Ὁ ἀπόλυτος ἐφιάλτης τῆς λαθραίας μεταναστεύσεως εἰς τὴν Εὐρώπην!

Share:

ΤΟ ΠΑΡΟΝ σχόλιο τὸ ἀφιερώνουμε στὸν διαπρύσιο φίλο τῶν λαθρομεταναστῶν (ὄχι τῶν προσφύγων) τὸν «ἀλάθητο» κ. Φραγκίσκο. Νὰ τοῦ γνωρίσουμε (ἂν καὶ ξέρει πολὺ καλὰ τὴν κατάσταση) πόσο εὐγνώμονες εἶναι οἱ «δικοί» του στὴν Εὐρώπη. Νὰ δεῖ τί γίνεται στὴν Σουηδία, ὅπου οἱ ἐκεῖ μουσουλμάνοι ἔγιναν «κράτος ἐν κράτει». Δεῖτε τί συμβαίνει στὴν ἄλλοτε ἥσυχη αὐτὴ χώρα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ: «Ἔρευνες τεκμηριώνουν πὼς τὰ βίαια ἐγκλήματα καὶ οἱ βιασμοί, μὲ δρᾶστες κυρίως μετανάστες, ἔχουν αὐξηθεῖ στὴ Σουηδία. Ἐπίσης τὰ 99 ἀπὸ τὰ 112 ἄτομα ποὺ καταδικάστηκαν γιὰ ὁμαδικὸ βιασμὸ ἔχουν ξένο ὑπόβαθρο, ἐνῷ οἱ περιπτώσεις ὁμαδικοῦ βιασμοῦ τετραπλασιάστηκαν μέσα σὲ τέσσερα χρόνια. Ἐὰν διαβάσει κανεὶς τὸ ρεπορτὰζ μιᾶς ἐφημερίδας σχετικὰ μὲ τοὺς βιασμοὺς στὴ Σουηδία, κυριολεκτικὰ θὰ τρομοκρατηθεῖ, ἀφοῦ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν εἶναι περισσότερο ἐφιαλτικά. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ ἕνα Σουηδὸ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἀναφέρει πὼς τὸ ἐπίπεδο ἐγκληματικότητας καὶ βίας ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἥσυχη κάποτε αὐτὴ χώρα, μοιάζει μὲ ἕνα πόλεμο μικρῆς κλίμακας» (Ἱστ. Ἀμέθυστος)! Μάλιστα ἡ κατάσταση εἶναι τόσο τραγική, ὥστε πολλοὶ Σουηδοὶ σκέφτονται νὰ μεταναστεύσουν, γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τοὺς «Δυστυχισμένους» λαθρομετανάστες! Εἶναι σὲ πλήρη ἐξέλιξη ὁ στόχος τῶν σκοτεινῶν καὶ ἀφανῶν «σκαπανέων» τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων, νὰ ἁλώσουν τοὺς λαοὺς μὲ τὴν λαθρομετανάστευση, νὰ ἐξαφανίσουν τὶς ἐθνικὲς συνοχές, νὰ δημιουργήσουν ἐφιαλτικὲς κοινωνικὲς ἐντάσεις, γιὰ νὰ ἀποδεχτοῦν οἱ λαοὶ τὸν «παγκόσμιο ἡγέτη», ὁ ὁποῖος θὰ τοὺς ὑποσχεθεῖ ὅτι θὰ τοὺς σώσει ἀπὸ τὰ τεχνητὰ δεινά! Αὐτὴ εἶναι ἡ τραγικὴ ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων! Ἐστὲ ἕτοιμοι!

Previous Article

Ιστορικές αποφάσεις της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών

Next Article

Ποῦ ὀφείλεται ἡ διαχρονικὴ ἠθικὴ διαφθορὰ τοῦ παπισμοῦ;

Διαβάστε ακόμα