Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐξομολογούμενος

Share:

Ἡ εἴδησις ποὺ «πέρασε στὰ ψιλὰ» εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν διὰ τὸν Ἅγιον Γρηγόριον Ε΄. Πρόκειται ὅμως διὰ ἐξαγόρευσιν τῶν λογισμῶν του. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι ἡ διοίκησις ἄνευ ἁγιότητος εἶναι καταδικασμένη νὰ ἀποτύχη, τὰ ὑπόλοιπα ἀνήκουν εἰς τὴν διπλωματίαν καὶ ὄχι εἰς τὴν ἐκκλησιολογίαν. Παραθέτομεν ἀπόσπασμα, ὡς ἐδημοσιεύθη εἰς τὸν ἐπίσημον ἱστότοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τῆς 10ης Ἀπριλίου 2021:

«…ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος τὴν ἐποχὴ αὐτὴ ἔχει ἕνα διπλὸ ρόλο ἐσωτερικά. Ἔχει δεχτεῖ ὅτι εἶναι ὁ ἐκπρόσωπος ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὄχι μόνο τῶν Ρωμηῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἐθνικοτήτων, ἀλλὰ ἔχει δεχθεῖ, ἀκόμη, ὅτι ὁποιαδήποτε ἀντιπαράθεση γίνει μὲ τὸ καθεστὼς τοῦ Σουλτάνου θὰ πληρωθεῖ μὲ τὴν κεφαλὴ τοῦ ἴδιου του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν σφαγιασμὸ χιλιάδων ὀρθοδόξων χριστιανῶν. Εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τὰ μυστικά, τῆς διοικήσεως μέσῳ τῶν αἰώνων, ποὺ μόνο αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ὑπεύθυνες θέσεις πολὺ ψηλὰ μποροῦν νὰ καταλάβουν. Ὁ Πατριάρχης συνεργαζόμενος μὲ τὸν Ἡσαΐα Σαλώνων τοῦ ἔχει ἀναθέσει τὴν κατήχηση, τὸν ἀγώνα τῆς ἐπαναστάσεως καὶ τὴν διοργάνωση στὶς ἐπαρχίες Βοιωτίας, Φωκίδος καὶ Λοκρίδος. Ἔτσι λοιπόν, τοῦ στέλνει τὸ γράμμα αὐτὸ καὶ τοῦ λέει ὅτι τὰ δύο γράμματα πού μοῦ ἔστειλες τὰ ἔλαβα ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ ἐκλεκτοῦ Γαλαξιδιώτη Καπετάνιου Φούντα καὶ ἔμαθα πληροφορίες, ὅμως ἀδελφὲ πρόσεχε. Οἱ μέρες εἶναι πονηρὲς καὶ χρειάζεται πολλὴ προσοχή. Γύρω σου ὑπάρχουν πολλοὶ φιλοπατριῶτες καὶ πατριῶτες. Πρόσεχε πῶς μιλᾶς στοὺς μὲν καὶ πῶς στοὺς δέ. Διότι οἱ φιλοπατριῶτες, αὐτοὶ ποὺ λένε ὅτι ἀγωνίζονται, ἀγωνίζονται μόνο γιὰ τὸν πλοῦτο καὶ τὰ χρήματα. Ὑπάρχει πολὺ μοχθηρία καὶ ἀντιζηλία καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν προσοχή μας τὸ πῶς θὰ πάει ὁ ἀγώνας… ὅλοι ὅσοι θέλουν νὰ ἀναβαπτιστοῦν, κάθε φορά ποὺ ἔχουμε προβλήματα καὶ δυσκολίες, ἰδιαίτερα τῆς πατρίδας μας, νὰ προσεγγίζουμε αὐτὴν τὴν λάρνακα τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου 5ου, νὰ τὴν ἀσπαζόμαστε καὶ νὰ ἀναλογιζόμαστε αὐτούς, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίστηκαν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καὶ προσέφεραν τόσα σὲ αὐτὸν τὸν τόπο καὶ νὰ μὴ τοὺς περιφρονοῦμε ἢ νὰ τοὺς κακολογοῦμε, ἀλλὰ νὰ προσ­παθοῦμε νὰ μποῦμε στὸν ἐσωτερικό τους κόσμο».

Previous Article

Αναστάσιμο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου

Next Article

Καρλάκειον Ἵδρυμα