Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἰ. Γιοσάκης λειτουργεῖ εἰς τὴν Ἱ. Μ. Ἰλίου

Share:

Γράφει ὁ κ. Διονύσης Θανάσουλας

Κυριακὴ πρωὶ στὸν ἱερὸ ναὸ Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου στὴ Βαρυμπόμπη, οἱ πιστοὶ παρακολουθοῦν τὴ θεία Λειτουργία μὲ τὴν δέουσα κατάνυξη, σὲ ἕνα σχεδὸν γεμάτο ναό. Ὁ ἱερέας ποὺ τελεῖ τὴν λειτουργία εἶναι πολὺ γνωστὸς σὲ κάποιους, ποὺ ἀναγνωρίζουν στὸ πρόσωπό του τὸν ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Γιοσάκη, γνωστὸ στὸ πανελλήνιο πρὶν ἀπὸ τὸ 2005 γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες του…

Ὁ Γιοσάκης κρίθηκε ἔνοχος τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019 ἀπὸ τὸ Ἐφετεῖο καὶ εἰσέπραξε δώδεκα χρόνια φυλακὴ (μὲ ἀναστολὴ) γιὰ τὰ ἀδικήματα τῆς παθητικῆς καὶ ἐνεργητικῆς δωροδοκίας, τῆς διαμεσολάβησης σὲ δωροδοκία καὶ τῆς ἄμεσης συνέργειας σὲ νομιμοποίηση ἐσόδων ἀπὸ παράνομη δραστηριότητα.

Κι ἂν ἡ ποινὴ ἀπὸ μόνη της φάνταζε ἱκανὴ, γιὰ νὰ μὴ ἱερουργεῖ πλέον ὁ ἀρχιμανδρίτης, κάτι τέτοιο δὲν συνέβη, ἀφοῦ μετὰ τὸ Καματερὸ καὶ τὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, ὅπου ὑπηρετοῦσε ἀπὸ τὸ 2018, τοποθετήθηκε ἀκολούθως στὴν Βαρυμπόμπη. Παρ’ ὅλες τὶς δικαστικὲς ἐκκρεμότητες καὶ τὶς καταδίκες φαίνεται ὅτι δὲν ἔχει κινηθεῖ καμία διαδικασία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἀπομάκρυνσή του. Σύμφωνα μὲ ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους ὁ μόνος ποὺ ἔχει τὴ δικαιοδοσία νὰ τὸν παραπέμψει στὰ ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια καὶ νὰ τὸν θέσει σὲ παύση, εἶναι ὁ Μητροπολίτης Ἰλίου, Ἀχαρνῶν, Πετρουπόλεως, ὅπου ἀνήκει τὸ Καματερὸ, Ἀθηναγόρας…

Ἔχοντας μία πολὺ καλὴ σχέση μὲ τὸν τότε Μητροπολίτη Κυθήρων Ἰάκωβο, τὸν ὁποῖο εἶχε γνωρίσει σὲ ἐκκλησιαστικὲς γιορτὲς στὸν Πειραιά, τὸν πείθει νὰ τὸν χειροτονήσει διάκονο… Ὅταν πληροφορεῖται ὅτι στὰ Κύθηρα, οἱ ντόπιοι ἔχουν ἔρθει σὲ κόντρα μὲ τὸν Ἰάκωβο, ἐπιλέγει νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν πρόσκληση τοῦ ἡλικιωμένου μητροπολίτη Παντελεήμονος.

Εἶναι 21 ἐτῶν, ὅταν φτάνει στὴν Μύρινα, καὶ μέσα σὲ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα γίνεται πρωτοσύγκελλος καὶ ὁ ἐξ ἀπορρήτων τοῦ ἄρρωστου Μητροπολίτη, βγάζοντας πρὸς τὰ ἔξω ἕναν ἄλλο Γιοσάκη. Ὅπως γράφτηκε τότε στὰ ΜΜΕ, στὴν Λῆμνο δὲν ἄργησαν νὰ κυκλοφορήσουν οἱ φῆμες γιὰ τὸν νεαρὸ πρωτοσύγκελλο καὶ τὶς ἐξόδους του σὲ μπὰρ μαζὶ μὲ αὐτὲς ποὺ τὸν ἤθελαν νὰ διαχειρίζεται ἐν λευκῷ τὰ χρήματα τῆς Μητρόπολης. Ὅταν ἔρχονται οἱ ψίθυροι γιὰ παλιὲς εἰκόνες ποὺ ἐξαφανίστηκαν καὶ μία Mercedes ἀντικαθιστᾶ τὸ παλιὸ Austin Morris τοῦ Παντελεήμονα, οἱ κάτοικοι ξεσηκώνονται. Ἐν μέσῳ ὀργισμένων διαδηλώσεων καὶ μίας δημόσιας κατακραυγῆς, ὁ Γιοσάκης μαζὶ μὲ τὸν ὑπέργηρο μητροπολίτη, θὰ φύγει ἀπὸ τὴ Λῆμνο καὶ θὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα…

Μετακομίζει στὴν Κύπρο καὶ ἐν συνεχείᾳ στὴν Ἀγγλία, ὅπου ὑπηρέτησε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Μ. Βρετανίας & Θυατείρων, ἐνῶ παράλληλα ὁλοκληρώνει ἕνα διδακτορικὸ πάνω στὴν Ποιμαντικὴ Θεολογία.

Θὰ ξαναδεῖ τὰ Κύθηρα τὸ 1996, ὅταν τοποθετεῖται στὴ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου καὶ ἀρχικὰ ὁ κόσμος τὸν ἀγκαλιάζει, βλέποντας στὸ πρόσωπό του ἕναν ἱερωμένο ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ ξωκκλήσια καὶ τοὺς ναοὺς τοῦ νησιοῦ. Γρήγορα, ὅπως ἀναφέρει ὁ Τύπος τῆς ἐποχῆς, θὰ ἔχουμε τὰ παρατράγουδα τῆς Λήμνου, μὲ φῆμες γιὰ σκάνδαλα, παράνομες ἀνασκαφὲς καὶ ἀρχαιοκαπηλία. Ἡ κατάσταση φτάνει στὸ ἀπροχώρητο, οἱ κάτοικοι σπᾶ­νε τὴν πόρτα τοῦ Μοναστηριοῦ καὶ τὸν σέρνουν ἔξω… Μέσα στὴν γενικὴ κατακραυγὴ ὁ Μητροπολίτης Ἰάκωβος παραιτεῖται, ἡ Ἐκκλησία διεξάγει ἐνδελεχεῖς ἀνακρίσεις καὶ ὁ ἱερωμένος ἀνοίγει μία «βιομηχανία ἀγωγῶν», ὅπως εἶχε κάνει καὶ στὴν Λῆμνο.

Ἡ φυγὴ στὴν Ἀμερικὴ καὶ τὴν Μητρόπολη τοῦ Παναμᾶ ἀπὸ ὅπου ἀποσπάσθηκε στὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀμερικῆς εἶναι μία διέξοδος… Στὸν γάμο τῆς ἀδελφῆς του γνωρίζει τὴν πρωτοδίκη Ἀντωνία Ἠλία, μὲ τὴν ὁποία θὰ ἀναπτύξει στενὴ σχέση τὰ ἑπόμενα χρόνια, ἀμφότεροι ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν τοῦ παραδικαστικοῦ κυκλώματος… Μέσα στὸ 2003, στὶς 4 Μαρτίου καὶ στὶς 13 Ὀκτωβρίου δικάζει δύο ὑποθέσεις τοῦ Γιοσάκη, ἐνῶ στὸν ἴδιο χρόνο πέφτει «τυχαῖα» στὰ χέρια της μία τρίτη ὑπόθεση, γιὰ τὴν ὁποία ἐνδιαφέρεται ὁ ἀρχιμανδρίτης. Τὴν ἀποζημίωση ἀπὸ ἀσφαλιστικὴ ἑταιρεία γιὰ τροχαῖο ἀτύχημα τοῦ μοναχοῦ Ἰγκόρ, στὸν ὁποῖο καὶ ἐπιδικάζει τὸ ὑψηλὸ ποσὸ ἀποζημίωσης 480.000 εὐρώ.

Στὴ δίκη γιὰ τὸ παραδικαστικὸ ὁ Γιοσάκης μαζὶ μὲ τὴν Ἀντωνία Ἠλία ποὺ εἶχε διαφύγει στὸ ἐξωτερικὸ καὶ δικάστηκε ἐρήμην, ἀλλὰ καὶ ἄλλους κατηγορούμενους εἰσπράττει κάθειρξη ἐννέα ἐτῶν καὶ ἕντεκα μηνῶν… Ἐπίσης ἀθωώθηκε γιὰ τὴν ὑπόθεση ἀρχαιοκαπηλίας, ἐνῶ δικαιώθηκε, ὅταν προσέφυγε κατὰ τῆς Ἑλλάδας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο μὲ προσφυγές. Πάντως μετὰ τὸ πρῶτο παραδικαστικό, ἀκολούθησε καὶ τὸ δεύτερο μὲ τὸν Γιοσάκη νὰ εἶναι καὶ πάλι εἷς ἐκ τῶν πρωταγωνιστῶν σὲ ὑποθέσεις ποὺ δὲν συνάδουν μὲ τὸν βίο ἑνὸς ἱερωμένου. Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2019 καταδικάστηκε σὲ 12 χρόνια φυλακὴ μὲ ἀναστολὴ καὶ ἐξακολούθησε νὰ ἀσκεῖ τὰ ἱερατικά του καθήκοντα, στὴν Μητρόπολη Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καὶ Πετρουπόλεως.

Πηγή: Ἱστοσελὶς

«protothema.gr», 22.1.2023

Previous Article

Το CDC επιβεβαιώνει πως τα εμβόλια Covid πυροδοτούν σύνδρομο παράλυσης Guillain-Barré

Next Article

Tα 2/3 των θυμάτων του Covid στη Γαλλία ήταν εμβολιασμένοι