Ὁ Ἀργολίδος δὲν περίμενε τὸ Φανάρι

Share:

Ἔκπληκτοι ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ ἐπίσημον ἀνακοινωθὲν τοῦ Φαναρίου ὅτι:

«Διαρκουσῶν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, τὸ ἀπόγευμα τῆς σήμερον, Πέμπτης, 13ης τ.μ., αὕτη κατέταξεν εἰς τὸ ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Συμφερουπόλεως Κριμαίας Λουκᾶν τὸν θαυματουργὸν ἰατρόν, κατόπιν ἐπισήμου αἰτήσεως τῆς Αὐτοῦ Μακαριότητος τοῦ Μητροπολίτου Κιέβου καὶ πάσης Οὐκρανίας κ. Ἐπιφανίου».

Ἡ κίνησις αὐτὴ ἦτο ἁπλῶς ἐντυπωσιασμοῦ. Ὁ Ἅγιος δὲν ἐχρειάζετο τὴν αἴτησιν τοῦ Ψευδοκιέβου. Εἰς τὴν Ἑλλάδα τιμᾶται ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καὶ οὐδεὶς ἐνδιεφέρετο διὰ τὴν γνώμην τοῦ Ψευδοκιέβου. Ὁ Σεβ. Ἀργολίδος, ὁ ὁποῖος κατέστησε γνωστὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸν Ἅγιον μὲ πλῆθος βιβλίων του, ἤδη ἔχει ἀνοικοδομήσει περικαλλῆ ναόν, ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει καὶ μουσεῖον εἰς τὰ Λευκάκια Ναυπλίου. Δὲν περίμενε τὴν ἡμέραν τῆς ἀποφάσεως τοῦ Πατριαρχείου, ἀλλὰ εὑρίσκετο ἤδη, διὰ νὰ ἑορτάση τὸν Ἅγιον εἰς τὸν προσκυνηματικὸν ναόν. Τίποτε δὲν προσέθεσεν ἡ κίνησις τοῦ Πατριαρχείου, παρὰ μόνον δημιουργεῖ ἀντιπάθειαν διὰ τὰ κίνητρα τῆς πράξεώς του.

Previous Article

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΕ, ΜΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ ΜΑΣ

Next Article

Μόνον ὁ Ἐδέσσης τὸν ἐδέχθη