Ὄχι ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Share:

Ναυπάκτου: Ὄχι ὅπως ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Τὴν ἀνάγκην νὰ θυσιάζη ἡ Ἐκκλησία τὴν περιουσίαν της ἐτόνισεν ὁ Σεβ. Ναυπάκτου εἰς συνέντευξίν του εἰς τὴν ἐφημερίδα «Τὰ Νέα» τῆς 22ας Μαρτίου 2021, ἀπὸ τὴν ὁποίαν παραθέτομεν τὸ σχετικὸν ἀπόσπασμα:

«Ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει μεγάλη περιουσία εἶναι ἕνας μῦθος. Πολλοὶ κατηγοροῦν τὴν Ἐκκλησία, γιατί ἔδωσε τὸ 96% τῆς ἀρχικῆς περιουσίας της στὸ Κράτος καὶ δὲν τὴν ἀξιοποίησε, γιὰ νὰ ἀποκτήσει μία οἰκονομικὴ αὐτονομία, ὅπως τὸ κάνει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου. Ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ μάνα τῶν ἀνθρώπων καὶ θέλει νὰ θυσιάζεται. Μπορῶ νὰ προσθέσω ὅτι ἡ μητρόπολή μου εἶναι ἀπὸ τὶς πτωχότερες μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ συντηρεῖται κυρίως ἀπὸ τὶς δωρεὲς ὅσων μᾶς ἀγαποῦν καὶ ἀπὸ τὴν ἐθελοντικὴ προσφορά. Σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐτήσια φορολογικὴ δήλωση, καταθέτω κάθε χρόνο τὸ «πόθεν ἔσχες», ἐπειδὴ εἶμαι πρόεδρος τῆς Ἐφορίας τῆς Δημόσιας Βιβλιοθήκης, ὅπου φαίνεται ὅτι δὲν διαθέτω οὔτε ἀκίνητη περιουσία οὔτε τραπεζικὸ λογαριασμό, ἀποποιοῦμαι ἀκόμη καὶ τὰ συγγραφικά μου δικαιώματα ἀπὸ τὰ βιβλία μου. Ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι ἀρχιερεῖς ποὺ ζοῦν κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο».

Previous Article

Οι κυρίαρχες ιδεολογίες του κόσμου προσπαθούν να ελέγξουν την ζωή

Next Article

Τὰ μὴ Ὀρθόδοξα τοῦ Σεβ. Ἰλίου τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας