Ὁ «ἀλάθητος» ἐστηλίτευσε τὸν ἐγωισμὸν τῆς ζωολατρίας, ὄχι ὅμως καὶ τὸν δαιμονικὸν παπικὸν ἑσμόν!

Share:

Ο κ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ἀποζητᾶ νὰ βρίσκεται συνεχῶς στὴν ἐπικαιρότητα, φροντίζοντας πάντα νὰ δείχνει καὶ τὸ ἰησουίτικο προφίλ του. Πρόσφατα «δὲν ἔκρυψε τὴ δυσαρέσκειά του γιὰ τὰ ζευγάρια καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους πού, ἀντὶ νὰ ἀποκτοῦν παιδιά, ἐπιλέγουν νὰ υἱοθετοῦν ζῷα, ὅπως οἱ σκύλοι καὶ οἱ γάτες. Τοὺς χαρακτήρισε, μάλιστα, ἐγωιστές, ἀδιαφορώντας γιὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ ἐνδέχεται νὰ προκαλέσει. “Μερικές φορὲς τὰ κατοικίδια παίρνουν τὴ θέση τῶν παιδιῶν” εἶπε χαρακτηριστικά. “Σήμερα… βλέπουμε μία μορφὴ ἐγωισμοῦ. Βλέπουμε ὅτι κάποιοι δὲν θέλουν νὰ κάνουν παιδί. Μερικὲς φορὲς κάνουν ἕνα καὶ σταματοῦν ἐκεῖ, ἀλλὰ ἔχουν σκύλους καὶ γάτες ποὺ παίρνουν τὴ θέση τῶν παιδιῶν. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ κάνει κάποιους ἀνθρώπους νὰ γελάσουν, ἀλλὰ εἶναι πρα-γματικότητα”. “Ὁ πολιτισμὸς γερνάει χωρὶς ἀνθρωπιά, γιατί χάνουμε τὸν πλοῦτο τῆς πατρότητας καὶ τῆς μητρότητας καὶ ἡ χώρα μας ὑποφέρει” εἶπε ἀκόμη ὁ ποντίφικας» (Ἱστ. protothema.gr). Εἶναι μία ἀπὸ τὶς σπάνιες φορὲς ποὺ θὰ συμφωνήσουμε μαζί του, γιὰ τὸ ἀλγεινὸ φαινόμενο τῆς σύγχρονης μάστιγας τῆς ζωολατρίας, ἡ ὁποία ἔχει πάρει ἀνεξέλεγκτες διαστάσεις σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Στὴν σύγχρονη ἀποκτηνωμένη κοινωνία μας τὰ ζῷα ἀπέκτησαν μεγαλύτερη ἀξία ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ μάλιστα τὰ παιδιά! Θὰ προτιμούσαμε ὅμως ὁ «ἀλάθητος» νὰ ἔχει στιγματίσει πρωτίστως ἕνα ἄλλον, ἀσύγκριτα χειρότερο ἐγωισμὸ ἀπὸ αὐτὸν τῆς ζωολατρίας, τὸν διαχρονικὸ δαιμονικὸ παπικὸ ἐγωισμό, (τοῦ ὁποίου φορέας εἶναι ἡ ἀφεντιά του) καὶ ὁ ὁποῖος δὲν φθείρει, ὅπως ἐκεῖνος, μόνον τὴν κοινωνία, ἀλλὰ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καὶ στερεῖ τὴ σωτηρία σὲ ἑκατομμύρια ἀνθρώπους!

Previous Article

Οι Χριστιανοί εκδιώχθησαν από την Εκκλησία

Next Article

Με «μελέτες» οι «ειδικοί» της κυβέρνηση καλύπτουν τα νώτα τους