Ὅλοι οἱ πιστοί νά δώσουμε ἕνα ἠχηρό μήνυμα τό Πάσχα!

Share:

Προκειμένου νά ἑορτάσουμε πανηγυρικά τό Πάσχα, πρέπει ὅλοι οἱ πιστοί νά προσέλθουμε στούς Ναούς καί νά ἀπαιτήσουμε νά ἀνοίξουν!

Τά ἐμβόλια μεταδίδουν τόν ἰό!

Δέν ἔχουμε κυβερνήσεις, ἀλλά πράκτορες τοῦ ἐξωτερικού!

Δυστυχῶς, ἔτσι ὅπως κατήντησαν τά σχολεῖα, καλύτερα νά μήν ἀνοίξουν.

Previous Article

Η πρώτη «έξυπνη» μάσκα κατά του κορωνοϊού

Next Article

Ἡ δημοκρατία στὴν ψηφιακή μας κοινωνία