Ὁ Ἰμάμης τῆς Κώου ὑπεδέχθη τὸν Κων/λεως

Share:

  Ὅταν δωρίζη Κοράνια καὶ διακηρύσση ὅτι ὅλαι αἱ θρησκεῖαι ὁδηγοῦν εἰς τὸν Θεόν, αἰσθάνεται ὡς τιμὴν νὰ τὸν ὑποδέχεται ἐκπρόσωπος τοῦ καθεστῶτος δουλείας τῶν Ἑλλήνων κατὰ τὰ 100χρονα ἀπὸ τὴν Μικρασιατικὴν Κατστροφήν… Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Ἡ Ροδιακή» τῆς 14ης Νοεμβρίου 2022:

  «Μία ὀλιγόλεπτη στάση στὴν Κῶ ἔκανε σήμερα τὸ πρωὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ γιὰ τὴν Κύπρο καὶ συγκεκριμένα τὴν Λευκωσία, ὅπου βρίσκεται προκειμένου νὰ παραστεῖ στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

  Τὸν Παναγιώτατο ὑποδέχθηκαν θερμὰ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κώου καὶ Νισύρου κ. Ναθαναήλ, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄγκυρας κ. Ἰερεμίας, κληρικοί, μοναχοὶ καὶ μοναχές, ὁ Ἰμάμης Κῶ κ. Ἰρφὰν Τράμπα, ἐκπρόσωποι τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης, τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας καὶ πιστοί».

Previous Article

Ἀντιφατικὰ μηνύματα

Next Article

Ἰδοὺ τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἕως τώρα!