Ὁ Ἀργολίδος διὰ τὸ «Μακεδονικόν»

Share:

Λίαν εὐχάριστος ἦτο ἡ εἴδησις ὅτι ἡ Ἱ. Μ. Ἀργολίδος ὠργάνωσεν ἐκδήλωσιν τὴν 6ην Ὀκτωβρίου διὰ τὴν ἐπέτειον τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Θὰ ἦτο καλὸν ὅλαι αἱ Ἱ. Μητροπόλεις, τώρα μάλιστα ποὺ τὸ «Σκοπιανὸν» εἶναι ἀκόμη νωπόν, νὰ διατρανώσουν τὴν ἀλήθειαν, διὰ τὴν ὁποίαν ἐθυσιάσθησαν οἱ Μακεδονομάχοι. Νὰ σημειώσωμεν ὅτι μόλις πρὸ μικροῦ διαστήματος ἐδέχθη ἐπικρίσεις ὁ Σεβασμιώτατος διὰ τὴν ἡμερίδα κατὰ τῆς γιόγκα καὶ ἄλλων ἀσυμβιβάστων μὲ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν πρακτικῶν, ἀλλὰ συνεχίζει ἀκάθεκτος τὸ ἔργον του συγκεντρώνων εἰς τὰς ἐκδηλώσεις του καὶ τοὺς τοπικοὺς φορεῖς.

Previous Article

Οἱ Ὀρθόδοξοι εἶναι τὸ πρόβλημα τοῦ διαλόγου μὲ τοὺς Λουθηρανούς

Next Article

Διὰ τὰς μὴ κανονικὰς «χειροτονίας»

Διαβάστε ακόμα