Ὁ Ἴμβρου δὲν εἶναι Μακεδὼν

Share:

Ὁ Μητροπολίτης Ἴμβρου κ. Ἰωάννης κατάγεται ἀπὸ τὴν Λέσβον. Ὁ «Ἐπίσκοπος» Ἀντανίας κ. Παρθένιος ὅμως εἶναι «Μακεδόνας» τῆς «Μακεδονικῆς Ἐκκλησίας», κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῆς «Ἀρχιεπισκοπῆς» καὶ τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων. Ἀμφότεροι φωτογραφίζονται μὲ τὸν «κακοποιημένον» ἥλιον τῆς Βεργίνας. Ὅταν κάποτε τὸν ἐπεκρίναμεν, διότι ἐτέλει τὰ Θεοφάνεια μὲ τὴν παρουσίαν παπικοῦ, γνωστόν του πρόσωπον διεμαρτυρήθη. «Τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα»… Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ δελτίον τύπου τῆς μονῆς Μπιγκόρσκι τῆς 18ης Φεβρουαρίου 2023, ὁ Σεβ. Ἴμβρου εἶπε:

«Θεοφιλέστατε Ἅγιε Ἀντανίας, κ. Παρθένιε, πολυσέβαστε Καθηγούμενε τῆς Ἱερᾶς ταύτης καὶ Ἁγίας Μονῆς καὶ τετιμημένε καὶ πεφιλημένε ἅγιε ἀδελφέ, Ἔχω τὴν ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ τὴν μεγάλη εὐλογία νὰ βρίσκομαι ἐδῶ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος, τοῦ προσκυνητοῦ Αὐθέντου καὶ Δεσπότου ἡμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου. Ἔχω αὐτὴν τὴν ὑψηλὴν τιμὴν νὰ μεταφέρω πρὸς τὴν Ἐκκλησία σας, Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, τὸν Ἀρχιεπίσκοπό σας κ. Στέφανο, τοὺς ἱεράρχες, τοὺς κληρικούς, τὸν εὐσεβῆ λαό, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτέρως πρὸς τὸ πρόσωπό σας, ἅγιε ἀδελφέ, τὶς πατρικὲς καὶ πατριαρχικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες, τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας».

Previous Article

Ἀνασυγκρότηση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

Next Article

Ζηζιούλας τοῖς οἰκείοις συντέθνηκε δόγμασι