Ὑπὸ ἔρευναν ὁ κ. Ποροσένκο ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελίαν καὶ διὰ τὸ θέμα τῆς «Αὐτοκεφαλίας»

Share:

Ὁ «Πατριάρχης Κιέβου» κ. Φιλάρετος εἶναι ἀποφασισμένος νὰ φέρη τὰ πάντα εἰς τὸ φῶς. Ὡς κατέστη γνωστὸν ἀπὸ τὸ πρακτορεῖον «sputniknews.gr» τῆς 25ης Μαΐου 2020:

«Ἡ Εἰσαγγελία πραγματοποιεῖ προδικαστικὸ ἔλεγχο τοῦ πρώην προέδρου, σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 161 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικα τῆς Οὐκρανίας: «Παραβίαση τῶν ἴσων δικαιωμάτων τῶν πολιτῶν ἀνάλογα μὲ τὴ φυλή, τὴν ἐθνικότητα ἢ τὴ θρησκεία τους»…

Ὅλα ξεκίνησαν μὲ τὸν Φιλάρετο Ντενισένκο, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι τὸν ἐξαπάτησαν. Ὁ πρώην πρόεδρος εἶχε ὑποσχεθεῖ στὸν Φιλάρετο ὅτι θὰ γίνει ὁ προκαθήμενος τῆς «νέας Ἐκκλησίας» τῆς Οὐκρανίας, ἐνῷ ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἐξέδωσε τὸν Τόμο τῆς Αὐτοκεφαλίας στὴν «νέα Ἐκκλησία» τῆς Οὐκρανίας τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν πλήρη ἀνεξαρτησία. Στὴν πραγματικότητα, ὁ Φιλάρετος ἔπρεπε νὰ ἀποσυρθεῖ, ἐνῷ ἡ «νέα ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία» μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Ἐπιφάνιο Ντουμένκο τέθηκε ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς Κωνσταντινούπολης. Στὴ συνέχεια, ὁ Φιλάρετος ἀναγέννησε τὴν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Πατριαρχείου Κιέβου» καὶ ἀρνήθηκε νὰ ἐγκαταλείψει τὸ μοντέρνο γραφεῖο του στὸ κέντρο τοῦ Κιέβου.

Πρόσφατα, οἱ ἁρμόδιες ἀρχὲς πραγματοποίησαν ἔρευνα ἐκεῖ. Τὸ γεγονὸς ἀνακοίνωσε στὸ Facebook ἡ ἐπικεφαλῆς δικηγόρος τοῦ Φιλάρετου, ἡ Νεονίλα Τκατσένκο…

Ὁ 91χρονος Φιλάρετος εἶναι μάρτυρας στὴν ὑπόθεση. Τὰ οὐκρανικὰ μέσα ἐνημέρωσης δημοσίευσαν πληροφορίες ὅτι ὁ ἴδιος μίλησε στὶς ἀρχὲς γιὰ πρώην προστατευόμενο τοῦ Ντουμένκο καὶ τὸν πρώην σύμμαχό του, τὸν Ποροσένκο…

Ἐάν, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἔρευνας, σύμφωνα μὲ τὴν κατάθεση τοῦ Φιλαρέτου «σχετικὰ μὲ τὴν ὑποκίνηση θρησκευτικοῦ μίσους», ἀνοίξει ἡ ὑπόθεση, τότε θὰ γίνει ἡ 18η γιὰ τὸν πρώην πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας.

«Φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλειστεῖ ὅτι ὅλα θὰ τελειώσουν χωρὶς καμία καταδίκη. Ἡ σημερινὴ κυβέρνηση δὲν βιάζεται νὰ τὸν δικάσει γιὰ τὶς ὑπόλοιπες 17 ὑποθέσεις. Ὑπάρχει συμφωνία μεταξύ τους. Τὸ κόμμα του (σ.σ. «Εὐρωπαϊκὴ Ἀλληλεγγύη») ψηφίζει στὴ Ράντα ὅλα τὰ νομοσχέδια σύμφωνα μὲ τὸν «Ὑπηρέτη τοῦ Λαοῦ» (σ.σ. τὸ κόμμα τοῦ Βολοντιμὶρ Ζελένσκι) σὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἀσυλία του» τόνισε μία πηγὴ στὸ Sputnik…

Ὡστόσο, ἀνὰ πᾶσα στιγμή, οἱ πολιτικὲς ἰσορροπίες μποροῦν νὰ ἀλλάξουν. Γιὰ παράδειγμα, λόγω τοῦ σκανδάλου γύρω ἀπὸ τὶς ἠχογραφήσεις τοῦ 2016 τὶς ὁποῖες, νωρίτερα αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα, δημοσίευσε ὁ ἀνεξάρτητος Οὐκρανὸς βουλευτής, Ἀντρίι Ντερκάτς. Ὁ βουλευτὴς ἰσχυρίστηκε ὅτι ἦταν τηλεφωνικὲς συν­ομιλίες μεταξὺ τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Οὐκρανίας, Πέτρο Ποροσένκο, καὶ τοῦ πρώην Ἀντιπροέδρου τῶν ΗΠΑ Τζὸ Μπάιντεν. Σὲ αὐτὲς τὶς συνομιλίες ὁ Μπάιντεν φέρεται νὰ πιέζει γιὰ τὴν ἀπόλυση τοῦ πρώην Γενικοῦ Εἰσαγγελέα τῆς Οὐκρανίας, Βίκτορ Σόκιν, μὲ ἀντάλλαγμα δάνειο ἑνὸς δισεκατομμυρίου δολλαρίων…».

Ἐπισήμως ὕποπτος εἶναι ὁ κ. Ποροσένκο διὰ θέμα σχετικὰ μὲ τὰς μυστικὰς ὑπηρεσίας, συμφώνως πρὸς νεωτέρας πληροφορίας τοῦ «sputniknews.gr» τῆς 10ης Ἰουνίου 2020:

«Τὸ Ἐθνικὸ Γραφεῖο Ἐρευνῶν τῆς Οὐκρανίας ἐνημέρωσε ἐπίσημα τὸν πρώην Πρόεδρο, Πέτρο Ποροσένκο, ὅτι θεωρεῖται πλέον ὕποπτος σὲ ποινικὴ ὑπόθεση, ἀνακοίνωσε τὴν Τετάρτη ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ δεύτερου τμήματος τοῦ γραφείου, Βαντὶμ Πριαμάκοκ.

«Στὸ κεντρικὸ γραφεῖο τοῦ Ἐθνικοῦ Γραφείου Ἐρευνῶν, οἱ ἀνακριτὲς τοῦ γραφείου ἔδωσαν στὸν Πέτρο Ποροσένκο γραπτὴ δήλωση σχετικὰ μὲ τὶς ὑποψίες σὲ ποινικὴ ὑπόθεση, καθὼς ὑπάρχουν λόγοι νὰ τὸν ὑποπτευόμαστε ὅτι ἐξέδωσε ἐν γνώσει του μία παράνομη ἐντολή, ποὺ ἐπέτρεψε κατάχρηση ἐξουσίας ἀπὸ τὸν ἐπικεφαλῆς τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν», δήλωσε ὁ Πριαμάκοκ».

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πάντως παραμένει εἰς ἐπικοινωνίαν μὲ τὸν κ. Ποροσένκο. Ὡς πληροφορούμεθα ἀπὸ ἀνακοινωθὲν τῆς 23ης Ἰουνίου 2020:

«Ὁ Παναγιώτατος ἀπέστειλε Γράμμα πρὸς τὸν πρώην Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας, Petro Poroshenko, μὲ τὸ ὁποῖο ἐκφράζει πρὸς τὸν ἴδιο καὶ τὴν οἰκογένειά του, τὶς εἰλικρινεῖς καὶ ἐκ βάθους καρδίας συλλυπητήριες εὐχές Του γιὰ τὴν κοίμηση τοῦ πατέρα του, ἀειμνήστου Oleksiy Poroshenko.

“Εἴθε ὁ Κύριός μας νὰ τοῦ χαρίσει αἰώνια ἀνάπαυση καὶ ἐσεῖς νὰ θυμᾶστε καὶ νὰ τιμᾶτε γιὰ πολλά, πολλὰ χρόνια τὶς πολύτιμες στιγμὲς ποὺ μοιραστήκατε μαζί του κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἐπιγείου βίου του. Ἂς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη αὐτοῦ”».

Previous Article

Απάτη ο Τόμος. Όλοι εξαπατήθηκαν

Next Article

Ἡ παροῦσα κυβέρνησις πιστὴ ἀκόλουθος τῆς προηγουμένης!

Διαβάστε ακόμα