Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύη…

Share:

Ὁ ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος ἔπρεπε νὰ ἀπαγορεύη νὰ ὀνομάζωνται δρόμοι, κτήρια κ.ἄ. μὲ τὸ ὄνομά του, εἶναι θέμα ἀξιοπρεπείας. Οἱ ἱερεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβάνονται; Δὲν εἶναι μόνον ὁ Θεὸς ὁ γιγνώσκων, ἀλλὰ βλέπει ὁ λαὸς καὶ ἀποστρέφει τὸ πρόσωπόν του… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἱ. Μ. Βατοπαιδίου «orthodoxianewsagency.gr» τῆς 12ης Ὀκτωβρίου 2022:

«Στὴν ἀνάγκη συναλληλίας καὶ συνεργασίας ἀναφέρθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος κατὰ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Πρότυπου Κέντρου Ἐνοριακῆς Ἀγάπης «ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β’», τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Βαρβάρας Δάφνης καὶ σημείωσε ὅτι στὰ ἔργα αὐτὰ δὲν γίνονται διακρίσεις, τονίζοντας ὅτι «ἡ ἀγάπη εἶναι γιὰ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ πρέπει νὰ στέλνεται πρὸς κάθε κατεύθυνση».

Παρέστησαν ὁ Μητροπολίτης Λαοδικείας κ. Θεοδώρητος, Διευθυντὴς τοῦ Γραφείου Ἐκπροσωπήσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στὴν Ἀθήνα, ὁ Μητροπολίτης Κρήνης κ. Κύριλλος, ὁ Δήμαρχος Δάφνης – Ὑμηττοῦ Ἀναστάσιος Μπινίσκος, βουλευτές, ἐκπρόσωποι τοῦ Ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος, ποὺ χρηματοδότησε τὸ ἔργο, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί. Τὸν Ἀρχιεπίσκοπο συνόδευαν ὁ Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, Ἀρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης καὶ ὁ Ἀρχιδιάκονος Ἰωάννης Μπούτσης».

Previous Article

κ. Πλεύρη, δὲν Σᾶς εἶπεν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος…

Next Article

Ἀνιστόρητος ἀναφορά εἰς τάς ἱεραποστολικάς ἀδελφότητας