Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης δὲν τιμᾶ τὴν γενναίαν γραμμὴν τοῦ προκατόχου του διὰ τὴν καῦσιν!

Share:

Ὁ ἀθέμιτος τρόπος ἐκλογῆς του παραμένει ἡ ἀνεξίτηλος σφραγίς, ἡ ὁποία εἶναι ἐνδεικτικὴ διὰ τὸν λόγον ποὺ προεκρίθη ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου εἰς τὴν θέσιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης. Ὅποιος ἀποδέχεται ἐκπτώσεις εἰς τὰς συνοδικὰς διαδικασίας, τί ἀποφάσεις θὰ λάβη δι’ ἕτερα ζητήματα; Ὁ Σεβ. Εἰρηναῖος ἔδωσε μάχην κατὰ τῆς ἀποτεφρώσεως. Ὁ νῦν θὰ ἀναδειχθῆ ρίψασπις; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ λαμβάνη θέσιν καὶ νὰ ἀποφεύγη τὰς ἐρωτήσεις τῶν δημοσιογράφων; Εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ ἀρθρώνη δύο λέξεις δι’ ἕν ζήτημα, τὸ ὁποῖον εἶναι λελυμένον διὰ τὴν Ἐκκλησίαν; Εἶναι δυνατὸν νὰ παραπέμπη τὸ ζήτημα εἰς τὸν Πρωτοσύγκελλον, ὁ ὁποῖος δηλώνει (ἐκ μέρους του;) ἄγνοιαν σχετικῶς μὲ τὸ «ἐὰν θὰ τελεῖται νεκρώσιμη ἀκολουθία ἢ ὄχι»; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Νέα Κρήτη» τῆς 21ης Ἰουνίου 2022:

«Διαλλακτικότερη φαίνεται νὰ εἶναι ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης σὲ σχέση μὲ προηγούμενα χρόνια ὅσον ἀφορᾶ στὸ ζήτημα τοῦ ἀποτεφρωτηρίου στὸν δῆμο Ἡρακλείου, καθὼς ὑποστηρίζει πὼς ἡ δημοτικὴ Ἀρχὴ Ἡρακλείου μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει στὸ συγκεκριμένο θέμα, μὲ τὴν ἴδια ὡστόσο νὰ εὐθυγραμμίζεται μὲ τὴν παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ συγκεκριμένο ζήτημα ἔχει ἔντονες θεολογικές, κοινωνικὲς καὶ πολιτισμικὲς προεκτάσεις καὶ ἀναμένεται νὰ δώσει τροφὴ στὸν δημόσιο διάλογο, ἐνῶ τίθενται εὔλογα ἐρωτήματα ποὺ ἡ ἴδια ἡ δημοτικὴ Ἀρχὴ δὲν ἔχει ἀπαντήσει, καὶ πιὸ συγκεκριμένα ἐὰν μετὰ τὴν καύση τοῦ νεκροῦ θὰ τελεῖται νεκρώσιμη ἀκολουθία.

Τὰ προηγούμενα χρόνια εἶχε παραχθεῖ ἔντονη συζήτηση «ἐντὸς τῶν τειχῶν» τοῦ Δήμου Ἡρακλείου γιὰ τὸ ζήτημα τῆς καύσης τῶν νεκρῶν… Ἡ Ἐκ­κλησία τῆς Κρήτης εἶχε ἀντιδράσει ἔντονα τότε. Ὁ τέως Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖ­ος εἶχε παρευρεθεῖ στὴν αἴθουσα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἡρακλείου, ὅπου ὑποστήριξε μὲ ἔντονο ὕφος πὼς πρέπει νὰ σεβαστοῦμε τὶς παραδόσεις τῆς ὀρθόδοξης πίστης μας, ἐνῶ ὁ ἴδιος σὲ πολλὲς συνεντεύξεις εἶχε ὑποστηρίξει πὼς εἶναι ἀνήκουστο νὰ γίνεται καύση νεκρῶν.

Ἐνδεικτικὴ ἦταν ἡ συνέντευξη ποὺ εἶχε παραχωρήσει στὸ πλατὸ τοῦ «Κρήτη Σήμερα» τὸν Νοέμβριο τοῦ 2018, ὅπου χαρακτήρισε ἀδιανόητο τὸ γεγονὸς τῆς καύσης τῶν νεκρῶν. «Δὲν κρίνω οὔτε κατακρίνω τὸν δήμαρχο, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. Μίλησα στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο καὶ εἶπα ὅτι εἶναι ἀδιανόητο νὰ καῖμε τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους. Εἶναι ἀδιανόητο. Πρέπει νὰ σεβόμαστε τὴν παράδοσή μας», ἀνέφερε ὁ τότε Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Εἰρηναῖ­ος, ἐνῶ συνέχισε: «Πρέπει οἱ ἄνθρωποι νὰ τιμοῦν τοὺς νεκρούς, νὰ τοὺς εὐλογοῦν. Ἐγὼ τὸ εἶπα στὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο. Ἡ Ἐκκλησία δὲ θέλει ποτὲ τέτοια πράγματα. Δὲ ζήτησα νὰ μοῦ δώσουν ἀπάντηση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ξεκάθαρη. Νὰ καῖμε τὴ μητέρα μας; Νὰ καῖμε τὸν πατέρα μας; Νὰ καῖμε τὸν ἀδερφό μας; Γιὰ ποιὸ λόγο; Μέχρι σήμερα τοὺς σεβόμασταν καὶ τώρα τοὺς καῖμε; Γιὰ ποιὸ λόγο;».

Σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, ἐρωτηθεὶς γιὰ τὸ θέμα, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ.κ. Εὐγένιος Β’, λόγω ἀρχιερατικῶν καὶ θεολογικῶν ὑποχρεώσεών του, μᾶς παρέπεμψε στὸν Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης, Μεθόδιο Βερνιδάκη. Ὁ πατὴρ Μεθόδιος ἐμφανίστηκε πιὸ διαλλακτικὸς καὶ συν­εννοήσιμος ὡς πρὸς τὴ δημιουργία τοῦ ἀποτεφρωτηρίου. Ὅπως διεμήνυσε, «ὁ Δῆμος Ἡρακλείου μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ, ἀφήνοντας νὰ ἐννοηθεῖ πὼς δὲ θὰ ἀντιδράσει ἔντονα σὲ αὐτὸ τὸ ζήτημα. Ὡστόσο ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης δὲν ἀλλάζει στάση καὶ αὐτὸ συνεπάγεται πὼς τὸ ποίμνιο καὶ ὅποιος αἰσθάνεται χριστιανὸς θὰ πρέπει νὰ προτιμάει γιὰ τὸν νεκρὸ συγγενῆ του τὴν ταφὴ καὶ ὄχι τὴν καύση», ὑπογράμμισε.

«Ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης δὲν ἀλλάζει… Ὅπως ἡ Πολιτεία νομοθέτησε τὸν πολιτικὸ γάμο, κι ἐμεῖς δὲν καταργήσαμε τὸ μυστήριο τοῦ γάμου. Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Σὲ καμία περίπτωση, ὅμως, δὲν πρέπει κάποιος νὰ ἰσχυριστεῖ πώς, ἐφόσον ὁ Δῆμος ἔχει πάρει τὴ συγκεκριμένη θέση περὶ ἀποτεφρωτηρίου, πρόκειται νὰ ἀλλάξουμε θέση. Δὲ γνωρίζω ἐὰν ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης θὰ ἀποφασίσει σχετικὰ μὲ τὸ ἐὰν θὰ τελεῖται νεκρώσιμη ἀκολουθία ἢ ὄχι. Αὐτὸ δὲν μπορῶ νὰ τὸ προβλέψω. Ὁ Δῆμος μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι θέλει. Δὲν μποροῦμε νὰ τὸν περιορίσουμε. Ἀλλὰ σὲ καμία περίπτωση δὲν ἀποδεχόμαστε τὴν πρακτικὴ τῆς καύσης, καθὼς εἶναι ἀντίθετη μὲ τὴν παράδοση καὶ τὴν πίστη μας», ὑποστήριξε ὁ πατὴρ Μεθόδιος Βερνιδάκης.

Μεταξὺ ἄλλων, ὁ πρωτοσύγκελλος εἶπε: «Τὸ ἀποτεφρωτήριο δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη μας. Δὲν τιμᾶμε τὸν νεκρὸ μέσῳ τῆς καύσης. Ἀλλὰ ὀφείλουμε νὰ τὸν ἐνταφιάσουμε. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἁγιασμένη παράδοση χιλιάδων ἐτῶν. Αὐτὸ ἔγινε καὶ μὲ τὸν Χριστό μας. Τοὺς ἀνθρώπους δὲν τοὺς καῖμε. Δὲν εἶναι ἀναλώσιμοι».

Previous Article

Μητρ. Τσερκασὶ Θεοδόσιος: Σχέδιον ἀπομονώσεως ὅσων ἀντιτίθενται εἰς τὴν «Ἕνωσιν τῶν Ἐκκλησιῶν»!

Next Article

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λβιβ απαγόρευσε την Ουκρανική Εκκλησία