Ὁ «ἀλάθητος» στηρίζει τὴν «μεγάλην ἐπανεκκίνησιν» εἰς τήν …Παλαιὰν Διαθήκην!

Share:

Ο κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ εἶναι ἀποδεδειγμένα, ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον πειθήνια ὄργανα τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων», τὸ πλέον ἠχηρὸ φερέφωνό της. Γιὰ τοῦτο ἀνάλαβε, παρὰ τὴν θεολογική του ἀμάθεια, νὰ στηρίξει «θεολογικὰ» τὴ φρικώδη «Μεγάλη Ἐπανεκκίνηση»! Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Ὁ Πάπας Φραγκίσκος, στὸ πλαίσιο τῆς Μεγάλης Ἐπανεκκίνησης, δηλαδὴ τῆς ἐφαρμογῆς τῆς Ἀτζέντας 2030, ἔκανε ἀναφορὰ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, προειδοποιώντας ὅτι ἡ ἀνθρωπότητα θὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα “μεγάλο κατακλυσμό”, ὅπως αὐτὸν τοῦ Νῶε, ἐὰν ἡ ὑποτιθέμενη κλιματικὴ κρίση συνεχίσει νὰ ἐπιδεινώνεται. Οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ διεθνιστῆ Ποντίφικα εἶναι μέρος ἑνὸς νέου βιβλίου ποὺ δημοσιεύθηκε τὴν Τρίτη. Ὁ Πάπας ἀναφέρθηκε στὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ τὴν ἱστορία τοῦ Νῶε, ὁ ὁποῖος ἀκολουθεῖ τὶς ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ νὰ χτίσει μία κιβωτό, γιὰ νὰ σώσει τὴν οἰκογένειά του καὶ ὅλα τὰ ζῷα, προτοῦ μία μεγάλη πλημμύρα ἐξαλείψει τὴν ἀνθρωπότητα. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος εἶπε ὅτι ἡ πλημμύρα ὀφείλεται στὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ! Ὁ καθολικὸς ἡγέτης φάνηκε νὰ ἐπικαλεῖται τὴν ἱστορία τῆς Βίβλου, γιὰ νὰ ἐπιστήσει τὴν προσοχὴ στὶς πιθανὲς ἐπιπτώσεις τῆς ἐπιδείνωσης τῆς δῆθεν παγκόσμιας ὑπερθέρμανσης. Ὁ Πάπας εἶπε ὅτι τὰ ἔθνη θὰ ἀντιμετωπίσουν ἕνα “μεγάλο κατακλυσμό, ἴσως λόγῳ τῆς αὔξησης τῆς θερμοκρασίας”. Ὡστόσο, πρόσθεσε ὅτι “ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ λειτουργήσει σωτήρια καθὼς ὠθεῖ τὸν Νῶε νὰ ἐνεργήσει”. Ἀποσπάσματα τοῦ βιβλίου δημοσιεύθηκαν στὴν ἰταλικὴ ἐφημερίδα, Corriere Della Sera» (Ἱστ. Ξυπνῆστε Ρέ)! Παρατήρηση: ὡς ἀθεολόγητος ἀερολογεῖ καὶ ὡς αἱρετικὸς κακοδοξεῖ, παρουσιάζοντας τὸ Θεὸ «ὀργισμένο», ὅπως Τὸν θεωρεῖ ἡ «ἐκ­κλησία» του!

Previous Article

Καλά εσύ δεν σκέφθηκες το αύριο;

Next Article

Συγκέντρωσης Διαμαρτυρίας ενάντια στο μάθημα της Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης στα σχολεία