Ὁ Ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου ἀντίθετος μὲ τὸν ΚΧΑΟ

Share:

Ὁ Ἡγούμενος τῆς νέας Ἐσφιγμένου, δηλ. τῶν τριῶν ἀτόμων, προέβη εἰς τὰς ἑξῆς δηλώσεις, ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα orthodoxianewsagency.gr  τῆς 19ης Ὀκτωβρίου 2019:

«Μήνυμα ἑνότητας στέλνει ὀ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἐσφιγμένου Ἀρχιμ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἀναφέρεται καὶ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη στὴν Ἀθωνικὴ Πολιτεία. Ἀναλυτικότερα σημειώνει, «Οἱ Ἁγιορεῖτες μὲ πολὺ μεγάλη χαρὰ ὑποδεχόμαστε τὸν κανονικὸ ἐπίσκοπο τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ πνευματικό μας πάτερα, τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο…

Τὸ Ἅγιο Ὄρος ἔχει καταφέρει ἀνὰ τοὺς αἰῶνες νὰ διατηρηθεῖ, διότι πάντοτε οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν ἀπὸ τὴ μία τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη τὶς σχετικὲς μὲ τὴ λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ὄρους διατάξεις (ἀπὸ τὶς παλαιὲς ἕως τὸν ἰσχύοντα Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους), δηλαδὴ τὴν σταθερότητά τους στὴν πίστη καὶ τοὺς θεσμούς. Ἡ σχέση τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο εἶναι, ἐπίσης, κατοχυρωμένη στὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδας…».

Πρῶτον, εἶναι ἀπαράδεκτον νὰ ἐξισώνη τὸ Εὐαγγέλιον μὲ τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Δεύτερον, ὁ ΚΧΑΟ δὲν ἀναγνωρίζει ὡς «κανονικὸν ἐπίσκοπον τοῦ Ἁγίου Ὄρους» τὸν Πατριάρχην. Τρίτον, ἡ ἄποψις αὐτὴ ἔχει καταδικασθῆ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τὸ 1992. Ἡ ἐμμονὴ εἰς τοιαύτην ἄποψιν ὀφείλει νὰ τὸν ὁδηγήση ὡς ὑπόλογον ἐνώπιον τῆς Διπλῆς Συνάξεως, ὡς διαταράσσοντα τὸ καθεστὼς τοῦ Ἄθω καὶ ἀπειλοῦντα τὸ αὐτοδιοίκητον τῶν Ἱ. Μονῶν.

Previous Article

Ι.Σ.Κ.Ε.: Μόνον τό ὁμολογιακόν μάθημα δίδει ἐλπίδα εἰς τήν νεολαίαν

Next Article

Η Εκκλησία της Πολωνίας δεν αναγνωρίζει την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ουκρανίας

Διαβάστε ακόμα