Ὁ ἐκφοβισμὸς τῶν πιστῶν τὸ Πάσχα τοῦ 2020

Share:

Όταν κλείνουμε τις εκκλησίες και περιορίζουμε την Θεία Κοινωνία και φοβίζουμε τον κόσμο να έρχεται είναι σαν να κλείνουμε τα νοσοκομεία. Ως να κλείνουμε τα φαρμακεία.

Previous Article

Δεν απαγορεύεται η Θεία Κοινωνία!

Next Article

Σεβ. Ἀβύδου: Τό Φανάρι εἶναι «πρῶτον ἄνευ ἴσων»

Διαβάστε ακόμα