Ὑποδούλωσις, ἡ ἐσχάτη πλάνη

Share:

Ὁ διάβολος δὲν ἐγκατέλειψε τὸ πανάρχαιο σχέδιό του, ἀλλὰ ψάχνει νὰ βρεῖ τὸν τρόπο καὶ τὰ μέσα νὰ ξεγελάσει τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ τὸν προσκυνήσουν ὡς Θεό.

Ὅπως λοιπὸν μᾶς βεβαιώνουν οἱ ἐπαΐοντες τῆς Ἠλεκτρονικῆς Ἐπιστήμης, ἀναλυτικὰ διὰ περισπουδάστων συγγραμμάτων, ἡ τεχνολογία τῆς παραβίασης τῆς συν­είδησης τοῦ ἀνθρώπου σήμερα εἶναι δυνατή. «Ὑπάρχει τὸ ἐμφύτευμα μηχανισμοῦ δυνατοτήτων ἀνάλογου ἑνὸς smartphone ἢ tablet, διασυνδεδεμένου μάλιστα μὲ τὸν ἐγκέφαλό μας καὶ μὲ τὰ ζωτικά μας ὄργανα… Χωρὶς νὰ χρειάζεται μπαταρία, γιὰ νὰ λειτουργήσει, θὰ εἶναι αὐτόνομο. Ἡ τεχνολογία αὐτὴ ὑπάρχει σήμερα.

Ὅλο αὐτὸ τὸ σύστημα ΠΑΝΩ ΜΑΣ θὰ εἶναι πάντα ἐνεργοποιημένο, ὥστε νὰ εἴμαστε On Time μὲ συστήματα κατευθυνόμενα καὶ διαχειριζόμενα κατὰ βούληση ἀπὸ τρίτους, τρίτους ἀμφιβόλου ἠθικῆς καὶ ἀξιοπιστίας»* (οἱ ὑπογραμμίσεις εἶναι τοῦ ἀρθρογράφου).

Εὐχόμεθα νὰ φωτίσει ὁ Πανάγαθος Θεὸς ἐμᾶς τοὺς χριστιανοὺς πρωτίστως, νὰ ἐφαρμόσουμε τὴν λησμονημένη ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν ἐγκριθεῖσα ὁμόφωνα, ἐγκύκλιος 2641/ 1998, τὴν ἀποσταλεῖσα πρὸς ἀνάγνωση σὲ ὅλους τούς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ δημοσιευθεῖσα στὸ περιοδικὸ ΕΚΚΛΗΣΙΑ (τεῦχος 15ης Φεβρουαρίου 1998, ἀρ. 4), ἡ ὁποία προτρέπει τοὺς Χριστιανοὺς νὰ γίνουν ἀντιρρησίες συνείδησης στὸ θέμα τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, ὅταν μάλιστα φέρουν ὡς κωδικὸ τὸν ἀριθμὸ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου 666.

Ἂς μὴ προσποιούμεθα ὅτι δὲν καταλαβαίνουμε ποῦ ὁδηγούμεθα μὲ τὴν θέλησή μας καὶ μὲ τὴν ἀδιαφορία μας. Κάθε ἡμέρα ποὺ περνάει ἐκχωροῦμε καὶ ἕνα μέρος τῆς θεόσδοτης ἐλευθερίας μας στὸν Μεγάλο ἀδελφό, σφίγγοντας τὴν ἠλεκτρονικὴ θηλειὰ γύρω ἀπὸ τὸν λαιμό μας μὲ τὰ ἴδια μας τὰ χέρια.

Νὰ λοιπὸν ποὺ ἡ θαυμαζόμενη ὑπερτεχνολογία μὲ τοὺς αὐτοματισμούς, τὰ σκεπτόμενα ρομπὸτ καὶ τὰ ἐπαναπρογραμματιζόμενα ἔξυπνα τσιπάκια, μᾶς βάζει σιγὰ – σιγὰ τὰ δύο πόδια σὲ ἕνα παπούτσι καὶ μᾶς δένει χειροπόδαρα, κλειδώνοντας τὰ ἀγα­θὰ τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο στὸν ψευτοπαράδεισο τοῦ Μεγάλου ἀδελφοῦ, τοῦ προφητευμένου παγκοσμίου δικτάτορα καὶ ψευτοθεοῦ Ἀντιχρίστου.

Μετὰ τιμῆς

Σκαρτσιούνης Δημήτριος,

Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς Θεολογίας

* Ἄρθρο κ. Δημητρίου Χιωτακάκου. Δρ. Ἠλεκτρονικῆς «Ὀρθόδοξος Τύπος» 12-2-2016 ἀρ. φ. 2104

Previous Article

Τί εἶναι ἡ εἰκονικὴ φιλία;

Next Article

ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΝΑΚΙ!