Ὁ Ἀμερικῆς ἐνώπιον τῆς CIA, τοῦ NSA καὶ τοῦ FBI

Share:

Ἐφρόντισε νὰ κατηγορήση τοὺς ὁμοδόξους Ρώσους, ὥστε νὰ ἐκτίθεται ἡ Ὀρθοδοξία «ἐν τοῖς ἔθνεσι», ἀλλὰ ὁ ἴδιος νὰ ἀναδεικνύεται εἰς βραχίονα τῶν ΗΠΑ, τώρα ὅπου «ἔμεινεν ὀλίγος χρόνος» διὰ τὸν Πατριάρχην Βαρθολομαῖον, ὡς ὁ ἴδιος εἶχεν ἀναφέρει. Πάντως, ἐμμέσως εἰς τὸν λόγον του παρεδέχθη ὅτι ἔχει εὐθύνην τὸ Φανάρι διὰ τὰ τεκταινόμενα εἰς Οὐκρανίαν… Συμφώνως πρός τὸ ΑΠΕ-ΜΠΕ τῆς 27ης Ἀπριλίου 2023:

«Πρόκειται γιὰ τὴν πρώτη ὁμιλία ποὺ πραγματοποιεῖ ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς στὴν κοινότητα τῶν πληροφοριῶν τῶν ΗΠΑ, καθὼς οἱ διδάσκοντες καὶ οἱ φοιτητὲς τοῦ Ἐθνικοῦ Παν­επιστήμιου Πληροφοριῶν (NIU) προέρχονται καὶ ἀπὸ τὶς 18 ὑπηρεσίες τῆς κοινότητας πληροφοριῶν (συμπεριλαμβανομένων τῆς CIA, τοῦ NSA καὶ τοῦ FBI), καθὼς καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς κλάδους τῶν ἀμερικανικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων τῶν ΗΠΑ.

Ἀπὸ τὴν πλευρά του, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἐλπιδοφόρος ἀνέλυσε τὴ θρησκευτικὴ διάσταση τοῦ πολέμου στὴν Οὐκρανία, ἑστιάζοντας στὴν παραχώρηση αὐτοκεφαλίας στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκ­κλησία τῆς Οὐκρανίας ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ στὶς συνέπειες τῆς διαστρέβλωσης τῆς Ὀρθόδοξης πίστης ἀπὸ τὴ Ρωσία. Τὰ συγκεκριμένα θέματα κεντρίζουν ὅλο καὶ περισσότερο τὸ τελευταῖο διάστημα τὸ ἐνδιαφέρον δυτικῶν ἀκαδημαϊκῶν καὶ πολιτικῶν κύκλων.

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς προσπάθησε νὰ βοηθήσει τοὺς ἐκπροσώπους ἀπὸ τὴν κοινότητα τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ νὰ κατανοήσουν τὸν γεωπολιτικὸ ἀντίκτυπο ποὺ ἔχουν οἱ θρησκευτικὲς ἰδέες στὴ συγκεκριμένη περιοχὴ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ τὸ πῶς οἱ ἐκκλησιαστικὲς ὑποθέσεις προσλαμβάνουν εὐρύτερες διαστάσεις ποὺ ἀγγίζουν ὁρισμένες πτυχὲς τοῦ πολέμου καὶ τῶν συγκρούσεων».

Previous Article

Με μεγαλοπρέπεια τελέσθηκαν τα ἐγκαίνια τῆς Ἁγίας Σοφίας – Καθεδρικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Βαρσοβίας

Next Article

Ἡ εἰκόνα τῆς Ἁγ. Τριάδος τοῦ Ρουμπλιώφ ἐπέστρεψε στήν Ἐκκλησία