Ὄργανα τοῦ διαβόλου;

Share:

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅλοι παραδέχονται ὅτι ὁ διάβολος χρησιμοποιεῖ ὅλα τὰ μέσα ποὺ διαθέτει προκειμένου νὰ χτυπήσει τὴν Ἐκκλησία, νὰ τὴν ἀποδυναμώσει, γιὰ νὰ ἐπηρεάζει αὐτὸς εὐκολότερα τούς ἀνθρώπους. Κάθε φορά ποὺ παρασέρνει κάποιον στὴν ἁμαρτία, τὸ θεωρεῖ μεγάλη ἐπιτυχία. Ἡ χαρά του ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι μόνιμη, γιατί ὁ κάθε χριστιανὸς ἔχει τὴ δυνατότητα τῆς μετάνοιας καὶ τῆς ἐπανένταξής του στὴν Ἐκκλησία. Ὁ διάβολος ὅμως ἔχει καὶ κάτι πιὸ σίγουρο στὴν καταστροφική του προσπάθεια. Ἐπιδιώκει νὰ κάνει ὄργανά του κληρικούς, οἱ ὁποῖοι θὰ εἶναι ἀποδοτικότεροι στὸ ὀλέθριο ἔργο του. Καὶ αὐτὸ στὴν ἐποχή μας τὸ πετυχαίνει εὐκολότερα ἀπ’ ὅ,τι σὲ παλιότερες ἐποχές, ἀφοῦ οἱ χειροτονίες ἔχουν καταντήσει εὔκολη ὑπόθεση, γιατί δὲν λαμβάνονται ὑπόψη τὰ κωλύματα τῆς ἱερωσύνης. Ἡ κοινὴ ἐμπειρία μᾶς λέει ὅτι οἱ ἀνάξιοι ἱερεῖς παραμένουν ἀνάξιοι μέχρι τὴ συνταξιοδότησή τους. Σπάνια συμβαίνουν καλὲς ἀλλαγὲς στὴ ζωή τους. Γι’ αὐτὸ οἱ ἀρχιερεῖς πρέπει νὰ εἶναι πολὺ προσεκτικοὶ καὶ νὰ θυμοῦνται πάντα ὅτι εὔκολα βάζεις τὸ ράσο σὲ κάποιον, ἀλλὰ δύσκολα τοῦ τὸ βγάζεις, ἂν δὲν τὸ ἀποφασίσει ὁ ἴδιος. Προφανῶς ἡ εὐθύνη τους εἶναι πολὺ μεγάλη. Καὶ κάτι ἀκόμα ποὺ δὲν τὸ συν­ειδητοποιοῦν. Οἱ χειροτονίες ποὺ κάνουν ἀποκαλύπτουν καὶ τὴ δική τους ἀξιοσύνη. Ὁ ἀρχιερέας ποὺ χειροτονεῖ κάποιον ἀνάξιο, φανερώνει, χωρὶς νὰ τὸ θέλει, καὶ τὸν ἑαυτό του. Ἀνάξιος ὁ χειροτονούμενος, ἀνάξιος καὶ ὁ χειροτονῶν ἀρχιερέας!

Ὁ ἀείμνηστος ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης θυμόταν ἕνα ἀποκαλυπτικὸ καὶ συνάμα φοβερὸ λόγο ποὺ τοῦ εἶχε πεῖ ὁ φίλος του π. Χρυσόστομος Καλύβας, γιὰ τοὺς κληρικοὺς ποὺ θὰ γίνουν ὄργανα τοῦ διαβόλου καὶ θὰ καταστρέψουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Ἔλεγε ὁ ζηλωτὴς ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος: «Ὁ Χριστόφορος Καλύβας, ἕνας ἐπιστήθιος φίλος μου, σπουδαία φυσιογνωμία, ἱστορικὴ φυσιογνωμία, μοῦ ἔλεγε πρὸ ἐτῶν ποὺ συζητούσαμε: Ρὲ Αὐγουστῖνε, δὲν κατάλαβες τί θὰ γίνει; Ὁ σατανάς μεταχειρίσθηκε ὅλα τὰ μέσα, γιὰ νὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία. Θὰ μεταχειρισθεῖ εἰς τοὺς ἐσχάτους καιροὺς καὶ ἕνα τελευταῖο ὅπλο. Θὰ ντύσει παπάδες καὶ δεσποτάδες, πρόσωπα τῆς ἐξουσίας του, θὰ τοὺς φορέσει ἐγκόλπια καὶ θὰ τοὺς δώσει πατερίτσες. Καὶ διὰ μέσου αὐτῶν τῶν ἀρχιερέων θὰ διαλύσει τὴν Ἐκκλησία»». Ὁ σατανᾶς θὰ ἐμφανισθεῖ μὲ ράσα, μὲ ἄμφια, μὲ πατερίτσες καὶ μπαστοῦνες!».

Ἡ στελέχωση τῆς Ἐκκλησίας μὲ ἄξιους κληρικοὺς εἶναι ἡ μεγάλη ἀνάγκη, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη δυσκολία. Οἱ ὑπεύθυνοι πρέπει νὰ ἔχουν χίλια μάτια, γιὰ νὰ ἐξετάζουν τοὺς ὑποψήφιους. Πρωτίστως ὅταν χειροτονοῦν ἀρχιερεῖς, γιατί ἀπὸ ἐκεῖ ἀρχίζει τὸ κακό. Ἀλίμονο σὲ μιὰ περιοχὴ, ὅταν χειροτονηθεῖ ἕνας ἀνάξιος ἐπίσκοπος. Θὰ ρημάξει κυριολεκτικὰ ὁ τόπος, θὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ θὰ διαφεντεύουν οἱ διεφθαρμένοι κληρικοί! Καὶ ἡ ἄθλια αὐτὴ κατάσταση διαρκεῖ πολύ. Συχνὰ καὶ δεκαετίες, ἀφοῦ οὐσιαστικὰ δὲν γίνεται ποτὲ ἔλεγχος ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο. Δυστυχῶς ἡ Σύνοδος ἀποφεύγει κάθε παρέμβαση, γεγονὸς ὀλέθριο γιὰ τὴν περιοχή. Καὶ ὅταν ἀποδημήσει πρὸς Κύριον ὁ ἀνάξιος ἀρχιερέας, θὰ ἔλθει κάποιος ἄλλος ποὺ θὰ κληθεῖ νὰ ἀναστήσει μιὰ ρημαγμένη καὶ νεκρὴ μητρόπολη. Ἀλήθεια, πόση δύναμη πρέπει νὰ ἔχει ὁ διάδοχος; Πόσο ζῆλο πρέπει νὰ διαθέτει; Ποῦ θὰ βρεῖ συνεργάτες; Γι’ αὐτὸ χρειάζεται νὰ προλαμβάνονται τέτοιες καταστάσεις ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη Σύνοδο καὶ νὰ μὴ ὑπάρχει συγκάλυψη καὶ ἀνοχή. Ὅταν ὁ ποιμένας δὲν μπορεῖ νὰ ποιμάνει, δὲν μπορεῖ νὰ ἀναζητήσει τὸ ἀπολωλὸς πρόβατο, πρέπει νὰ ἀπαλλάσσεται ἀπὸ τὰ καθήκοντά του καὶ νὰ ἡσυχάζει ἐν μετανοίᾳ. Καὶ ἔχει πολλὰ ἁμαρτήματα!

Καὶ κάτι ἐπιλογικό. Ἡ μητρόπολη δὲν εἶναι ἰδιοκτησία τοῦ Μητροπολίτη. Δὲν πρέπει νὰ αὐθαιρετεῖ καὶ νὰ παρανομεῖ. Τὸ ἔργο του εἶναι νὰ διακονεῖ, νὰ ἀναδεικνύει ἄξιους κληρικούς, νὰ συνεχίζει τὸ ἔργο τοῦ προκατόχου του (ἐὰν ὑπάρχει) καὶ ὅταν διαπιστώσει ὅτι τὰ σκαλοπάτια τοῦ θρόνου καὶ τοῦ σολέα τοῦ εἶναι δύσκολο νὰ τὰ ἀνεβεῖ, πρέπει νὰ ἀποφασίζει τὴν παραίτησή του καὶ νὰ ἀποσύρεται. Εἶναι ἀδιανόητο καὶ συνάμα παράλογο νὰ μεταβιβάζει ὅλες τὶς ἁρμοδιότητές του σὲ συγγενικά του πρόσωπα ἢ τὸ πιὸ πιθανὸ στὸν κλητήρα καὶ ὁδηγό του. Δὲν εἶναι δυνατὸ ἐπίσης ὁ τελευταῖος ὑπάλληλος τῆς Μητροπόλεως νὰ ἀναλαμβάνει καθήκοντα Μητροπολίτη καὶ νὰ μὴ ὑπολογίζει τὸ Μητροπολίτη! Ὅπου συμβαίνει αὐτὸ ὁ σκανδαλισμὸς τοῦ λαοῦ εἶναι μεγάλος καὶ οἱ εὐθύνες τῶν σκανδαλοποιῶν ἐπίσης εἶναι βαρύτατες.

Previous Article

Ιερά Σύνοδος: Για το περιστατικό επιθέσεως στην Ιερά Σύνοδο

Next Article

Μασόνοι: «Κρυπτόμεθα ὄπισθεν ἀναριθμήτων Ὀργανώσεων…»

Διαβάστε ακόμα