Ὑπέγραψαν “Διαγνώμην” καὶ ὄχι Συγγνώμην ἀπὸ τὸν Ἅγ. Νεκτάριον

Share:

Ἡ πράξη αὐτὴ θὰ τιμοῦσε τόσο τὸν ἴδιο καὶ θὰ ἀναδείκνυε τὶς ἀγαθὲς προθέσεις, τὰ αἰσθήματά του καὶ τὴν Κανονικὴ ἐκκλησιολογία του. Περισσότερο ὅμως θὰ ἀποκαθιστοῦσε τὸ τρωθὲν ἐκκλησιαστικὸ ἦθος καὶ τὴν Ἱερὴ Τάξη. Σὲ σχετικὴ ἐνέργεια προέβη ὁ μακαριστὸς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας κ. Πέτρος μὲ τὴν Σύνοδό του, γιὰ τὸν ἀπηνῶς διωχθέντα Ἅγιο Νεκτάριο μὲ μία περίεργη “Δίψυχη” “Διαγνώμη” (;) καὶ ὄχι μὲ μία καθαρὴ καὶ ἀνόθευτο “Συγγνώμη”. Ἐξυπακούεται ὅτι ἡ Συγγνώμη αὐτή, ἐν μετανοίᾳ, πρέπει νὰ γίνει καὶ διὰ τοὺς 12 ἀδίκως Ἐκθρονισθέντες Μητροπολίτες.   Θυμίζω παρόμοια πρωτοβουλία τοῦ μακαριστοῦ Χριστοδούλου εἰς τὸν Ἐπιβατήριον λόγον του, ὅταν ἀπευθυνόταν εἰς τὴν “Δαφνοστεφανωμένη ἀπαντοχὴ μας” (ἐννοώντας τὴν Νεολαία) ζητώντας της συγγνώμη. Ἀλλὰ αὐτὴ ὑπῆρξε κενὴ ἀληθινῶν ἔργων. Ἐξεφωνήθη μόνον πρὸς στιγμιαῖο ἐντυπωσιασμὸ καὶ ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ.

Previous Article

Υπό έρευνα ο Ποροσένκο για την ουκρανική αυτοκεφαλία

Next Article

Δεν θα κοινωνούν οι πιστοί στη Γερμανία!