Ὄντως Μεγαλομάρτυς ὁ Ἅγιος Γεώργιος

Share:

Νέον «μαρτύριον» εἰς τὸν Ἅγιον ἐπεφύλασσεν ἡ Ἱ. Μ. Φλωρίνης, καθὼς ἐκυκλοφορήθη περιοδικὸν ἔχον εἰς τὸ ἐξώφυλλον τὸν Ἅγιον μὲ μάσκα νὰ σκοτώνη διὰ σύριγγος τὸν κορωνοϊόν. Ἀφ’ ἑνὸς αἱ ἱεραὶ εἰκόνες δὲν πρέπει νὰ ἀλλοιώνωνται διὰ κανένα λόγον. Ἀφ’ ἑτέρου τὸ μεῖζον ζήτημα ποὺ ἐγείρεται εἶναι ἡ ἐντύπωσις εἰς τοὺς πιστοὺς ὅτι «τὸ ἐμβόλιο εἶναι τοῦ Θεοῦ»! Δυστυχῶς, δὲν ἔχει προβληματισθῆ ἐπαρκῶς ἡ Ἱ. Μητρόπολις διὰ τὴν ἐπιδημίαν… Παραθέτομεν τὸ ἀνακοινωθὲν τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης τῆς 26ης Φεβρουαρίου 2021:

«Ὁ ὑπεύθυνος τοῦ περιοδικοῦ ΣΑΛΠΙΓΞ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἐορδαίας, ἀρχιμ. Νικηφόρος Μανάδης, πρωτοσύγκελλος, δηλώνει γιὰ τὸν ἐγερθέντα κονιορτὸ σχετικὰ μὲ τὴν εἰκόνα τοῦ ἁγίου στὸ ἐμπροσθόφυλλο τοῦ περιοδικοῦ ἐμβολίζοντος τὸν κορωνοϊό, δὲν ὑπῆρχε οὐδεμία ἀπὸ τὶς ἀρνητικὲς σκέψεις, οἱ ὁποῖες τοῦ ἀπεδόθησαν. Ἀπὸ ὅσους σκανδαλίσθηκαν, ζητοῦ­με συγγνώμη. Εὐχόμαστε δὲ νὰ εἰσακούση ὁ Κύριος κάποια ἁγία-ἁπλὴ ψυχὴ καὶ νὰ παύση ἡ θραῦσι τῆς πανδημίας. Ἂν ἐνδεχομένως ρωτούσατε καὶ τὸν σχεδιαστὴ τῆς εἰκόνος, μπορεῖ νὰ ἀλλάζατε τὸ ἀρνητικὸ σκεπτικό Σας. Εἶεν. Ὅσοι βρῆτε τὸ περιοδικό, διαβάστε τὸ πρῶτο ἄρθρο «Ὑπὲρ τοῦ ρυσθῆναι ἡμᾶς…», ὅπως καὶ τοῦ μακαριστοῦ ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Μύρου. Εὔχεσθε».

Previous Article

«Εἶναι τὸ Ἰσλὰμ Φιλειρηνικόν;»

Next Article

Πότε πείθει τὸ καλὸν παράδειγμα;

Διαβάστε ακόμα