Ὑπ. Ὑγείας: «Δῆθεν γιορτὴ τὰ Χριστούγεννα»!

Share:

Πῶς ἡ ΔΙΣ παροτρύνει νὰ ὑπακούομεν εἰς τὰς πολιτικάς ἐντολάς, ποὺ κλειδώνουν τοὺς ἱ. ναοὺς, ὅταν αὐτοὶ ποὺ τὰς λαμβάνουν δὲν πιστεύουν ἢ ὑποκρίνονται; Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «sportime.gr» τῆς 20ῆς  Δεκεμβρίου 2020 ὁ κ. Κικίλιας δημοσίως ἐδήλωσεν:

«“Ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὶς γιορτές. Παρακαλῶ πολὺ ὅ­λους, παρακαλοῦμε πολὺ ὅ­λους, ἰδιαίτερη προσοχή, σύν­εση καὶ τήρηση τῶν κανόνων Δημόσιας Ὑγείας. Δὲν ἀξίζει τὸν κόπο γιὰ 1-2 μέρες ΔΗΘΕΝ γιορτῆς νὰ κινδυνεύσουν ζωὲς συνανθρώπων μας, συμπολιτῶν μας ἢ ἀκόμη καὶ τῶν ἴδιων τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς μας”.

Νὰ σημειώσουμε πὼς στὸ πρόσφατο παρελθόν, ὁ κ. Κικίλιας, προσπάθησε νὰ δείξει στοὺς τηλεθεατὲς – ψηφοφόρους, τὸ πόσο πιστὸς καὶ φανατικὸς Χριστιανὸς εἶναι, δημιουργώντας μόνος του, δῆθεν πολιτικὴ σύγκρουση μὲ τὸν τότε ὑποψήφιο τοῦ Ποταμιοῦ κ. Νικόλα Γιατρομανωλάκη, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι Γενικὸς Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ Ἀθλητισμοῦ, “καταγγέλλοντας” δήλωση τοῦ συγγραφέα κ. Νίκου Δήμου ποὺ τότε εἶχε στρατευτεῖ μὲ τὸ Ποτάμι, ἡ ὁποία ἔλεγε πὼς “τὸ εἰδωλολατρικὸ σύμβολο τοῦ δῆθεν Ἁγίου Φωτὸς θὰ ἔκανε ἀκόμα καὶ τὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ «ἐμμανῆ ἀντικληρικό».

Τελικὰ ποιὸς εἶναι ΔΗΘΕΝ καὶ ὑποκριτὴς κ. Κικίλια; Μέχρι πότε θὰ συνεχίσετε νὰ χρησιμοποιεῖτε πολιτικὰ τὴν ἴδια τὴν Χριστιανικὴ πίστη μόνο καὶ μόνο, γιὰ νὰ μαζέψετε ψήφους; Τέλος νὰ σημειώσουμε πὼς ἐντελῶς τυχαῖα ἡ λέξη, ἡ ἐπίμαχη φράση “γιὰ 1-2 μέρες ΔΗΘΕΝ γιορτῆς” ἔχει διαγραφεῖ ἀπὸ τὰ ἐπίσημα πρακτικὰ τῆς συνέντευξης τύπου στὸ site τοῦ Ὑπ. Ὑγείας».

Previous Article

Ὁ Μητροπολίτης καὶ καθηγητὴς Ἀμφιλόχιος Ράντοβιτς

Next Article

28 Δεκεμβρίου

Διαβάστε ακόμα