«Ὑπουργοὶ τῆς Κυβερνήσεως ἀγκαλιάζουν τὸν ἐκμαυλισμὸ τῶν νέων γενεῶν»

Share:

Ἡ μὲν Διοικοῦσα Ἐκκλησία διὰ χειλέων Μητροπολίτου λέγει ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι δοσμένη ἀπὸ τὸν Θεόν, ἡ δὲ Πολιτεία εἰσάγει τὴν «σεξουαλικὴν διαπαιδαγώγησιν» εἰς τὰ σχολεῖα, διὰ νὰ ἐμποτίση τὰ παιδιὰ μὲ τὴν ἰδέαν ὅτι ὑπάρχουν πολλοὶ «σεξουαλικοὶ προσανατολισμοὶ» καὶ εἶναι ὅλοι ἀποδεκτοί! Αὐτοὶ μᾶς ποιμαίνουν… Αὐτοὶ ἐπιτρέπουν παιδιὰ νὰ γίνωνται θύματα… Διὰ τοῦτο καὶ οὐδέποτε κατεδίκασαν καὶ τὰς παιδοφθορίας τοῦ παπισμοῦ. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα «sportime.gr» τῆς 4ης Ἰανουαρίου 2023:

«Θὰ μποροῦσε νὰ διανοηθεῖ κανεὶς πρὶν κάμποσα χρόνια, νὰ ὁρίζεται ὡς «δάσκαλος» καὶ «πρότυπο» παιδιῶν, ἕνας Πρωταγωνιστής πορνογραφικῶν ταινιῶν ἢ μία γυναίκα ποὺ ἐργάζεται σὲ κάποιο ἀνήθικο πόστο τῆς βιομηχανίας τοῦ σέξ; Ἀσφαλῶς καὶ ὄχι. Κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ἀδύνατο νὰ τὸ φανταστεῖ ὅποιος ἄνθρωπος ἔχει σώας τὰς φρένας καὶ δὲν εἶναι πλήρως ἀποκτηνωμένος.

Κι ὅμως, ἡ ἐκστρατεία ἐκμαυλισμοῦ τῶν παιδιῶν ποὺ προωθεῖται ἀπὸ ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες, ὁρίζει ὡς «πρότυπα», κάποια ἄτομα ποὺ ζοῦν, ἀναπνέουν καὶ μεταδίδουν τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση. Καὶ αὐτὸν τὸν ἐκμαυλισμὸ ποὺ ἔχει ὡς στόχο νὰ ἀποδομήσει πλήρως στὶς νέες γενιὲς τὴν ἔννοια τοῦ βιολογικοῦ φύλου, τὸν ἀγκαλιάζουν ὑπουργοὶ τῆς κυβέρνησης, κόμματα τῆς Βουλῆς καὶ μεγάλο κομμάτι τοῦ δημοσιογραφικοῦ συρφετοῦ. Οἱ δὲ παιδοψυχολόγοι «λάμπουν» διὰ τῆς οἰκτρῆς ἀπουσίας τους, ὅπως ἀκριβῶς ὑπῆρξαν ἄφαντοι καὶ γιὰ τὶς καταστροφικὲς συνέπειες ποὺ εἶχαν τὰ ἀπολυταρχικὰ μέτρα ποὺ ἐφαρμόστηκαν στὰ σχολεῖα κατὰ τὴν περίοδο τῆς πανδημίας καὶ ἔστειλαν χιλιάδες παιδιὰ σὲ παιδοψυχιατρικὲς κλινικές.

Ὁ παρενδυτικὸς ἄνδρας ποὺ παρευρέθηκε στὴν ΛΟΑΤΚΙ ἐκδήλωση τῆς Καλαμαριᾶς, γιὰ νὰ διαβάσει τὸ παραμύθι  «Ἡ Drag Queen ποὺ ἔσωσε τὰ Χριστούγεννα»  (ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀτυχεῖς τίτλους ποὺ ἐπινοήθηκαν ποτὲ) σὲ μερικὰ ἀθῷα καὶ ἀπονήρευτα παιδάκια, μὲ τὸ ἱστορικό του καὶ τὴν συμπεριφορὰ του ἔδειξε γιὰ ποιοὺς λόγους τὸ νὰ ἐμπιστεύονται κάποιοι τὰ παιδιά τους σὲ ἄτομα τῆς τρὰνς κουλτούρας, ἀποτελεῖ παιδαγωγικὸ ἔγκλημα καὶ ἀνοσιούργημα.

Ἀρχικὰ ἔγινε γνωστὸ πὼς ὁ συγκεκριμένος παρενδυτικὸς εἶχε ὁμολογήσει σὲ ζωντανὸ βίντεο ποὺ εἶχε ἐκπέμψει σὲ ΜΚΔ πρὶν ἀπὸ τρία χρόνια, πὼς στὸ παρελθὸν εἶχε σχέση μὲ 15χρονο καὶ «παραλίγο νὰ μπεῖ φυλακή». Ὁ ἴδιος πάλι, σὲ ἄλλο βίντεό του παραδέχεται πὼς ὁ στόχος του εἶναι ὅλα τὰ 15χρονα «closet queer» (ὁ ὅρος ἀφορᾶ τὰ ἄτομα τῆς gay κοινότητας ποὺ ἀποκρύπτουν τὸν σεξουαλικὸ προσανατολισμό τους, κρύβουν τὸ μυστικό τους στὴν «ντουλάπα», δὲν ἔχουν κάνει τὸ λεγόμενο «coming out») νὰ βγοῦν καὶ νὰ φωνάξουν περήφανα «τί εἶναι».

Βλέπουμε λοιπὸν πὼς ἕνας καθ’ ὁμολογίαν διαφθορέας ἀνήλικων παιδιῶν ἐπιλέχθηκε, γιὰ νὰ φέρει ἀέρα… «προοδευτικότητας» στὴν παιδαγωγία. Ὅποιος τοῦ ἄσκησε δημόσια κριτικὴ (ὅπως ἡ τομεάρχης Ἐθελοντισμοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Λάσπα) χαρακτηρίστηκε «ὁμοφοβικός», «τρανσφοβικὸς» καὶ «ρατσιστής».

Τὸ δὲ ὑπουργεῖο Παιδείας ἀκολούθησε τὸν κατάπτυστο δρόμο τῆς σιωπῆς καὶ τῆς παθητικότητας, μὴ διακρίνοντας κανένα πρόβλημα στὸ νὰ συναναστρέφεται μία ὁμάδα παιδιῶν τὸν ὑπόκοσμο τῶν καμπαρέ. Ἡ Νίκη Κεραμέως ἐνδιαφέρεται μόνο γιὰ τὸ ἂν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ ἔχουν λάβει τὰ σκευάσματα τοῦ Μπουρλᾶ καὶ δὲν βρῆκε νὰ πεῖ μία κουβέντα γιὰ μία ἐκπαιδευτικὴ δράση ποὺ μπόλιασε παιδιὰ μὲ τὸ δηλητήριο τῆς διαστροφῆς καὶ τοῦ ψυχικοῦ ζόφου.

Ἄνθρωποι ψυχικὰ ἀσταθεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ ψυχοσεξουαλικὲς διαταραχὲς ταυτότητας, γίνονται δάσκαλοι ἀκολασίας καὶ ἐκμαυλιστὲς παιδικῶν ψυχῶν. Σὲ κάθε ΛΟΑΤΚΙ «παιδαγωγικὸ» δρώμενο, σὲ περίοπτες θέσεις τῆς αἴθουσας ποὺ παρευρίσκονται τὰ παιδιὰ φιγουράρουν καὶ οἱ σημαῖες τοῦ οὐράνιου τόξου, ἐπιβεβαιώνοντας πὼς πρόκειται γιὰ κανονικὴ ἐπιχείρηση προσηλυτισμοῦ στὶς τάξεις τῆς ὀργάνωσης. Ἡ μόνη θετικὴ πλευρὰ αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης εἶναι πὼς ξεμπροστιάζεται τὸ ἐπίπεδο ἀνηθικότητας τῶν ἁπανταχοῦ προπαγανδιστῶν καὶ οἱ πραγματικὲς προθέσεις τους.

Αὐτοὶ ποὺ παραβιάζουν κατάφορα τὸ ἄσυλο τῆς παιδικῆς ἀθῳότητας «πουλᾶνε» τὸ ἀφήγημα τοῦ σεβασμοῦ στὴν «διαφορετικότητα». Τὴν ἴδια στιγμή, ἂν τοὺς μιλήσεις γιὰ τὴν φυσικὴ διαφορετικότητα τῶν δύο βιολογικῶν φύλων (ἄνδρας – γυναίκα καὶ ἡ βιολογικὴ ταυτότητά τους, ποὺ τοὺς ἀλληλοσυμπληρώνει), τότε ὁ σεβασμὸς στὴν διαφορετικότητα πηγαίνει περίπατο καὶ ξεκινᾶ ἡ «ἱερὰ ἐξέταση».

Οἱ LGBTQ+ συλλογικότητες ὡς παράγωγα τῆς καπιταλιστικῆς woke κουλτούρας, υἱοθετοῦν κάθε «ἀμερικανιὰ» ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν προπαγάνδα ἀνηθικότητας τῶν ΗΠΑ, ὅπου ὁ καταναλωτισμὸς καὶ ἡ γραφικότητα συμπορεύονται μὲ τὴν ἠθικὴ ἐξαχρείωση.

Ὁ παρενδυτικὸς ποὺ διάβασε παραμύθι στὰ παιδιὰ στὴν Θεσσαλονίκη, ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὶς ἀντιδράσεις ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ γονεῖς ἐνάντια στὸ δρώμενο ποὺ συμμετεῖχε ὁ ἴδιος, ἀπάντησε πὼς αὐτοὶ οἱ γονεῖς «δὲν ἔχουν φῶς μέσα τους» καὶ ἄρα «δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κάνουν παιδιά». Προφανῶς τὸ «φῶς» θὰ ἔρθει μέσα τους, ἂν διαφθείρουν κανένα ἀνήλικο ἢ ἂν ξεκινήσουν νὰ κάνουν στὰ παιδιὰ τους φροντιστήρια σεξουαλικῆς ἀποκτήνωσης…».

Previous Article

Απορίες αδαούς αλλά όχι και “χρησίμου ηλιθίου”!

Next Article

Η οικονομική και κοινωνική ασφυξία αύξησε δραματικά τίς αυτοκτονίες