Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ὁ Ν. Ἰωνίας εἰς Ἀμοργόν

Share:

Ἐνῷ ἡ Ἑλλὰς ἐθρήνει θύματα ἀπὸ τὴν σφοδρὰν κακοκαιρίαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν Σεβ. Νέας Ἰωνίας, συνοδευόμενοι ἀπὸ τὸν Θεοφ. Θεσπιῶν, μετέβησαν εἰς τὴν νῆσον Ἀμοργόν. Εἰς τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Νέας Ἰωνίας τῆς 14ης Ἰουλίου προτάσσεται (ὡς νὰ ἦτο σημαντικὴ) ἡ συμμετοχὴ αὐτῶν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ τοπικοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Νεοφύτου. Ὡστόσο, ἐν συνεχείᾳ ἀποκαλύπτεται ὁ πραγματικὸς λόγος: ὁ Ἀρχιεπίσκοπος «τὸ ἑσπέρας τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς τέλεσε τὸν Γάμο τῆς θυγατέρας τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Ἀθηνῶν π. Θωμᾶ Συνοδινοῦ».

Ἐπειδὴ τὰ ἔχομεν ζήσει ξανὰ ἐπὶ Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, ὀφείλομεν νὰ προειδοποιήσωμεν τὸν Μακαριώτατον. Τότε, ὁ π. Θωμᾶς «καλόπιανε» τὸν Ἀρχιεπίσκοπον προσκαλῶν αὐτὸν εἰς τὴν νῆσον, ἕως τοῦ σημείου νὰ δημιουργήση ἐκκλησιαστικὸν μουσεῖον μὲ τὰ ἀντικείμενα τοῦ κυροῦ Χριστοδούλου. Τὸ ἐπεσκέφθη ὁ κ. Ἱερώνυμος ἢ τὸ ἀπέφυγαν; Ὁ Σεβ. Νέας Ἰωνίας διατί μετέβη; Προϊστάμενος τοῦ Καθεδρικοῦ τῶν Ἀθηνῶν εἶναι ὁ π. Θωμᾶς ὄχι τῆς Ν. Ἰωνίας. Μήπως προβάλλει τὴν εἰκόνα τῆς διαδόχου καταστάσεως; Εὐελπιστοῦ­μεν ὅτι δὲν ἐζήτησαν καὶ τὴν παραίτησιν τοῦ Σεβ. Θήρας, ποὺ ἦτο παρών. Ἐν κατακλεῖ­δι, δὲν εἶναι ὁ π. Θωμᾶς ταξιδιωτικὸν γραφεῖον «Τὸ Λυχνάρι», διὰ νὰ ἀποσπᾶ τὸν Μακαριώτατον ἀπὸ τὰ κρίσιμα καθήκοντά του εἰς Ἀθήνας.

Previous Article

Ὁ Χριστὸς κατώτερος τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ τοῦ Πλάτωνος!

Next Article

Αντίσταση απο την Γεωργία κατά της ομοφυλοφιλικής προπαγάνδας

Διαβάστε ακόμα