Ὁ Ἀμερικῆς ἐπεσκέπτετο τζαμιά;

Share:

Εἰς συνέντευξίν του εἰς τὸ BBC ὁ Σεβ. Ἀμερικῆς μὲ τὸν τρόπον ποὺ ὡμίλησεν ἦτο ὡς νὰ ἔχη μίαν ἄνεσιν μὲ τὰ τζαμιά… δὲν μᾶς ἔφθαναν τὰ Κοράνια… Εἶναι ὅμως ἀνακόλουθον νὰ χαρακτηρίζεται ἡ μετατροπὴ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς Μεγάλη Παρασκευή, ὅταν τὴν Μ. Παρασκευὴν δὲν ἐθρήνησε διὰ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς λατρείας. Ἡμέρα πένθους εἶναι ἡ ἡμέρα διακοπῆς κοινωνίας μεταξὺ Φαναρίου καὶ Μόσχας, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ φαίνεται πὼς τυγχάνει ἀδιάφορον… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «protothe­ma.gr» τῆς 26ης Ἰουλίου 2020:

«Δὲν εἴχαμε ποτὲ πρόβλημα νὰ ἔχουμε πρόσβαση σὲ κανένα τζαμὶ στὴν Τουρκία, ὁπότε δὲν καταλαβαίνω γιατί εἶναι μία χειρονομία καλῆς θέλησης. Δὲν εἶναι μία ἰδιαίτερη χειρονομία. Εἶναι μία καθημερινὴ πρακτική. Εἶναι αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Ἀλλά, ταυτόχρονα, θὰ εἶναι προνόμιο ἑνὸς μουσουλμάνου νὰ ἔχει πρόσβαση γιὰ λατρεία σὲ αὐτὸ τὸ μνημεῖο, μία πρόσβαση ποὺ στερεῖται τώρα γιὰ τοὺς ὑπόλοιπους πολίτες ποὺ δὲν εἶναι μουσουλμάνοι στὴν Τουρκία», ἀπάντησε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος… Εἶναι ἡ μέρα ποὺ θρηνοῦμε αὐτὴν τὴν ἀπόφαση τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης νὰ ξαναμετατρέψει (σὲ τζαμὶ) ἕνα μνημεῖο, τὸ ὁποῖο εἶναι ἰδιαίτερα σημαντικὸ γιὰ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶναι μία τόσο ὀδυνηρὴ κατάσταση γιὰ μᾶς ποὺ ἀνακηρύξαμε αὐτὴν τὴν ἡμέρα σὲ ἡμέρα πένθους. Εἶναι σὰν τὴ Μεγάλη Παρασκευὴ γιὰ ὅλους τοὺς Χριστιανούς».

Previous Article

Ἐκκλησία Ρουμανίας: Μία Ἁγία Λαβὶς διά τήν Θ. Κοινωνίαν

Next Article

Ἡ Τουρκία διχάζει τὸ Κόσσοβον: Ἀνεγείρει τζαμί εἰς Πρίστινα

Διαβάστε ακόμα