Ὑπεβίβασε τὸ Ἅγιον Φῶς ἡ Νέα Δημοκρατία

Share:

Κατηργήθη διὰ πρώτην φορὰν ἐφέτος ἀπὸ τὴν «δεξιὰν» παράταξιν ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς μὲ τιμάς Ἀρχηγοῦ Κράτους, ἐνδεικτικόν τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν Κυβερνώντων διὰ τὴν Ἐκκλησίαν… Μάλιστα, ὁ ΥΦΕΞ κ. Βλάσης ἐδήλωσεν ἄνευ ἐνδοιασμῶν ὅτι «Ἅγιο Φῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ καίει στὸ καντήλι κάθε Ἁγίας Τράπεζας». Τότε, διατί τὸ μεταφέρετε ἀπὸ τὸν Πανάγιον Τάφον; Δι’ ἐπίδειξιν; Παραθέτομεν μέρος τῶν δηλώσεών του εἰς τὸν τηλεοπτικὸν δίαυλον « MEGA» τῆς 29ης Ἀπριλίου 2021:

«…Μὲ τὴν ἔλευσή του στὴν Ἀθήνα θὰ φύγουν 12 ἀεροπλάνα ἀπὸ δύο ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες μὲ δικά τους ἔξοδα, καὶ θὰ μεταφέρουν τὸ Ἅγιο Φῶς σὲ Θεσσαλονίκη, Ἀλεξανδρούπολη, Γιάννενα καὶ ἄλλες πόλεις… Αὐτὸ ποὺ ἔχει πεῖ καὶ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ὅτι τὸ Ἅγιο Φῶς εἶναι αὐτὸ ποὺ καίει στὸ καντήλι κάθε Ἁγίας Τράπεζας…».

Previous Article

Αλλαγές ορισμών κατά το δοκούν

Next Article

Πρωτοφανὴς βεβήλωσις τοῦ Πάσχα!