οὐκρανία».

Previous Article

Αρπαγές Ναών στην περιφέρεια του Κιέβου και ξυλοδαρμός Ιερέως

Next Article

Ο Πατριάρχης Σερβίας παρέδωσε τον Τόμο στον Αρχιεπίσκοπο Στέφανο