Ὁ Ἀπ. Ἀνδρέας «ξανασταυρώνεται»

Share:

Ὁ κ. Μητσοτάκης, καθὼς πλησιάζουν ἐκλογαί, ἐπισκέπτεται πολλοὺς Μητροπολίτας καὶ δὲν κρύπτει ἀπὸ τὸν φακὸν τῆς δημοσιότητος ὅτι ἀνάπτει κηρία, προσκυνεῖ ἱ. εἰκόνας κ.λπ. προκειμένου νὰ ἀποδείξη τήν… θεοσέβειάν του. Ἀφοῦ «ἐσταύρωσε» τὴν Ἐκκλησίαν, τώρα θὰ ζητήση καὶ οἱ πιστοὶ νὰ τὸν «σταυρώσουν»…, ὥστε οἱ κάθε εἴδους «Χριστοφοράκοι» νὰ ἀθῳώνωνται, ἀλλὰ νὰ καταδικάζωνται εὐσεβεῖς κληρικοί, ὅπως ὁ π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος, ἐπειδὴ ἐτέλεσαν τὴν Θ. Λειτουργίαν… Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Πατρῶν τὸν προσεκάλεσε νὰ τιμήση τὸν Ἀπ. Ἀνδρέαν… διότι «τιμὴ Ἁγίου» εἶναι… ἡ παρουσία τοῦ Μητροπολίτου καὶ τοῦ Πρωθυπουργοῦ… Παραθέτομεν ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ δελτίον τύπου τῆς Ἱ. Μ. Πατρῶν τῆς 23ης Νοεμβρίου 2022:

«Ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας Σᾶς καλωσορίζομε στὸν ἱερὸ αὐτὸ Ναὸ τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου… Ἐπαναλαμβάνομε τὴν πρόσ­κλησίν μας, πρὸς Ὑμᾶς, ὥστε νὰ συμμετέχετε στὸν ἑορτασμὸ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου. Γνωρίζομεν βεβαίως τὸ βεβαρυμένον τοῦ προγράμματός Σας, ἀλλά, θὰ ἔλεγα ὅτι ἡ  πρόσ­κλησις γιὰ αὐτὴν τὴν ἑορτή, εἶναι καὶ πρόκλησις…», εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος… Ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Πρωθυπουργὸς ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Μητροπολίτη Πατρῶν γιὰ τὴν ὑποδοχή, τόνισε: «… ξέρω ὅτι ἡ Ἐκκλησία προσ­τρέχει, πάντα, νὰ στηρίξη τοὺς πιὸ ἀδύναμους συμπολίτες μας. Τὸ ἴδιο κάνει καὶ ἡ Πολιτεία…».

Previous Article

Δικαίωμα ἐλεύθερης ἔκφρασης ἡ βεβήλωση Ἱερῶν Ναῶν!

Next Article

Χαρμόσυνα νέα ἀπὸ τὴν «Καθολική»