Ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς διὰ τὴν ὁριστικὴν κατάρρευσιν τῆς Εὐρώπης

Share:

Ἡ Eurovision ὁ γνωστὸς ἐτήσιος πανευρωπαϊκὸς διαγωνισμὸς τραγουδιοῦ, δὲν εἶναι ἁπλὰ μία ἀκαλαίσθητη, ἄμουση, ἄρρυθμη, περιθωριακὴ καὶ παρακμιακὴ «μουσικὴ» συνάντηση, ἀλλά, μία ἀπροκάλυπτη προώθηση τῆς νεοειδωλολατρίας καὶ τοῦ σατανισμοῦ. Στὸν φετινὸ διαγωνισμὸ ἔγινε ἡ στέψη τοῦ κερασφόρου Ἑωσφόρου ἀπὸ τραγουδιστὴ τῆς Μολδαβίας! «Ἡ στέψη τοῦ Ἑωσφόρου κερασφόρου στὴ Eurovision κάθε χρόνο μετατρέπεται σὲ σατανιστικὸ πάρτυ. Φέτος ἦταν ἡ σειρὰ τῆς Μολδαβίας νὰ ὑποδυθεῖ τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὴ λατρεία. Ἂν καὶ ἡ διοργανώτρια ἀρχὴ παρουσιάζει τὸ τραγούδι της ὡς “ἡ δύναμη τοῦ ἥλιου καὶ τῆς σελήνης μετατρέπουν τὴν παράσταση τοῦ Πασᾶ Παρφένη Μολδαβίας σὲ μία αὐθεντικὴ γαμήλια τελετή”….» (Ἱστ. dimpenews.com)! Εἶναι μία ἀκόμη ἁπτὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ ἀποστατημένη Εὐρώπη ὁδεύει στὴν πλήρη ἀποτίναξη καὶ τοῦ τελευταίου ἴχνους τῆς χριστιανικῆς κληρονομίας καὶ τὴν ὑποταγή της στὸν παγανισμὸ καὶ τὸν σατανισμό. Ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς προεῖπε: «Στὴ Δύση οὔτε γνωρίζουν τὴν Ἐκκλησία, οὔτε γνωρίζουν τὴν ὁδό, οὔτε γνωρίζουν ἔξοδο ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα. Ἐκεῖ ὅλα ἔχουν βυθισθεῖ στὴν ψυχοφθόρα εἰδωλολατρία καὶ φιλαυτία, φιληδονία καὶ σαρκολατρία. Γι’ αὐτό, Εὐρώπη ἴσον ἀναγέννηση τῆς εἰδωλολατρίας. Ψευδόχριστοι καὶ ψευδόθεοι ἔχουν πλημμυρίσει τὴν Εὐρώπη καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἐξάγονται σὲ ὅλες τὶς ἀγορὲς τῆς Οἰκουμένης, ἔχοντας ὡς κύριο ἔργο τους νὰ φονεύσουν τὸν Θεὸ καὶ τὴν ψυχὴ στὸν ἄνθρωπο καὶ ἔτσι νὰ στερήσουν ἀπὸ τὸν κόσμο τὴ μοναδικὴ ἐλπίδα καὶ αὐτὴ τὴν ἴδια τὴ δυνατότητα τῆς ἀληθινῆς κοινωνίας»! Φοβερὸ καὶ ἀνησυχητικό!

  Παραθέτουμε πρόρρηση τοῦ ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς γιὰ τὸ τέλος τοῦ «εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ»: «Νύκτα, βαριὰ νύκτα ἔχει καλύψει τὴν Εὐρώπη. Γκρεμίζονται τὰ εἴδωλα τῆς Εὐρώπης καὶ δὲν εἶναι πολὺ μακριὰ ἡ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία δὲν θὰ μείνει οὔτε πέτρα ἐπάνω στὴν πέτρα ἀπὸ τὴν κουλτούρα καὶ τὸν πολιτισμὸ τῆς Εὐρώπης, μὲ τοὺς ὁποίους αὐτὴ ἀνήγειρε πόλεις καὶ κατέστρεφε ψυχές, θεοποιοῦσε τὰ κτίσματα καὶ ἀπέρριπτε τὸν Κτίστη. Ἄδειασε ὁ οὐρανός, διότι ὁ Θεὸς δὲν εἶναι μέσα του. Ἄδειασε ἡ γῆ, διότι δὲν ἔχει ἐπάνω της ἀθάνατη ψυχή. Ὁ εὐρωπαϊκὸς πολιτισμὸς ἔκανε τοὺς δούλους του νεκροταφεῖο. Καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ἔγινε νεκροταφεῖο. «Θέλω νὰ πάω στὴν Εὐρώπη», δηλώνει ὁ Ντοστογιέφσκι, «καὶ γνωρίζω ὅτι πηγαίνω σὲ νεκροταφεῖο…». Ἀναμφίβολα οἱ ἀρχὲς καὶ οἱ δυνάμεις τῆς εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ εἶναι Χριστομάχες. Γιὰ πολὺν καιρὸ διαμορφωνόταν ὁ τύπος τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου ἐωσότου αὐτὸς ἀντικατέστησε τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ μὲ τὴν φιλοσοφία καὶ τὴν ἐπιστήμη του, μὲ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν τεχνική του, μὲ τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἠθική του. Μὲ τὰ σύγχρονα τεχνικὰ μέσα καὶ τὶς πολιτικοκοινωνικὲς ἐπαναστάσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι καὶ αὐτὲς γέννημα καὶ θρέμμα τῆς ἐπανάστασης τῆς Εὐρώπης, ὁ τύπος αὐτὸς τοῦ Εὐρωπαίου ἀνθρώπου καθίσταται πρότυπο τοῦ τέλειου ἀνθρώπου σ’ ὅλη τὴν οἰκουμένη!»! Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀληθινὴ Εὐρώπη καὶ ὄχι ἐκείνη ποὺ μᾶς λανσάρεται ἀπὸ τὸ πολιτικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ κατεστημένο!

Previous Article

Οι Έλληνες δεν εμπιστεύονται τα ΜΜΕ!

Next Article

«Συμμαχικὸν τόξον» δι’ ἀποκλεισμὸν κομμάτων;