Ὁ Ἀρχ. Κρήτης ἐγονάτισεν εἰς τὸν τάφον τοῦ βλασφήμου Καζαντζάκη!

Share:

Ἔγινε καὶ ἐτοῦτο τὸ φοβερό. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, πρὶν λίγο καιρό, μετέβη στὸν ἀνίερο τάφο τοῦ ὑβριστῆ τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅλων τῶν ὁσίων τῆς χριστιανικῆς μας πίστεως, Ν. Καζαντζάκη καὶ τέλεσε μνημόσυνο στὸν ἄθεο καὶ θεοσοφιστή! Κατόπιν, μὲ περισσὴ «κατάνυξη» γονάτισε μπροστὰ στὸ γυμνὸ ἀπὸ χριστιανικὰ σύμβολα μνημεῖο, σὰν σὲ τάφο ἁγίου! Μὲ τὴν ἐπιμνημόσυνη δέηση θέλησε νὰ «μπάσει» τὸν παθιασμένο ἀρνητὴ καὶ χυδαῖο ὑβριστὴ τοῦ Θεοῦ στὸν παράδεισο μὲ τὸ ζόρι, χωρὶς ἐκεῖνος νὰ τὸ θέλει, ὅπως δηλώνει στὴν, κατὰ παραγγελία του, ταφικὴ ἐπιγραφή: «Δὲν ἐλπίζω τίποτα, δὲν φοβᾶ­μαι τίποτα, εἶμαι λεύτερος»! Ὁ ὁμολογητὴς ἰατρὸς κ. Λυκοῦργος Νάνης σχολίασε: «Ἀποτελεῖ κορυφαῖο δεῖγμα ἠθικοῦ καὶ πνευματικοῦ ἐκφυλισμοῦ καὶ ἐξαχρειώσεως τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιοι, λεγόμενοι “πνευματικοὶ” κύκλοι, τιμοῦν, ἐκθειάζουν καὶ ἐξαίρουν ὡς δῆθεν “μεγάλο” συγγραφέα, τὸ συγκεκριμένο πρόσωπο»! Εἴ­μαστε σίγουροι, πὼς ἂν ὁ «μακαρίτης» δὲν ἦταν βλάσφημος καὶ ὑβριστὴς συγγραφέας, οὐδεμία σημασία θὰ τοῦ ἔδιναν οἱ «προοδευτικοὶ» τοῦ σάπιου πνευματικοῦ, πολιτικοῦ καὶ ἐκκλησιαστικοῦ κατεστημένου!  Τὸν τιμοῦν καὶ τὸν προβάλλουν ὡς «μεγάλο», ἐπειδὴ ὑπῆρξε χριστιανομάχος, ἕνας ἀπὸ τοὺς χειρίστους ὑβριστὲς τοῦ Χριστοῦ! Δὲν τρέφουμε, βεβαίως, τὴν ψευδαίσθηση, ὅτι θὰ βρεθεῖ ἐκκλησιαστικὸς παράγων, ποὺ θὰ ἐλέγξει τὸν «μοντέρνο» Ἀρχιεπίσκοπο, καθότι ἡ ἐπισκοπικὴ ἀλληλεγγύη ἔγινε πιὰ καθεστώς! Ἡ ἀδιατάρακτη ἐπισκοπικὴ εὐδαιμονία εἶναι προτιμότερη ἀπὸ τὴν ρήξη μὲ τοὺς βλάσ­φημους καὶ αἱρετικούς! Δυσ­τυχῶς!

Previous Article

Χαρμόσυνα νέα ἀπὸ τὴν «Καθολική»

Next Article

Θαρραλέα διαφωνία τοῦ Πειραιῶς