Ὁ ἐμπαιγμός, τοῦ ἐμπαιγμοῦ τοῦ οἰκουμενισμοῦ

Share:

  Τί ἀκριβῶς σημαίνει «ἄτυπες συνομιλίες»; Ἐφ’  ὅσον διεξάγονται ἀπὸ Ἐπισκόπους εἰς ἐπίσημον ἐπίπεδον δὲν εἶναι συνομιλίαι; Δὲν εἶναι «Διάλογος»; Ἢ ἁπλῶς περνοῦν τὴν ὥραν των; Ἔχουν ἐφεύρει χίλιες δύο λέξεις, διὰ νὰ παρακάμπτουν τὰ οὐσιώδη καὶ νὰ φέρουν εἰς τὰ μέτρα των τὴν ἑνωτικὴν κίνησιν. Εἴτε νὰ γίνη σοβαρὸς θεολογικὸς διάλογος μὲ προοπτικὴν νὰ καταδειχθῆ ἡ αἵρεσις εἴτε νὰ διακόψουν τὰς σχέσεις, ὥστε νὰ μὴ δίδεται ἡ ἐντύπωσις εἰς τοὺς πιστοὺς ὅτι εἶναι ὅλοι τὸ ἴδιον. Παραθέτομεν τὸ σχετικὸν ἀνακοινωθὲν τῆς 21ης Ἰουνίου 2024:

  «Οἱ κατ’ ἔτος ἄτυπες συνομιλίες μεταξὺ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καὶ τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας ἔλαβαν χώρα τὴν Τετάρτη 19 Ἰουνίου 2024 στὶς Βρυξέλλες, στὸ Ὀρθόδοξο Κέντρο Ambiorix, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου.

Ἡ ἀντιπροσωπία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀποτελεῖ­το ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα, Ὀρθόδοξο συμπρόεδρο τοῦ διαλόγου, Πισιδίας κ. Ἰὼβ καὶ Σηλυβρίας κ. Μάξιμος, καὶ τὸν Πρωτοπρεσβύτερο κ. Χρῆστο Χρηστάκη, Ὀρθόδοξος συγγραμματέας τῆς ἐπιτροπῆς.

Ἡ Ἀγγλικανικὴ Κοινωνία ἀντιπροσωπεύτηκε ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Ἀρχιεπίσκοπο Michael Lewis, Ἀγγλικανὸ συμπρόεδρο τοῦ διαλόγου, καὶ Ἐπίσκοπο Robert Innes, τὸν Αἰδεσιμολογιώτατο κ. Neil Vigels καὶ τὸν καθηγητὴ Δρ. Christopher Wells, ἐνῶ ὁ Ἀγγλικανὸς Ἐπίσκοπος Anthony Poggo συμμετεῖχε διαδικτυακά.

Ὁ Μητροπολίτης Ἀθηναγόρας καλωσόρισε τοὺς συμμετέχοντες στὶς συνομιλίες καὶ ἀπηύθυνε στὰ μέλη τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας διάφορα ἐνδιαφέροντα ἐρωτήματα».

Previous Article

Η δίκη του Μητροπολίτη Τσερκάσι Θεοδόσιου αναβλήθηκε λόγω της καρδιακής προσβολής που υπέστη

Next Article

Μεταβάλλουν τοὺς Ἱ. Ναοὺς εἰς ρεμπέτικα «κουτούκια»!