Ὁ ἐκκλησιαστικὸς σεισμὸς τῆς Κρήτης

Share:

Σείεται ἡ Κρήτη μὲ ὅσα ἄνομα σχεδιάζονται… Καλῶς ἀρνεῖται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης νὰ παραιτηθῆ, ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ ὁμιλήση…, διότι ἡ «εὐγνωμοσύνη» ποὺ τοῦ ἔχουν εἶναι… νὰ περιμένουν νὰ πεθάνη… «ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ ταῦτα κρίσις» καὶ ὁ Θεὸς δὲν θὰ ἐρωτήση, ἂν περιέσωσε τὸ κῦρος τοῦ τὴν οἰκουμένην σκανδαλίζοντος Φαναρίου… Συμφώνως πρός τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικά» τῆς 6ης Ὀκτωβρίου 2021:

«Ἡ πρώτη προσπάθεια ποὺ κατεβλήθη προκειμένου νὰ πειστεῖ ὁ κ.κ. Εἰρηναῖος νὰ παραιτηθεῖ ἔπεσε στὸ κενό. Τῆς τρελλῆς, καὶ κυριολεκτῶ, γίνεται τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ ἔχει ξεκινήσει γιὰ τὰ καλὰ ἡ διαδικασία διαδοχῆς τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Εἰρηναίου, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας… Μένω στὰ ἐπίσημα, ποὺ ἐκτυλίσσονται πάνω στὸ τραπέζι. Στὶς ἀρχὲς λοιπὸν τοῦ προηγούμενου μήνα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης φώναξε τοὺς ὀκτὼ Μητροπολίτες τῆς Κρήτης καὶ τοὺς ζήτησε νὰ ἐπισπεύσουν τὴ διαδικασία ἐκλογῆς νέου Ἀρχιεπισκόπου. Βασικὴ προϋπόθεση εἶναι ἡ παραίτηση τοῦ νῦν. Ἡ πρώτη προσπάθεια ποὺ κατεβλήθη προκειμένου νὰ πειστεῖ ὁ κ. κ. Εἰρηναῖος νὰ παραιτηθεῖ ἔπεσε στὸ κενό, ἀφοῦ μὲ ἕνα νεῦμα (γιατί δὲν μπορεῖ νὰ μιλήσει) ἀρνήθηκε νὰ ἱκανοποιήσει τὸ αἴτημα Βαρθολομαίου. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν ἐξέλιξη, ἀναμένεται (ὅπως εἶναι λογικὸ) μὲ ἐνδιαφέρον ἡ ἀντίδραση τοῦ Φαναρίου. Πάντως, μὲ βάση τὰ προβλεπόμενα, δὲν ἔχει καὶ πολλὰ περιθώρια ὁ Οἰκουμενικός».

Previous Article

Η Ρωσική Εκκλησία δεν θα εξαναγκάζει κανένα ιερέα να εμβολιαστεί

Next Article

Ἐμεῖς οἱ ψεκασμένοι ἀνεμβολίαστοι καὶ ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος