Ὁ Ἀρχιραββῖνος τῆς Πόλεως μὲ τὸν «Ἀρχηγὸν τῆς Ὀρθοδοξίας»!

Share:

Ὅταν ἡ μασονοκρατουμένη πολιτικὴ καὶ αἱ αἱρέσεις ἐγκωμιάζουν Ὀρθόδοξον, τότε ἀντιλαμβάνεται κανεὶς τί συμβαίνει… Διατί ὁ Σεβ. Γαλλίας καὶ ἕτεροι Ἱεράρχαι ἦσαν μὲ κοστούμι; Τί σημαίνει, ὅταν ὁ Πατριάρχης Κων/λεως δέχεται νὰ τὸν ἀποκαλοῦν «Ἀρχηγὸν τῆς Ὀρθοδοξίας»; Συμφώνως πρός τὴν ἱστοσελίδα «fosfanariou.gr» τῆς 14ης Φεβρουαρίου 2022:

«Στὸ κινηματογραφικὸ αὐτὸ ἀφιέρωμα, διαρκείας 45 λεπτῶν, μιλοῦν μὲ πολὺ ἐπαινετικὰ λόγια γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὴν Πατριαρχία τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀρθοδοξίας, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Justin Welby, ὁ Ἀρχιραββῖνος Arthur Schneier, ἀπὸ τὶς Η.Π.Α., ἡ Πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ὁ Πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς Joe Biden, ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν Antonio Gutterres, ὁ πρώην Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς Al Gore καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς Μεγαλοπόλεως (Istanbul Buyuksehir Belediye Baskan) Ekrem Imamoglu. Ἡ προβολὴ τοῦ ἀφιερώματος πρα­γματοποιήθηκε σὲ στενὸ κύκλο…

Τὴν ἐκδήλωσή μας τίμησαν μὲ τὴν ὑψηλὴ παρουσία τους ὁ τιμώμενος Σεπτὸς Προκαθήμενος τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας, περιστοιχούμενος ἀπὸ μέλη τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου (ἡ ὁποία συνεδρίαζε ἐκεῖνες τὶς μέρες στὸ Φανάρι) καὶ ἀπὸ μέλη τῆς σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου στὴν Τουρκία, ὁ Ὀσιολ. Ἱερομόναχος κ. Hovagim Seropyan, ἐκπρoσωπώντας τὸν Μακ. Πατριάρχη τῶν Ἀρμενίων τῆς Τουρκίας, ὁ Σεβ. Συροϊακωβίτης Μητροπολίτης κ. Yusuf Cetin, ὁ Θεοφιλ. Ρωμαιοκαθολικὸς Ἐπίσκοπος κ. Massimiliano Palinuro, ὁ Σοφολ. Ἀρχιραββῖνος τῆς Τουρκίας κ. Isak Haleva, ὁ Ἐξοχ. Δήμαρχος Μεγαλοπόλεως κ. Ekrem Imamoglu, μὲ τὴ σύζυγό του κυρία Dilek, οἱ Εὐγεν. κυρίες Daria Darnell, Γενικὴ Πρόξενος τῶν Η.Π.Α. καὶ Δανάη Βασιλάκη, Πρόξενος τῆς Ἑλλάδας καὶ ὁ Ἐλλογιμ. κ. Νικόλαος Παπαϊωάννου, Πρύτανης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Previous Article

Ἕνωσις μὲ μονοφυσίτας εἰς Βέλγιον;

Next Article

Οὐ συγχρῶνται ὀρθόδοξοι αἱρετικοῖς