Ὁ Ἀμερικανὸς Πρόεδρος καὶ ἡ ὁμοφυλοφιλία

Share:

Διαβάσαμε στὸ διαδίκτυο μία ὁμολογία τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Μπάιντεν: «Ὁ Joe Biden, ὡς ἀντιπρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἐξῇρε τοὺς Ἀμερικανὸ-Ἑβραίους γιὰ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο ποὺ εἶχαν στὸν ἀγῶνα γιὰ τὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυλοφίλων, γιὰ τὰ “ἀνοικτὰ σύνορα”, τὸ φεμινισμό, τὴν “κοινωνικὴ δικαιοσύνη”, καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὁ Μπάιντεν δήλωσε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους παράγοντες, ἂν ὄχι ὁ μεγαλύτερος, στὸ νὰ ἔρθουν “κοινωνικὲς ἀλλαγές” στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Μιλώντας σὲ ἐκδήλωση γιὰ τὸν “Μήνα Ἑβραϊκῆς Κληρονομιᾶς” (Jewish American Heritage Month) τῆς Δημοκρατικῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς, ἀπέδωσε τὴν ἀλλαγὴ τῆς κουλτούρας τῆς Ἀμερικῆς στὴν συμμετοχὴ τῶν Ἑβραίων τοῦ Χόλυγουντ. Εἶπε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εὐθύνονται γιὰ τὸ 85% τῆς ἀλλαγῆς στάσης τῆς Ἀμερικῆς σχετικὰ μὲ τὸν “γάμο” τῶν ὁμοφυλοφίλων. “Σκεφτεῖτε ὅτι ὅλα αὐτά, στοιχηματίζω τὸ 85 τοῖς ἑκατὸ αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν, εἴτε πρόκειται στὸ Χόλυγουντ ἢ στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης, εἶναι συνέπεια τῶν Ἑβραίων ἡγετῶν στὴ βιομηχανία τοῦ θεάματος.”  “Ἡ ἑβραϊκὴ κληρονομιὰ ἔχει διαμορφώσει αὐτὸ ποὺ εἴμαστε – σὲ ὅλους μας, σὲ μᾶς, σὲ μένα – ὅσο ἢ περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο παράγοντα τὰ τελευταῖα 223 χρόνια. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα γεγονός”. Ἐπίσης ἀναγνωρίζει τὸν σημαντικὸ ρόλο ποὺ ἔπαιξαν οἱ Ἑβραῖοι στὸ φεμινιστικὸ κίνημα καὶ στὴν ἀλλαγὴ τῶν πολιτικῶν γιὰ τὴ μετανάστευση ποὺ ἐπέτρεψε τὴν μαζικὴ μετανάστευση ἀπὸ χῶρες τοῦ τρίτου κόσμου» (Ἱστ. redskywarning.blogspot.com, 24/5/2013)! Ἐπιβεβαιώνει τὴν ἀντίληψη τοῦ κόσμου γιὰ τὸν Ἀμερικανὸ Πρόεδρο!

Previous Article

Ο κυνικός, βυθισμένος στη διαφθορά Zelensky «απαιτεί» ένα τρις δολ. για την Ουκρανία

Next Article

Δημόσια υγεία, τετέλεσται