Ὑπουργοὶ εἰς χειροτονίαν παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Share:

Ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κ. Κεραμέως ὁμοῦ μετὰ τοῦ Γ. Γραμματέως της κ. Γ. Καλαντζῆ, ὁ Ὑπουργὸς Ἀναπτύξεως κ. Γεωργιάδης καὶ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων κ. Μπακογιάννης παρευρέθησαν καθ’ ὅλην τὴν τελετήν, ποὺ διήρκεσε δύο καὶ ἥμισυ ὥρας(!), χειροτονίας τοῦ νέου παπικοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη­νῶν τὴν 18ην Σεπτεμβρίου 2021, ὅπου ὑπῆρχον καὶ οὐνῖται, καὶ εἰς τὸ τέλος ἔκυπτον νὰ λάβουν τὴν εὐχήν του! Διὰ τὴν μασονίαν ὅλα ἴδια εἶναι… Αὐτοὶ μᾶς Κυβερνοῦν καὶ ἀποφασίζουν τοὺς γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων, τὴν σεξουαλικὴν ἀγωγὴν εἰς τὰ σχολεῖα, καλοῦν τὸν Πάπαν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ζητοῦν τὴν τιμωρίαν κληρικῶν, ἐπειδὴ μετέδιδον τὴν Θ. Εὐχαριστίαν, ὅταν ἐκεῖνοι ἔκλεισαν τοὺς ἱ. ναοὺς κ.λπ.

Previous Article

Ο Βασιλακόπουλος ξαναχτυπά: Πείραμα για το πείραμα;

Next Article

Χριστιανὴ βουλευτὴς διώκεται, διότι ἐξέφρασεν ἀπόψεις τῆς Ἁγ. Γραφῆς!