Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ξενοφῶντος εἰς παπικὸν ἑσπερινόν

Share:

Τὸν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως συνώδευσε κατὰ τὴν πρόσφατον οἰκουμενιστικὴν περιοδείαν του καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μ. Ξενοφῶντος. Ἡ Ἱ. Κοινότης νὰ καλέση τὸν Ἡγούμενον εἰς ἀπολογίαν. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα ekirikas.com τῆς 16ης Νοεμβρίου 2019:

«Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐπισκέφθηκε τὸ Ἀββαεῖο Notre-Dame de Saint-Remy στὸ Rochefort. Τὸν Παν­αγιώτατο ὑποδέχθηκε θερ­μῶς, ἐπικεφαλῆς τῆς ἀδελφότητας τῆς Μονῆς, ὁ Καθηγούμενος Gilbert Degros μαζὶ μὲ πλῆθος πιστῶν, φίλων καὶ ἐπισκεπτῶν τῆς Μονῆς. Παρόντες στὴν ὑποδοχὴ ἦταν καὶ ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Chevetogne Dom Lambert De Vos μαζὶ μὲ τοὺς τρεῖς προκατόχους του καὶ ὅλη τὴν ἀδελφότητα, ὁ Ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Maredsous Bernard Lorent, καθὼς καὶ ἄλλοι Ἡγούμενοι καὶ Ἡγούμενες γειτονικῶν Μονῶν ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν Γαλλία.

Ἀκολούθησε ὁ Ἑσπερινὸς κατὰ τὸν λατινικὸ ρυθμὸ στὸ Καθολικό τῆς Μονῆς. Στὴν διάρκεια τοῦ Ἑσπερινοῦ ὁ χορὸς τῆς ἀδελφότητας τοῦ Che­vetogne ἔψαλε ὕμνους στὴν ἑλληνικὴ καὶ στὴν σλαβονική.

Στὴν συνέχεια ὁ Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος Gilbert Degros προσφώνησε ἐγκαρδίως τὸν Παναγιώτατο Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη εὐχαριστώντας γιὰ τὴν τιμητική Του παρουσία στὴν Μονὴ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀντιφώνησε καταλλήλως ἐκφράζοντας τὴν χαρά του γιὰ τὴν παρουσία του ἐν μέσῳ ἀδελφῶν χριστιανῶν στὸ ἱστορικὸ Ἀββαεῖο τοῦ Rochefort, στὸ ὁποῖο ἀπὸ αἰῶνες δοξολογεῖται τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του…

Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης εἶχε συνάντηση μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Μαλινῶν καὶ Βρυξελλῶν, Καρδινάλιο Jozef De Kesel… Ἡ συνάντηση πραγματοποιήθηκε σὲ πολὺ καλὸ κλῖμα καὶ δόθηκε ἡ εὐκαιρία στὸν Πατριάρχη νὰ εὐχαριστήσει τὴν Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία γιὰ τὴν βοήθεια καὶ τὴν πολὺ καλὴ συνεργασία μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Βελγίου… Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στὶς δέκα συναντήσεις ποὺ εἶχαν οἱ ἡγέτες τῆς Πρεσβυτέρας καὶ τῆς Νεωτέρας Ρώμης, ἀπὸ τὴν ἀνάρρηση τοῦ Πάπα Φραγκίσκου στὸν Θρόνο του, γεγονὸς ποὺ ἐνισχύει τὴν ἀγαστὴ συμπόρευση τῶν Ἐκκλησιῶν…».

Previous Article

Εκοιμήθη ο Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας

Next Article

Ὁ κ. Διαματάρης… ὁ Βατοπαιδινός