Ὁ ἐπαχθὴς αὐτοεγκλωβισμὸς τῆς ἑλληνικῆς ἡγεσίας εἰς τὴν μέγγενην τῆς τουρκοδιζωνικῆς

Share:

Τoῦ κ. Σάββα Ἰακωβίδη, Δημοσιογράφου*

Γιατί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, Ν. Ἀναστασιάδης, δέχθηκε νὰ συν­αντηθεῖ σὲ «ἄτυπο γεῦμα» μὲ τὸν πράκτορα τῆς τουρκικῆς κατοχῆς, Τατάρ, στὴν παρουσία τοῦ ΓΓ τοῦ ΟΗΕ; Ἡ ἀπάντηση εἶναι γνωστή:

Διότι ὁ Πρόεδρος, ὁ ΔΗΣΥ καὶ τὸ ΑΚΕΛ, μὲ τὴ συνεπικουρία τοῦ ΔΗΚΟ, ἐπιμένουν σὲ ἐπανάληψη τῶν συνομιλιῶν «ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἔμειναν στὸ Crans Montana», πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια. Ὁ Ν. Ἀναστασιάδης τί ἀναμένει καὶ ἀπὸ αὐτὸ τὸ γεῦμα; Σὲ δηλώσεις του στὴν Ν. Ὑόρκη (20/9/2021), εἶπε:

– «Δὲν εἶμαι ὅσο αἰσιόδοξος θὰ ἤθελα νὰ εἶμαι ἐνόψει τῶν συνεχῶν δηλώσεων εἴτε τοῦ κ. Ἐρντογάν εἴτε τοῦ κ. Τσαβούσογλου εἴτε μὲ τὰ ὅσα ἐπαναλαμβάνονται διὰ στόματος κ. Τατὰρ καὶ μεταφέρονται οἱ τουρκικὲς θέσεις περὶ λύσης δύο κρατῶν ἢ ὡς προαπαιτούμενου ἔναρξης διαλόγου, ἡ ἀναγνώριση κυριαρχίας τοῦ παρανόμου μορφώματος».

Καὶ σὲ μία νέα ἔξαρση εὐσεβῶν πόθων, ἀπόδειξη ὅτι ἀρνεῖται νὰ κατανοήσει τὴν τουρκικὴ πολιτικὴ κατὰ τῆς Κύπρου, ὁ Ν. Ἀναστασιάδης εἶπε:

«Θέλω νὰ ἐλπίζω ὅτι, μετὰ τὶς ἔντονες καταδίκες τόσο ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ΕΕ, ἀλλὰ καὶ πλειάδας χωρῶν, ποὺ διαδραματίζουν ρόλο στὸ διεθνὲς γίγνεσθαι, θὰ ἐπανατοποθετηθοῦν ἢ θὰ ἀλλάξουν θέσεις ποὺ ἔχουν κατατεθεῖ καὶ γραπτῶς στὸν ΓΓ, κατὰ τὴν ἄτυπη Σύν­οδο τὸν Ἀπρίλη στὴ Γενεύη, καὶ εἶναι μία εὐχὴ ποὺ ἐκφράζω, νὰ ὑπάρξει ἡ ἐλπίδα μετατόπισης ἀπὸ τὶς θέσεις ποὺ ἐξέφρασαν τότε, καὶ λέω εὐχὴ διότι, δυστυχῶς, τὰ ἴδια ἐπαναλαμβάνονται καὶ σήμερα ἀπὸ πλευ­ρᾶς τοῦ κ. Τατάρ».

– Ἡ πιὸ πάνω δήλωση ἀποτυπώνει κατὰ τὸν πλέον τραγικὸ τρόπο τὴν ἐλλειμματική, ἀβαθῆ, ἀνιστόρητη καὶ εὐσεβοποθικὴ ἀντίληψη τοῦ Προέδρου καὶ μερίδας τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας γιὰ τὴ διαχρονικὴ τουρκικὴ πολιτικὴ ἐναντίον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας.

Ὁ Ν. Ἀναστασιάδης δὲν ἄκουσε τί εἶπε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος, κατὰ τὴν εἰσβολή του στὰ κατεχόμενα, στὶς 20 Ἰουλίου; Δὲν ἀκούει τί δηλώνουν μονότονα ὁ Τοῦρκος ὙπΕξ, Τσαβούσογλου καὶ ὁ ἐγκάθετός τους, Τατάρ; Βεβαίως καὶ ἄκουσε ἀλλά… δὲν ἐννοεῖ νὰ καταλάβει μερικὰ ὀδυνηρὰ δεδομένα:

Ἡ Τουρκία καὶ οἱ πράκτορες τῆς κατοχῆς, ἀπὸ τὸ 1963 δὲν ἀναγνωρίζουν τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία. Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ ’50 σχεδίασαν καὶ σταδιακὰ ὑλοποιοῦν τὴν ἐπανάκτηση καὶ κατοχὴ τῆς νήσου μὲ τὴ συνέργεια μίας καταστροφικῆς πολιτικῆς τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, διὰ συνεχῶν ὑποχωρήσεων, παραχωρήσεων καὶ προσχωρήσεων στὶς τουρκικὲς ἀξιώσεις.

– Σήμερα, οἱ Τοῦρκοι ἔφτασαν στὸ παρὰ μισό τῆς ἐπανάκτησης τῆς Κύπρου, τῆς τουρκοποίησης καὶ τῆς ἰσλαμοποίησής της. Τὰ δύο κράτη ποὺ ἀπαιτοῦν εἶναι τὸ προστάδιο τῆς τουρκοποίησης.

Αὐτὲς οἱ ἀμετακίνητες τουρκικὲς θέσεις θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν ἀφυπνίσει πρὸ ἐτῶν, ὄχι σήμερα, τὴν ἡγεσία τῆς Κύπρου, ὥστε νὰ ἀνακόψει πάσῃ θυσίᾳ αὐτὸν τὸν ἐθνικὸ ἐφιάλτη. Κι ὅμως!

– Ἀπὸ τὸ 1974 ἀκολουθεῖται ἡ ὀλέθρια πολιτικὴ τοῦ κατευνασμοῦ καὶ τῆς ἐξημέρωσης τοῦ τουρκικοῦ θηρίου μὲ τὴν «ἐλπίδα καὶ τὴν εὐχή», ὅπως ψαλμωδεῖ κακόηχα ὁ κ. Ν. Ἀναστασιάδης, ἡ Τουρκία νά… ἀλλάξει θέσεις!

Μὲ εὐχές, εὐσεβεῖς πόθους καὶ ἀνεδαφικὲς προσδοκίες, Ἀναστασιάδης, ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ σπρώχνουν τὸν κυπριακὸ Ἑλληνισμὸ στὴν κατηφόρα τῆς τουρκοποίησης!

– Πῶς; Ἡ Τουρκία ἀπορρίπτει τὴν ἀγγλο-τοῦρκο-διζωνικὴ καὶ ἐπιμένει ἀταλάντευτα στὴν ἀναγνώριση δύο κρατῶν καὶ στὴν κυριαρχικὴ ἰσότητα. Ἡ κυπριακὴ ἡγεσία, μὲ τὴν ὑποστήριξη τῆς τουρκοφοβικῆς Ἀθήνας, ἐπιμένει στὴ διζωνική, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ καὶ αὐτὴ στὴν ἴδια κατάληξη, τῶν δύο κρατῶν, ποὺ ἀπαιτοῦν οἱ Τοῦρκοι.

Ὡς ἐνστικτώδης ἀντίδραση, ὁ Ν. Ἀναστασιάδης ἀσκεῖται συχνὰ στὴ ρίψη πολιτικῶν πυροτεχνημάτων, ἐπειδὴ δὲν ξέρει, δὲν θέλει καὶ ἀρνεῖται νὰ ἀλλάξει στρατηγική.

Αὐτὸς πρότεινε στοὺς Τούρκους καὶ σὲ ἄλλους τὴ λύση δύο κρατῶν. Αὐτὸς εἰσηγήθηκε τὴν «ἀποκεντρωμένη ὁμοσπονδία» καὶ ὁ ἴδιος ἔρριξε τὴ φωτοβολίδα γιὰ ἐπιστροφὴ στὸ Σύνταγμα τοῦ 1960. Χωρὶς μελέτη, χωρὶς προσυνεννόηση, χωρὶς προδιαβούλευση.

– Πολιτικὴ τοῦ κουτουρού καὶ ὅ,τι λάχει. Ἀντίθετα, ἡ Τουρκία ἀσκεῖ μία ἐξαναγκαστικὴ διπλωματία στὸ Κυπριακὸ καὶ στὴν ΑΟΖ, ἀκόμα καὶ μὲ κινητοποίηση Ἐνόπλων Δυνάμεων, μὲ στόχο νὰ πειθαναγκάσει τὴν Λευκωσία νὰ ἀποδεχτεῖ τὶς ἀξιώσεις της.

Ἡ Λευκωσία ἀρνεῖται νὰ ἀντιληφθεῖ ὅτι 47 χρόνια συνομιλιῶν ἔχουν ὁδηγήσει τὸ Κυπριακὸ στὰ πρόθυρα τῆς τουρκοποίησης. Ἡ πολιτικὴ της ἀπέτυχε παταγωδῶς, ὄχι μόνο ἐξαιτίας τῆς τουρκικῆς ἀδιαλλαξίας ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνυπαρξίας μίας, μακρᾶς πνοῆς καὶ σχεδιασμοῦ, στρατηγικῆς τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, γιὰ ἀνακοπή καὶ ἀχρήστευση τῶν τουρκικῶν σχεδιασμῶν.

Μία σοβαρή, ἀξιόπιστη καὶ διεκδικητικὴ πολιτικὴ δὲν ἀσκεῖται μὲ ἐλπίδες καὶ εὐχές, ἀλλὰ μὲ πολυδιάστατη στρατηγικὴ μακρᾶς πνοῆς, στηρι­­γμένη σὲ ὑγιῆ οἰκονομία, ἀμυντικὲς συμφωνίες καὶ ἰσχυρὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις.

– Ὁ Πρόεδρος Ἀναστασιάδης καὶ τὰ τρία μεγάλα κόμματα -ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ- ἔχουν αὐτοεγκλωβιστεῖ στὴ μέγγενη τῆς τουρκοδιζωνικῆς. Περιμένουν ἀπὸ τρίτους καὶ τὸν ΟΗΕ νὰ συνδράμουν σὲ μία λύση ποὺ θὰ διαλύσει καὶ θὰ καταργήσει -δὲν θὰ μετεξελίξει – τὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία.

Ἡ διζωνικὴ δὲν θὰ ἀπαλλάξει τὴν Κύπρο ἀπὸ τὸν Ἀττίλα, οὔτε καὶ θὰ δημιουργήσει ἕνα λειτουργικό, εὐρωπαϊκὸ καὶ βιώσιμο κράτος. Θὰ τὴν τουρκέψει διὰ τῆς ὑπογραφῆς τους! Αὐτὸς ὁ ἀσύλληπτος ἐθνικὸς ἐφιάλτης, δὲν ταράζει τὸν μακάριο ὕπνο τους;

* Πρώην Ἀρχισυντάκτης-Διευθυντὴς – Ἀρθρογράφος-ἀναλυτής στὴν κυπριακὴ ἐφημερίδα «Ἡ Σημερινὴ» -ΜΑ στὶς Διεθνεῖς Σχέσεις καὶ Εὐρωπαϊκὲς Σπουδὲς τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας-Πτυχιοῦχος τῆς Ἀνωτάτης Σχολῆς Δημοσιογραφίας τῆς Lille – Universite Catholique de Lille–France.

Previous Article

Φρικαλεότητες των Τούρκων κατά την Ελληνική Επανάσταση!

Next Article

Η Ελλάδα πρέπει να κλείσει την “πόρτα” της Ευρώπης στις ροές του Ερντογάν αλλά δεν κάνει τίποτα